Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 13
1
Nieuws / Hoge huurstijging krijgt weerstand uit vele hoeken
« Gepost op: maart 20, 2024, 02:03:27 pm »
Lokale huurdersorganisaties protesteren tegen de huurverhoging die woningcorporaties willen doorvoeren. Vastgoedbelegger Vesteda besloot deze week tot een lager maximum.

Eind vorig jaar kondigde woonminister Hugo de Jonge aan dat de huurprijzen in de sociale sector maximaal 5,8% mogen stijgen. Dit is namelijk de gemiddelde loonontwikkeling afgelopen jaar. Woningcorporaties hebben eerder in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken om een half procent onder deze loonontwikkeling te blijven. Voor de vrije sector hangt de maximale huurverhoging nog af van twee wetsvoorstellen die de Tweede Kamer binnenkort behandelt. Mogelijk leiden deze wetten tot een maximale huurverhoging van 6,8%.

Grote advertentie uit protest
Volgens lokale huurdersorganisaties uit verschillende steden moet de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen omlaag, omdat huurders steeds meer moeite hebben om rond te komen. In een paginagrote advertentie in het AD riepen zij hier vorige week toe op.

Verhuurder vlakt zelf huurverhoging af
Verhuurder Vesteda heeft dinsdag aangekondigd om dit jaar uit zichzelf de huurverhoging te maximeren op 4%. Enerzijds om onzekerheid over de stijging weg te nemen, anderzijds omdat zij het maximumpercentage van 6,8% te hoog vinden. Het Vesteda Platform, koepel van huurdersorganisaties, is hier niet ontevreden over.

Een huurverhoging van 4% is natuurlijk alsnog flink. Maar het gebaar van Vesteda om de grilligheid van huurverhogingen weg te nemen is goed. Hopelijk wordt dit standpunt breder gedragen in de sector.

Zonder overleg maximum eisen is onacceptabel
De Woonbond heeft alle huurdersorganisaties in de corporatiesector geadviseerd om niet zomaar in te stemmen met de maximale huurverhoging die veel corporaties voorstellen. Dat veel corporaties op advies van Aedes zonder pardon het maximum op tafel leggen en goed overleg onmogelijk maken, vindt de Woonbond onacceptabel.

2
Nieuws / Huurdersorganisaties roepen op tot lagere maximale huurverhoging
« Gepost op: maart 20, 2024, 01:58:23 pm »
Volgens huurdersorganisaties moet de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen omlaag, omdat huurders steeds meer moeite hebben om rond te komen. Daartoe roept onder meer het Landelijk Huurders Platform (LHP) vrijdag op in een paginagrote advertentie in het AD. De maximale huurverhoging zou omlaag moeten van 5,3 naar 3,2 procent.

In de oproep wenden de organisaties zich tot de politiek en woningcorporaties, maar ook tot particuliere verhuurders. Door het verdwijnen van de energietoeslag, de aanpassing van de zorg- en huurtoeslag en de steeds hogere kosten voor levensonderhoud staat de leefbaarheid van sociale huurders en lage middeninkomens in de vrije sector onder druk, schrijven ze.

“In de sociale huursector doen mensen steeds vaker een beroep op de voedselbank, kinderen kunnen niet naar een sportclub en vakanties zijn meer een uitzondering geworden. Lagere middeninkomens zien hetzelfde gebeuren.”

Mensen met alleen een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen gaan er meer dan 70 euro per maand op achteruit, stellen de huurdersorganisaties ook. De kans is daarom groot dat zij in de financiële problemen komen.

Woningcorporaties en de overheid moeten huisvesting volgens de belangengroepen betaalbaar houden door de huur met maximaal 3,2 procent te laten stijgen. Dat staat gelijk aan de inflatie in januari volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het kabinet bepaalde vorig jaar dat de huren van huizen van woningcorporaties vanaf 1 juli dit jaar met maximaal 5,3 procent mogen stijgen.

