Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 6
1
Nieuws / Meer mensen recht op huurtoeslag
« Gepost op: januari 20, 2020, 03:20:35 pm »
Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen.
Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2019 zijn vervallen.Inkomensgrens
Tot 1 januari 2019 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot een grote armoedeval, en tot het moeten terugbetalen van grote bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van er door een iets hoger inkomen wat op vooruit te gaan, gingen deze huurders er dus op achteruit. Daar is met het vervallen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag een eind aan gekomen. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul. De Woonbond heeft zich hier jaren voor ingezet, en is blij met deze verbetering van de huurtoeslag.

Controleer of u recht heeft op huurtoeslag
Meer weten over de verandering van de inkomensgrens? Lees meer in ons webartikel ‘normen en grenzen huurtoeslag’.  Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening! (externe link) op de website van de Belastingdienst.

2
Berichten / Mogelijk huurverlaging bij Thuisvester
« Gepost op: januari 16, 2020, 01:35:28 pm »
ZUNDERT - Een aantal huurders van Thuisvester komt mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging. Zo'n vierhonderd huishoudens zijn door de Oosterhoutse woningcorporatie aangeschreven, zo verklaart een woordvoerder.

De verwachting is dat bij zo'n 150 woningen de huur verlaagd wordt. Ook is bevriezing van de huur mogelijk. De maatregel is sinds 1 januari van kracht.

Hoge huur
Afgelopen periode zijn de brieven van Thuisvester op de mat gevallen bij diverse huurders. Aanleiding is het sociaal huurakkoord dat Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties, en de Woonbond hebben afgesloten. Daarin is afgesproken dat huurders gecompenseerd worden voor de forse huurverhogingen de laatste jaren. Er komt ‘maatwerk‘ voor huishoudens die relatief duur huren. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur. Volgens de Woonbond zijn in Nederland 300.000 huishoudens te duur uit.

Betaalbaarheid
Thuisvester zegt achter de afspraken in het sociaal huurakkoord te staan. ,,Omdat wij de betaalbaarheid van de huren erg belangrijk vinden”, verklaart een woordvoerder. ,,Het kan zijn dat er een huurovereenkomst is, maar dat in de loop der jaren het inkomen van iemand minder is geworden.” De Oosterhoutse corporatie heeft huurders benaderd die maandelijks meer dan 737 euro aan huur betalen. Thuisvester heeft zo'n 15.500 sociale huurwoningen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert.

‘Complex’
Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden kan het gaat om een huurverlaging van zo'n 10 tot 20 euro per maand. Daarbij wordt ook gekeken naar de inkomsten. ,,Het is best complex”, erkent de woordvoerder. ,,Daarom kunnen huurders hun inkomen aan ons doorgeven en bekijken wij of ze in aanmerking komen voor bevriezing of verlaging. We kunnen dat niet verplichten. Vanwege de privacywetgeving mogen we niet zomaar het inkomen opvragen, wel bieden we de mogelijkheid om het door te geven.”

Vorig jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan een wetsvoorstel om de huurverlaging mogelijk te maken. De besluitvorming in de Tweede Kamer vindt nog plaats. Minister Kajsa Ollongren liet eerder over het sociaal huurakkoord weten: ,,Het is voor huurders goed nieuws dat er nu afspraken komen die aandacht hebben voor de betaalbaarheid.”

3
Nieuws / Landelijke regels maken effectief lokaal woonbeleid onmogelijk
« Gepost op: december 12, 2019, 06:35:58 pm »
12 december 2019
De Woningwet moet er voor zorgen dat mensen goed én betaalbaar kunnen wonen, overal in Nederland. Lokale afspraken over woonbeleid maken daarbij het verschil. Woningcorporaties, gemeenten en huurders hebben echter te weinig ruimte voor lokaal maatwerk. De Woningwet bevat te veel knellende landelijke regels. Dat zeggen vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en corporatietoezichthouders.

Op 12 december evalueert de Tweede Kamer de Woningwet. Woonbond, VNG, VTW en Aedes onderkennen dat de Woningwet uit 2015 de taken van woningcorporaties heeft verduidelijkt, maar dringen in het belang van huurders en woningzoekenden aan op aanpassingen.