3
Nieuws / 5,8 procent maximale huurverhoging gereguleerde sector in 2024
« Gepost op: december 22, 2023, 05:58:24 pm »
De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023 (CBS). Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3 % laten stijgen. Voor huurders van een corporatiewoning betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan de huur omhoog gaat. Dit is onderdeel van de afspraken die het kabinet heeft gemaakt om de huren betaalbaar te houden.  Huurtoeslagontvangers krijgen de huurverhoging goeddeels vergoed door de huurtoeslag, die bij een hogere huur ook hoger wordt.

Huur volgt loonontwikkeling
In de gereguleerde sector wordt in de periode 2022-2025 de toegestane, maximale huurverhoging gekoppeld aan de loonontwikkeling. Dat is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken tussen minister Hugo de Jonge en Aedes, de Woonbond en de VNG in juni 2022 voor het gereguleerde huursegment.

Door deze afspraak stijgt de huur nádat de meeste huurders ook hun inkomen hebben zien stijgen. De huurstijging is niet meer gekoppeld aan inflatie. In het eerste jaar van de Nationale Prestatieafspraken (2023) betekende dit een beperkte maximale huurstijging van 3,1%, terwijl de inflatie in 2022 met bijna 10% steeg.

De maximale huurverhoging geldt voor diverse woningen in de sociale sector zoals zelfstandige woningen, studio’s, appartementen en kamers. Ook geldt het voor woonwagens en standplaatsen. Het maakt daarbij niet uit of de verhuurder een woningcorporatie of particuliere verhuurder is.

Gerealiseerde huurverhoging
Voor huurders bij corporaties zal de huur gemiddeld  minder stijgen dan het individuele maximum van 5,8%. Dat komt omdat woningcorporaties niet voor ál hun woningen de maximale jaarlijkse huurverhoging van 5,8% mogen voorstellen. Voor hen geldt dat de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging over hun woningbezit) gelijk is aan de loonontwikkeling, minus 0,5%. Dat is 5,3% voor 2024. Dit is afgesproken om de betaalbaarheid van huren voor huurders met de laagste inkomens te verbeteren. Zij gaan ten opzichte van hun inkomen een lager bedrag aan huur betalen.

In 2023 mochten verhuurders in de gereguleerde sector de huren met maximaal 3,1% verhogen. De gerealiseerde huurverhoging lag daar nog ruim 2 procentpunt onder (gemiddeld 0,5 %, voor gehele huursector). Oftewel: een verschil van ruim 9 procentpunt  ten opzichte van inflatie in dat jaar. In de corporatiesector stegen de huren maar met 0,1%. Dit kwam vooral door de huurverlaging naar € 575 voor circa 600.000 huishoudens.

Huren betaalbaar houden
Dat is de inzet van dit kabinet. Sinds 2022 zijn er verschillende maatregelen genomen om huren betaalbaar te houden en de positie van huurders te verbeteren. De belangrijkste zijn de maximering van de jaarlijkse huurverhogingen in de gereguleerde en vrije sector. Ook de eenmalige huurverlaging in de gereguleerde sector in 2023 helpt bij het betaalbaar houden van huren en zorgde voor een huurverlaging van gemiddeld € 59 naar € 575 per maand.

Via huurtoeslag worden huurders met een lager inkomen ondersteund bij het betalen van hun woonlasten. Sinds 2023 is de huurtoeslag – naast de jaarlijkse indexering – structureel verhoogd. In 2023 met € 16 en de Eerste Kamer stemde recent in met een stijging van ruim € 30 in 2024. De stijging van de huurtoeslag zorgt voor ondersteuning van koopkracht van huurders.
Hogere inkomens en vrije sector

In sommige gevallen kan een huurder in de gereguleerde sector een wat hogere huurverhoging krijgen. Bijvoorbeeld als hij een zelfstandige woning huurt en een hoger inkomen heeft.

Verder maakte minister De Jonge vorige week bekend dat de huren in de vrije sector tot 1 mei 2024 met maximaal 5,5 % mogen stijgen. Dat is gelijk aan de inflatie december 2022-december 2023 + 1 procentpunt. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector. Doordat deze grens ontbrak en door de schaarste op woningmarkt, werden huurders soms geconfronteerd met grote huurstijgingen.