Verschillende woningmarkten vragen om verschillend woonbeleid
Het is de bedoeling van de Woningwet dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties samen afspraken maken over lokaal woonbeleid. En juist daarvoor krijgen ze vervolgens van diezelfde Woningwet te weinig ruimte. De wet bevat namelijk te stringente landelijke regels. Ook de commissie-Van Bochove kwam in een evaluatie van de wet tot die conclusie: ‘De Woningwet is een confectiepak dat lokaal knelt.’

Flexibiliteit in plaats van harde grenzen
In sommige regio’s is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen. Op andere plekken is het belangrijk om de eenzijdige samenstelling van wijken te doorbreken om de leefbaarheid te verbeteren. Daarom kunnen landelijke grenzen beter worden vervangen door bandbreedtes waarbinnen gemeenten, corporaties en huurders afspraken kunnen maken.

Eerlijkere grenzen voor sociale huurwoningen
Zo komen mensen met een middeninkomen nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Omdat er een tekort is aan middenhuurwoningen, vallen ze in grote delen van Nederland dus tussen wal en schip. Dit maatschappelijke probleem kan verholpen worden door ruimte te bieden om in die regio’s een wat hogere inkomensgrens vast te stellen. Of om de huurgrens voor een sociale huurwoning in een gemeente of regio te verhogen naar 900 à 1.000 euro. Op die manier kunnen corporaties woningzoekenden helpen die in de knel komen omdat er in hun omgeving nauwelijks aanbod is. Precies waar corporaties voor zijn. Om ervoor te zorgen dat er voor mensen met lage inkomens én middeninkomens voldoende kan worden gebouwd, moet de verhuurderheffing worden afgeschaft. Er is immers nu al een tekort aan sociale huurwoningen.

Markttoets
Om op korte termijn al meer middenhuurwoningen te kunnen bouwen, moet het kabinet de markttoets afschaffen. Dat is nodig om de wooncrisis te kunnen aanpakken en mensen met een middeninkomen weer zicht op een huis te geven. Voor marktpartijen levert middenhuur doorgaans te weinig rendement op. En corporaties mogen nu geen middenhuurwoningen bouwen. Minister Van Veldhoven wil deze markttoets alleen vereenvoudigen.

Alleenstaanden en gezinnen
Minister Van Veldhoven maakt de landelijke inkomensgrens bij toewijzing van sociale huurwoningen voortaan afhankelijk van de grootte van het huishouden. Aedes en Woonbond pleitten hiervoor eerder ook al en deden een gezamenlijk voorstel. Het criterium moet zijn of een huishouden een betaalbaar alternatief heeft in de vorm van een huur- of koopwoning op de vrije markt. Alleenstaanden met een inkomen tot 38.000 euro moeten in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro. Voor huishoudens met drie of meer personen moet de inkomensgrens op 52.000 euro liggen.

De minister neemt dit breed gedragen voorstel echter niet over. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning en vallen alleenstaanden en gezinnen buiten de boot.

Persbericht VNG, Woonbond, Aedes en VTW

4
Nieuws / Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (zonnepanelen)
« Gepost op: oktober 29, 2019, 02:46:45 pm »
Het wetsvoorstel maakt de afbouw van de salderingsregeling mogelijk. De salderingsregeling stimuleert investeringen in zonnepanelen door huishoudens en MKB bedrijven. Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag zodat de afbouw vanaf 1 januari 2023 kan starten. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De omvorming van de salderingsregeling betreft een afspraak uit het Regeerakkoord van 10 oktober 2017. Het besluit om de omvorming van de salderingsregeling vorm te geven door deze geleidelijk af te bouwen vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 vindt u in de kamerbrief van 25 april 2019 (zie ook Externe bronnen hieronder). Het wetsvoorstel maakt deze afbouw mogelijk.

De afbouw betekent dat voor kleinverbruikers, vanaf 1 januari 2023, de invoeding van elektriciteit op het net niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net wordt gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit die op het net wordt ingevoed gesaldeerd met de afname van dat net via dezelfde aansluiting. Dit percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031. De hoogte van het percentage per jaar is opgenomen in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Het wetsvoorstel bevat nog niet de definitieve percentages voor de afbouw omdat deze pas op basis van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV2019) kunnen worden vastgesteld. Deze KEV2019 verschijnt naar verwachting op vrijdag 1 november 2019.

Bovendien is voor deze afbouw nodig dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Met dit wetsvoorstel wordt daarom vanaf 1 januari 2021 verplicht dat kleinverbruikers zo een meetinrichting hebben. De verwachting is nu dat eind 2020 circa 80% van alle kleinverbruikers over een slimme meter beschikt als resultaat van de huidige aanbieding van de slimme meter door de netbeheerders aan alle kleinverbruikers. De resterende circa 20% die op 1 januari 2021 niet een slimme meter hebben, zal tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 een aanbod van hun netbeheerder krijgen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kan worden gemeten.

Externe bronnen
Kamerbrief Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling
Kamerbrief Omvorming salderen

5
Nieuws / Huurders komen niet aan sparen toe
« Gepost op: oktober 28, 2019, 02:23:40 pm »
28 oktober 2019
Omdat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, komen ze minder toe aan sparen.Dat bleek vorige week uit een enquête van de Rabobank onder hun klanten.

Onvoldoende buffer
Zowel sociale huurders als huurders  in de vrije huursector komen minder aan sparen toe dan woningbezitters. De kans dat zij minder dan 2.500 euro spaargeld hebben, ruim onder het minimumbedrag dat het NIBUD adviseert als reservepotje, is zelfs twee keer zo groot als voor huiseigenaren. Vanwege de hoge vrije sector huurprijzen, hebben huurders in deze sector de grootste kans om niet voldoende te kunnen sparen.

Meldingen
Dat veel huurders niet aan sparen toekomen blijkt ook wel uit meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm (externe link), waar huurders aangeven onvoldoende opzij te kunnen leggen om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te kunnen vervangen.

6
Nieuws / 3.000 huurders in 2018 uit huis gezet wegens huurschuld
« Gepost op: oktober 28, 2019, 02:19:22 pm »
Onlangs maakte Aedes, koepel van woningcorporaties, bekend dat vorig jaar 3.000 huishoudens uit hun corporatiewoning zijn gezet, bijna 20% minder dan in 2017. In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen.Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties neemt al sinds 2013 af. In dat jaar werden nog ruim 6.000 huurders op straat gezet wegens huurschuld. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaanden. Toch werden vorig jaar nog ruim 350 gezinnen met kinderen uit hun woning gezet.

Meteen schuldhulpverlening
De reden voor de daling van het aantal huisuitzettingen is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen: 86% van de corporaties schakelt in een vroeg stadium professionele schuldhulpverlening in. Ze proberen samen met schuldhulpverlening en gemeenten oplossingen te vinden. In de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is het voorkómen van huisuitzettingen een belangrijk onderwerp.

Driekwart  vonnissen niet uitgevoerd
Voor een ontruiming is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2018 gebeurde dat 12.000 keer, 1.500 minder dan het jaar ervoor. Driekwart van de vonnissen wordt dus niet uitgevoerd.

Medewerking van Rijk
Aedes wil de medewerking van het Rijk om het aantal huisuitzettingen nog verder te laten dalen. Op dit moment krijgen de Belastingdienst, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden, inclusief vaak gigantische incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

CDA wil verbod
In een reactie op de jongste cijfers pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tegenover RTL zei CDA-Tweede Kamerlid René Peters: ‘Dan gaan ze naar de maatschappelijke opvang met die kinderen. Dat geeft ontzettend veel menselijk leed, maar ook hoge kosten en daarna gaan mensen weer naar een soortgelijk huis waar ze net zijn uitgezet. Ik vind dat erg onverstandig, duur en ook schadelijk.’ De stichting Eropaf!, die zich het kritisch geweten van de sociale sector noemt, pleit al langere tijd voor een verbod op ontruimingen als gevolg van huurschuld.

'Hardwerkende NLers'
Het CDA-standpunt is tegen het zere been van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. ‘CDA vindt dat we wanbetalers niet moeten aanpakken. Leg dat maar een uit aan die hardwerkende NLers die wél elke maand hun huur of hypotheek moeten betalen’, twitterde hij. Het Kamerlid verwees daarbij naar een artikel op de website van RTL Nieuws (externe link) waarin de vijftienjarige Floris aangaf hoe zwaar een huisuitzettingen voor een gezin is. "Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten".