Op 1 mei 2024 loopt de wet die de maximering regelt af. Minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook vanaf 1 mei 2024 te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen.

Kijk voor een overzicht van alle huurverhogingen in deze infographic.

4
De Woonbond is blij dat de Eerste Kamer vandaag instemde met de Wet vaste huurcontracten, de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie waarmee de inzet van tijdelijke huurcontracten wordt beperkt.

Vanaf 2016 werd het mogelijk in de particuliere huurmarkt standaard een tijdelijk huurcontract te hanteren. Tijdelijke verhuur werd in dat huursegment de norm. De Woonbond heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze ‘draaideurcontracten’ en is blij dat de huurbescherming en woonzekerheid voor huurders wordt hersteld.

"Deze tijdelijke contracten zadelden vaak jonge huurders op met permanente onzekerheid en stress. Ze verhuizen van de ene naar de andere tijdelijke oplossing, stellen belangrijke levenskeuzes als het starten van een gezin uit, en durven hun rechten bij slecht onderhoud of te hoge huurprijzen niet te halen omdat ze dan sowieso kunnen fluiten naar verlenging van een contract," somt Woonbonddirecteur Zeno Winkels de problemen op. "Het is goed dat dat met deze initiatiefwet tijdelijke huurcontracten worden teruggedrongen, en het vaste contract weer de norm wordt.’

Wel vindt de Woonbond dat er niet te veel uitzonderingen moeten worden gemaakt. Minister de Jonge komt nog met een lijst van uitzonderingen waarbij tijdelijk verhuurd mag worden.

De noodzaak om een wet na invoering in 2016 binnen zes jaar terug te draaien, laat volgens Winkels zien dat de politiek veel te makkelijk gedacht heeft over een fundamenteel recht als woonzekerheid. Hij hoopt dat de politiek hiervan leert. Winkels: "In de campagne gaat het nu volop over bestaanszekerheid. Ik hoop dat in de praktijk straks ook terug te zien bij partijen."

[bron:woonbond]

5
Nieuws / Huurders steeds groter deel inkomen kwijt aan wonen
« Gepost op: november 13, 2023, 05:30:50 pm »
De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Ook de loonontwikkeling bleef achter bij de woonlasten van huurders. Terwijl huiseigenaren juist een steeds kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten is dat bij huurders toegenomen. De Woonbond concludeert dit in een onderzoek gebaseerd op cijfers (.pdf) van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 1990 waren huurders gemiddeld nog 19,7% van hun inkomen kwijt aan de huur. In 2021 was deze huurquote gestegen naar 25,6%, meer dan een kwart van het inkomen ging op aan huur. Vooral in de commerciële huursector kost wonen veel, maar ook in de corporatiesector is sprake van hoge woonlasten.

Kijken we naar het totaal aan woonlasten (inclusief energie en gemeentelijke belastingen), dan nam dat bij huurders in 2021 toe tot 33,2% van het inkomen. Woningeigenaren zijn 22,4% van hun inkomen kwijt aan wonen. De Woonbond wijst erop dat hoge huurstijgingen, een kleinere sociale huursector en een fors gegroeide vrije huursector ertoe hebben geleid dat huurders steeds meer kwijt zijn aan wonen.

In zes jaar tijd groeide de private vrije sector van 260.000 naar 509.000 woningen, bijna een verdubbeling. De woonquote is het hoogst in de dure private sector boven de €1000,-. Dit segment groeide qua aantal woningen met maar liefst 166%. Huurders zijn hier maar liefst 43,1% van hun inkomen kwijt aan wonen.

De Woonbond vindt het hoognodig dat er maatregelen genomen worden om de woonlasten te verlagen. Directeur Zeno Winkels: “Er moet een meerjarige inzet komen om huren weer betaalbaar te maken. Zo moeten de jaarlijkse huurverhogingen onder de loonontwikkeling liggen, zowel in de sociale als de vrije sector. Ook moeten huurprijzen in de vrije sector gereguleerd worden om woekerprijzen te voorkomen. En de oneerlijke inkomensafhankelijke huurverhoging moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.”