7
Nieuws / Corporaties massaal in bezwaar tegen verhuurderheffing
« Gepost op: oktober 04, 2019, 02:48:52 am »
3 oktober 2019
Ruim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.' Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen.

De woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de heffing omdat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting.

[Persbericht Woonbond]

8
Nieuws / Mensen delen verhalen over ‘wooncrisis’ op speciale actiesite
« Gepost op: september 25, 2019, 11:51:49 am »
25 september 2019
Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze door de Woonbond en woningcorporaties in het leven geroepen actiesite willen we door het delen van deze verhalen de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.Ook worden er op sociale media met de #wooncrisis en #ikwileenhuis schrijnende verhalen gedeeld van mensen die niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Op ons Meldpunt Huuralarm (externe link) komen er ook veel meldingen binnen.

Wooncrisis
Paulus Jansen van de Woonbond: ‘Op deze manier willen we de wooncrisis een gezicht geven. Het huidige beleid, waarbij woningcorporaties miljarden aan verhuurderheffing betalen aan het Rijk, houdt het tekort aan betaalbare huurwoningen in stand. Dat leidt tot serieuze problemen voor mensen. Het is hoog tijd dat de politiek de wooncrisis serieus gaat nemen.’

Verhuurderheffing
Woningcorporaties betalen dit jaar 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Geld dat nu niet gebruikt kan worden voor nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, onderhoud en verduurzaming. ‘Uiteindelijk zijn het huurders en woningzoekenden die de rekening betalen van deze maatregel.’
Deel je verhaal

Ook geraakt door de #Wooncrisis? Deel je verhaal via wooncrisis.nl (externe link), op sociale media met #wooncrisis en #ikwileenhuis of doe een melding op ons Meldpunt.
[bron:woonbond]

9
Nieuws / Opnieuw uitstel uitspraak schadevergoeding Gluurverhoging
« Gepost op: september 23, 2019, 08:04:23 pm »
23 september 2019
De Raad van State heeft de uitspraak in het Hoger beroep over de schadevergoeding die een huurder van de belastingdienst moest ontvangen, opnieuw uitgesteld. De Raad van State heeft meer tijd nodig voor deze juridisch complexe zaak.De uitspraak wordt niet voor 4 november verwacht. De uitspraak is al enkele keren uitgesteld. De rechtbank kan dat doen als ze vinden meer tijd nodig te hebben voor een zorgvuldige afweging. Zo gauw we meer weten, publiceren we dat op onze website.

Schadevergoeding
De bestuursrechter in Den Haag oordeelde eerder dat de Belastingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wettelijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vastgesteld.  Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden.

Hoger beroep
Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding niet klopt. De huurder wordt in deze zaak ondersteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding
Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de Belastingdienst  in hoger beroep bij de Raad van State. De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoeding.  Het is wel handig om als huurder die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, alvast een claim naar de Belastingdienst te sturen.

10
Nieuws / Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders
« Gepost op: september 17, 2019, 01:22:57 am »
17 september 2019
Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.Het Nibud publiceerde twee onderzoeken over woonlasten van huurders en kopers. De uitkomsten zijn zo alarmerend dat het Nibud de politiek oproept om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Zowel de sociale als de vrije sector hebben lagere huren nodig.

Sociale huurders financieel klem
Onder huurders van een sociale huurwoning zijn de problemen het grootst. Alleenstaanden, mensen met een uitkering en 25-45 jarigen springen er uit als de groepen die het vaakst een onbetaalbare huur hebben. “We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten” zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart over de uitkomsten.

Jarenlang afbraakbeleid
“De overheid heeft enorm zijn best gedaan om de sociale sector af te breken”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. “Jarenlange huurverhogingen ver boven inflatie. Extra huurverhogingen voor middeninkomens. Een heffing die sociale verhuurders het mes op de keel zet. Bezuinigingen op de huurtoeslag. WOZ-waarde meetellen in de maximale huur.  De stapeling van dat overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat betaalbare woningen schaars zijn geworden. Een grof schandaal, en voor de betrokken huurders bijzonder wrang.”