[bron:woonbond]

6
Nieuws / Nederlandse kiezers willen steviger woonbeleid
« Gepost op: oktober 19, 2023, 02:19:55 pm »
Het aanscherpen van het woonbeleid in Nederland kan op veel steun van kiezers rekenen. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat kiezers positief zijn over bijvoorbeeld het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector, het bevriezen van de huurprijzen en een groot aandeel sociale huur bij nieuwbouw.

De steun blijkt zelfs groter dan bij politieke partijen zelf, die verdeeld zijn over de aanpak van de wooncrisis. Er valt dus iets te kiezen als het op wonen aankomt. 

Als de partijen de standpunten van hun eigen achterban zouden volgen, zou het volkshuisvestingsbeleid in Nederland ingrijpend veranderen. Het onderzoek toont aan dat kiezers standpunten innemen die lang niet altijd overeenkomen met de standpunten van hun voorkeurspartij. Bij het inzoomen op deze verschillen blijkt dat de politiek verdeeld is over zaken waar de achterbannen dat niet zijn.

Zo blijkt voor de regulering van de vrije huursector zeer grote steun onder kiezers. In totaal is 77% voor en slechts 12% tegen. Ook de kiezers die VVD of BBB overwegen zijn hier overwegend voor, terwijl deze partijen zich tegen de nieuwe Wet Betaalbare huur hebben uitgesproken. Nog onbekend is wat Nieuw Sociaal Contract (Omtzigt) hierover in het verkiezingsprogramma zal neerzetten, maar duidelijk is dat ruim 4/5e van zijn achterban voorstander is.

Bij nagenoeg alle kiezers van de diverse partijen is er brede steun voor een huurbevriezing in 2024. Maar liefst 70% is hier vóór en slechts 13% tegen. Ook Nederlanders die woonachtig zijn in een koopwoning zijn voorstander (61%). Een andere duidelijke conclusie is de steun voor een groter aandeel sociale huur bij nieuwbouwprojecten. 70% van de kiezers is hier voor en slechts 16% tegen. Ook hier valt op dat de steun heel breed verspreid is over alle politieke voorkeuren.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november heeft de Woonbond een reeks aan stellingen voorgelegd aan een representatieve groep kiezers, bestaande uit bijna 1000 stemgerechtigde Nederlanders. Uit eerdere kiezersonderzoeken bleek al dat kiezers wonen het belangrijkste thema vinden voor de aankomende verkiezingen.

Voor wie dit belangrijke issues vindt, valt er dus wat te kiezen. Dit concludeert Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt. En of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog: vanzelfsprekend. Hiervoor is het noodzakelijk dat Nederland zich op 22 november uitspreekt”

[bron:Woonbond]

7
“De verhoging van de huurtoeslag die het kabinet voorstelt voor 2024 is nodig en goed nieuws. Maar het is teleurstellend en zorgelijk dat dit het enige lichtpunt voor huurders en woningzoekenden is waar het kabinet mee komt”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, in reactie op de miljoenennota.

Ondanks de demissionaire status en de beleidsarme miljoenennota, had het kabinet met meer plannen moeten komen, stelt de Woonbond. “De wooncrisis is een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen. De oorzaak kan aangepakt worden door met woningcorporaties aanvullende prestatieafspraken te maken die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het versnellen van de verduurzaming. Door de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen, kan het kabinet hen hiertoe in staat stellen,” aldus Winkels.

De verhuurderheffing is weliswaar afgeschaft, maar de belastingdruk voor woningcorporaties blijft groot omdat zij ondanks hun maatschappelijke taak toch fiscaal behandeld worden alsof ze commerciële multinationals zijn. Door de Vennootschapsbelasting en de ATAD dragen woningcorporaties jaarlijks ongeveer € 1,5 miljard af aan de staat, geld dat niet besteed wordt aan woningbouw,
-renovatie en -verduurzaming.

In de miljoenennota verandert het kabinet hier niets aan, terwijl het een noodzakelijke sleutel is voor het oplossen van de wooncrisis. De € 50 miljoen die het kabinet in 2024 extra uittrekt om woningbouwprojecten te stimuleren staat in schril contrast met de belastingaanslag van € 1,5 miljard die het kabinet dat jaar oplegt aan woningcorporaties.

[Persbericht: Woonbond 19 september 2023]

8
Nieuws / Energielabel nu ook voor huurders volledig inzichtelijk
« Gepost op: augustus 29, 2023, 05:51:14 pm »
Na een jarenlange lobby van de Woonbond kunnen huurders nu het volledige energielabel van hun woning inzien. Voorheen was alleen de letter van het energielabel op te zoeken, nu ook de feiten waarop het label gebaseerd is. Dit succes is goed nieuws voor huurders, omdat het soort label veel consequenties heeft.

Veel huurders hebben twijfels over de juistheid van het label. De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders de juistheid kunnen controleren en dat het vertrouwen in het energielabelsysteem groeit. Nu kan iedereen zelf controleren op welke gegevens het energielabel van zijn woning gebaseerd is en of deze kloppen.

“Er hangt voor huurders veel van het energielabel af,” zegt Bastiaan van Perlo, energie-expert bij de Woonbond. “Met name de volgorde waarin huurwoningen verduurzaamd worden. De woningen met label E, F of G zijn het eerste aan de beurt. Maar ook de hoogte van de huur hangt samen met het energielabel.”

Jarenlange strijd
De Woonbond heeft er lang voor gelobbyd dat huurders inzage krijgen in het volledige energielabel dat bij hun woning hoort. Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat huurders uiterlijk in de zomer van 2023 inzage zouden krijgen. Met een kleine vertraging door een technische storing op MijnOverheid is deze belofte ingelost.

Niet meer afhankelijk van verhuurder
Tot nu toe konden huurders alleen de letter van het energielabel van hun huurhuis opzoeken via EP-online (www.ep-online.nl). De gegevens waarop het label gebaseerd was, waren niet in te zien. Deze waren alleen beschikbaar voor de eigenaar van de woning, de verhuurder. Huurders konden deze gegevens opvragen bij de verhuurder. Maar veel verhuurders waren niet bereid ze te delen. Nu is daar dus verandering in gekomen.

Energielabel direct downloaden
Huurders zijn nu niet meer afhankelijk van de verhuurder voor inzage in het energielabel. Een huurder kan voor het adres waarop die staat ingeschreven het document inzien en downloaden door met DigiD in te loggen op MijnOverheid. Het document staat onder het kopje Wonen, bij de tegel ‘energielabel’.

Meer informatie over het energielabel voor huurwoningen is te vinden in het dossier Energielabels (externe link) van de Woonbond.

9
Berichten / Thuisvester neemt 99 woningen van Mooiland over
« Gepost op: juli 31, 2023, 02:17:14 pm »
Thuisvester neemt op 29 september 2023, 99 huurwoningen in Oosterhout en Zundert over van Mooiland. Thuisvester is een corporatie die ruim 15.000 woningen beheert in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Daarom is Thuisvester de logische partner voor de overname van deze woningen. Bewoners en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat om 29 eengezinswoningen aan de Prins Frederikstraat en Strijenstraat en 13 appartementen aan de Prins Frederikstraat in Oosterhout, 15 eengezinswoningen aan de Pastoor van Vessemstraat in Klein Zundert, 17 eengezinswoningen aan De Vennen in Rijsbergen, 17 eengezinswoningen aan de Lavendelring en Jasmijnring en 8 appartementen aan de Lavendelring in Zundert.

Reden voor verkoop

Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit noemen zij hun kerngebied.

Mooiland heeft ook woningen buiten haar kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan lokaal of regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied.’