Vrijesectorhuren ook te duur

Volgens Nibud heeft ook de vrije sector een probleem met betaalbaarheid. Veel vrijesectorhuurders betalen een huur die te hoog is voor hun inkomen. Verhuurders in de vrije sector hanteren allemaal eigen regels om te bepalen of een huurprijs bij het inkomen van een aspirant-huurder past. Nibud keek naar de normen van 10 verhuurders. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

[bron:woonbond]

11
1 augustus 2019
Saskia Sassen (72), hoogleraar sociologie aan de universiteit van Columbia in New York, waarschuwt in een interview in de Volkskrant van 29 juli voor de oprukkende ‘vastgoedsprinkhanen’  op de Nederlandse huurwoningenmarkt.
Saskia Sassen, die even in Amsterdam was voor het congres WeMakeTheCity over de toekomst van de stad, maakt zich zorgen over de komst van internationale beleggers op de huurmarkt. 

Groeiende economische ongelijkheid
‘Dus ze zijn ook geland in Nederland’, zegt Saskia Sassen als reactie op het rijtje buitenlandse investeerders in Nederlandse huurhuizen, waarover de Volkskrant op 20 juli publiceerde. De Nederlands-Amerikaanse hoogleraar sociologie deed veel onderzoek naar de globalisering en de groeiende economische ongelijkheid die daar het gevolg van is.

Voorstander van The Shift
Sassen vindt deze ontwikkeling zo verontrustend dat zij voluit achter ‘The Shift’ staat, een protestbeweging die is opgericht door Leila Farhani, rapporteur huisvesting van de Verenigde Naties. Farhani vindt dat steden het opslokken van hele huizenblokken door vastgoedsprinkhanen, zoals het Amerikaanse Blacktone, een halt moeten toeroepen..

Stad wordt getto van duurste soort
Sassen in de Volkskrant:  ‘Steden zijn vanouds plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Waar de machtigen en de machtelozen elkaar ontmoeten. De toegang tot de stad wordt echter steeds moeilijker als grote investeerders huurhuizen gaan verzamelen en de huren steeds maar verhogen. Zo wordt wonen in de stad onmogelijk voor de lagere en middeninkomens, voor leraren, verpleegkundigen en politiemensen. De stad wordt een getto van de duurste soort. Dat gebeurt ook in Nederland, waar investeerders voorrang krijgen boven de sociale woningbouwverenigingen en de huurregulering is versoepeld. We kunnen ons de risico’s hiervan – de langetermijnschade voor onze steden – nog nauwelijks voorstellen.’

Bevolking mobiliseren
Volgens de hoogleraar ‘is dit het moment om steden weerbaar te maken en de bevolking te mobiliseren’. Ze ziet daarvoor kansen. ‘Er is al een tegenbeweging. In Berlijn koopt de gemeente huurhuizen terug van grote partijen. Na jaren van huurverhogingen mogen in die stad de prijzen de komende vijf jaar niet nog meer stijgen. En ook in Barcelona wordt grote beleggers de voet dwars gezet. Het gaat om behoud van de mooie en complexe structuur van onze steden en om bescherming van het recht op goede en betaalbare huisvesting.’

12
Nieuws / Hoge huren breiden zich uit naar kleinere steden
« Gepost op: juli 23, 2019, 02:28:47 pm »
[23 juli 2019]
De huurprijzen van opnieuw verhuurde woningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal met 3,1 procent toegenomen, meldt woningplatform Pararius. Vooral in kleinere steden is de groei hoog.De hoogste stijgingen zijn er in de middelgrote steden.

Meer dan tien procent
In Breda en Hilversum namen de prijzen per vierkante meter in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 10,7 en 11,1 procent toe. Ook in Dordrecht en Schiedam, alternatieven voor Rotterdam, stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent.

Landelijke aanpak
‘Eerst waren het vooral de grote steden, maar hoge de huurprijzen verspreiden zich als een olievlek over de rest van Nederland. Het is hoog tijd voor een landelijke aanpak tegen de gigantische huurprijzen in de vrije sector’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Noodknop
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken  wil het voor gemeenten mogelijk maken met een ‘noodknop’ grenzen te stellen aan huurprijzen in de vrije sector. Jansen:  ‘Een voorzichtig stapje in de goede richting, maar wij zien liever een landelijke aanpak. Dat kan, door de bescherming van het woningwaarderingsstelsel door te trekken.’

Woningwaarderingsstelsel
Het woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem waarmee woningen tot €720,- een maximale huurprijs hebben die in relatie staat met de kwaliteit van de woning. Zo gauw een woning boven de €720,- kan worden aangeboden vervalt die bescherming nu. Jansen: ‘En dan betalen huurders al snel de hoofdprijs.’ De Woonbond pleit er ook voor de WOZ uit het woningwaarderingsstelsel te halen. Die levert nu veel te veel punten op. ‘Hierdoor ligt het huurplafond voor kleine appartementjes in gewilde steden veel te hoog, waardoor ze te makkelijk voor de hoofdprijs worden verhuurd.’

13
Nieuws / Servicekosten vaak te hoog
« Gepost op: juli 04, 2019, 08:37:50 pm »
[4 juli 2019]
Zo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen vanwege een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk. Dat levert ze gemiddeld een verlaagde rekening op van € 808,69  blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar de uitspraken die het afgelopen half jaar door de Huurcommissie zijn gepubliceerd.

Huurders moeten elk jaar uiterlijk 30 juni een afrekening van de servicekosten ontvangen van het voorgaande kalenderjaar. Verhuurders mogen voor servicekosten (te denken valt aan elektriciteit, gas of schoonmaakkosten van gezamenlijke ruimtes) namelijk alleen de werkelijke kosten in rekening brengen. Ze mogen hier geen winst op maken.

‘Het blijkt wel dat dit vaak fout gaat, als je kijkt naar de uitspraken. Huurders betalen vaak honderden euro’s te veel,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Als  huurder en verhuurder het niet eens worden over de afrekening, kunnen ze naar de Huurcommissie stappen. Het hoogste verschil in het onderzoek was maar liefst €4008,71.

Huurders vrije sector beter beschermen
Alleen huurders in een sociale huurwoning van een particulier of  corporatie kunnen naar de Huurcommissie met geschillen over servicekosten en onderhoud. Huurders in de vrije sector kunnen met dergelijke geschillen alleen naar de kantonrechter. De financiële drempel om naar de rechter te stappen is veel hoger.

‘Tussen 2012 en 2018 is  de vrije sector fors gegroeid, met ruim zestig procent,’ stelt Jansen. 'Toch blijft de consumentenbescherming van deze groep huurders een blinde vlek bij de politiek.’

De Woonbond wil betere consumentenbescherming in de vrije sector. ‘Dat betekent toegang tot de Huurcommissie met zaken over servicekosten en onderhoud, maar ook een vorm van huurprijsbescherming. Nu hebben deze huurders geen enkele vorm van bescherming tegen woekerprijzen op de vrije huurmarkt. Bovendien moeten huisjesmelkers die veelvoudig in de fout gaan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door een vergunningenstelsel waarbij veelplegers een verhuurvergunning kunnen verliezen, of zorgen voor boetes voor verhuurders die veelvuldig in de fout gaan.’


14
[28 juni 2019]
Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger uit gaat vallen, bijvoorbeeld door de verhoging van de gasprijs.

Aedes en de Woonbond zijn betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Het akkoord moet duidelijkheid bieden hoe alle partijen aan de slag gaan en hoe ze samenwerken bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Gedurende de maanden dat het kabinet het concept-akkoord in beraad had, zijn de plannen voor de gebouwde omgeving nauwelijks gewijzigd.


Geen hogere energierekening huurders
‘Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ‘Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.’

‘Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het Klimaatakkoord’, aldus Woonbond-directeur Paulus Jansen. ‘Maar wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoorbeeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas.’ Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen.

Versnellen alleen met extra geld
Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. Doelstelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en huurders krijgen een zuiniger en comfortabeler woning. De financiële ruimte van corporaties biedt echter geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Dat kan alleen met extra geld van de overheid. Onder andere de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing is daar debet aan, die kost corporaties jaarlijks miljarden aan investeringsruimte.

Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Korte termijn versnelling: de Startmotor
In het kader van het Klimaatakkoord is inmiddels wel het project De Startmotor begonnen, bedoeld om wel op korte termijn aan de slag te gaan. De doelstelling is om de komende jaren 100.000 huurwoningen sneller van het gas te halen. Dat kan door middel van aansluiting op een warmtenet of door het plaatsen van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller). Woningcorporaties hebben inmiddels 200.000  huizen geïnventariseerd waarbij dat mogelijk is. Het project kan starten omdat het kabinet er een half miljard voor heeft gereserveerd als aanvulling op de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

15
[27 juni 2019]
De Woonbond is tegen de huidige invulling van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor middeninkomens in de sociale huursector. Door deze plannen worden eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen uit de sociale huursector geweerd en kunnen middeninkomens in de sociale sector forse huurverhogingen krijgen tot wel 100 euro in de maand. De door het kabinet gekozen inkomensgrenzen voor zowel de toegang tot de sociale huursector, als de grenzen waarvan af een inkomensafhankelijke huurverhoging kan volgen, zijn te laag.Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens voor toegang tot de sociale huur omlaag naar 35.000. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de grens naar €42.000,-. De inkomensgrens voor toegang voor sociale huur ligt nu voor alle huishoudens op €38.035,- maar door een tijdelijke verruiming ligt die zelfs op € 42.436,-. De grens gaat dus eigenlijk voor beide groepen huishoudens omlaag.

Drie inkomensgrenzen
De Woonbond wil, net als corporatiekoepel Aedes, drie inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Hier pleiten de organisaties voor in een gezamenlijke reactie [website woonbond].

Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘De sociale huurgrens ligt op €720,-. Voor veel middeninkomens is een hogere huurprijs onbetaalbaar. Het is onverantwoord om deze groepen dan uit te sluiten van de sociale huursector. Op deze manier wordt de sociale huursector kunstmatig klein gehouden, terwijl de groep die gezien hun inkomen een beroep op een sociale huurwoning moet kunnen doen, veel groter is.’

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen forse huurverhogingen krijgen als dit voorstel doorgaat. Nu kunnen sociale huurders een huurverhoging krijgen van 2,5% boven inflatie. Vanaf een inkomen van € 42.436,- kan de verhoging maximaal inflatie plus 4% zijn. In het huidige voorstel kunnen er veel hogere inkomensafhankelijke huurstijgingen worden gevraagd. De huurprijs kan dan -afhankelijk van huishoudgrote en inkomen- elk jaar 50 of 100 euro per maand worden verhoogd. De grenzen voor deze inkomensafhankelijke huurverhogingen liggen wel hoger dan de huidige grens.

Jansen: ‘Het is goed dat de grens voor inkomensafhankelijke huurverhogingen omhoog gaat. Die ligt nu veel te laag, terwijl de vrije sector voor deze mensen geen betaalbaar alternatief is. Maar de gehanteerde grenzen blijven, in navolging van de toelatingsgrenzen, ook hier te laag voor gezinnen. Bovendien zijn de stappen te fors.’

De huurverhogingssprongen staan nu zo in het voorstel:

50 euro
Alleenstaanden (inkomen vanaf €45.000,-), Meerpersoonshuishouden (inkomen vanaf €52.000,-). Deze verhoging kan worden doorgezet tot de sociale huurgrens van €720,- is bereikt.

100 euro
Alleenstaanden (inkomen van 55.000,-), meerpersoonshuishoudens (€74.500,-). Deze verhoging kan ook boven de 720,- door worden gezet. Tot de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de grens hier snel ver boven de €720,-. Zo blijven huurders die al vér boven de sociale huurgrens betalen, toch een extra huurverhoging krijgen.

Jansen: ‘Wij zijn tegen de huidige invulling van deze plannen. Het gaat hier mis met het structureel te laag inschatten van de inkomens die een beroep zouden moeten kunnen doen op de sociale huursector. ‘

Laat je mening horen
Het wetsvoorstel is nu open ter internetconsultatie. Huurders en huurdersorganisaties kunnen er nu op reageren via internetconsultatie.nl [externe website]

Pagina's: [1] 2 3 ... 6