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland vertelt: “Bij de verkoop van de woningen in Oosterhout en Zundert hebben we gezocht naar een verhuurder die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Thuisvester. Zij weten als lokaal verankerde organisatie wat er in Oosterhout en Zundert leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging.”

Veranderingen
Mooiland en Thuisvester werken samen aan een zorgvuldig verkoop- en overdrachtsproces. Onlangs zijn alle bewoners van de betreffende woningen van Mooiland geïnformeerd over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting
Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder Thuisvester, licht de aankoop toe: “Thuisvester erkent, gezien alle vraagstukken op de woningmarkt en sociale domein, het toenemende belang van lokale verankering. Ik kan de strategie van Mooiland volledig volgen en ben blij dat de woningen met deze transactie behouden blijven voor de doelgroep van beide organisaties.”

10
Nieuws / Woonbond lanceert actieplan voor betaalbare nieuwbouw
« Gepost op: juli 02, 2023, 05:54:12 pm »
Om de woningbouwambities van minister Hugo de Jonge te halen is een forse ingreep nodig, daarom lanceert de Woonbond een actieplan dat leidt tot daadwerkelijk betaalbare huur- en koopwoningen. De vergaande maatregelen die de Woonbond voorstelt hebben effect op grondspeculanten, vergroten de positie van woningcorporaties en betekenen 10 miljard extra publieke investeringen in nieuwbouw.

Vorig jaar sprak de minister met de Woonbond, Aedes en VNG in de Nationale prestatieafspraken af om 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Deze afspraak staat onder druk door de gestegen rente, hogere bouwkosten, vergunningen die niet verstrekt kunnen worden door de stikstofproblematiek en grondeigenaren die wachten op hogere rendementen.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Zonder aanvullend ingrijpen lijkt de bouwafspraak onrealistisch en blijft voor veel Nederlanders het vinden van een betaalbare woning een volstrekte utopie. We moeten de markt aan banden leggen, flink investeren in écht betaalbare woningen en de wachtlijsten terugdringen’.
 
Daarom stelt de Woonbond een pakket ambitieuze maatregelen voor, die noodzakelijk zijn om de ambities wél te halen. Waaronder:
- Een bouwplicht voor ontwikkelaars aan wie een omgevingsvergunning is verstrekt, maar toch wachten met bouwen;
- Versimpeling van mogelijkheden voor gemeenten om grond te onteigenen en een planbatenheffing om waardestijgingen af te romen;
- Mogelijkheden voor woningcorporaties vergroten door: vrijstelling van winstbelasting en een stelsel van geborgde leningen ten behoeve van middenhuur;
- In totaal 10 miljard euro aan overheidssubsidies om gedurende vijf jaar lang te investeren in nieuwbouwprojecten, met als voorwaarde dat het betaalbare woningen oplevert;
- Verhoging van het aandeel sociale huurwoningen (350.000) op het totaal aantal nieuwbouwwoningen (900.000), wat neerkomt om 40%;

Woensdag 5 juli debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwopgave. Dan moet blijken welke ingrepen de voorkeur krijgen om mensen zicht te geven op een betaalbaar huis. “Niets doen is geen optie. Het is tijd voor actie. Het recht op wonen wordt al te lange tijd geschonden. Ongewone maatregelen zijn inmiddels nodig om iets heel normaals als een dak boven je hoofd te regelen,’ aldus Winkels.

11
Nieuws / Helft huurders krijgt te weinig inzicht in servicekosten
« Gepost op: juni 30, 2023, 08:30:51 pm »
Huurders krijgen onvoldoende informatie over de servicekosten. Een kwart ontvangt zelfs geen jaarlijkse afrekening van deze kosten, terwijl de verhuurders wettelijk verplicht zijn zo’n afrekening te geven. Dit blijkt uit een peiling van de Woonbond onder ruim 500 leden.

Van de huurders van commerciële verhuurders krijgt 29% niet de wettelijk verplichte afrekening. Van de corporatiehuurders mist 19% deze afrekening. Zonder zo’n afrekening kan niet worden vastgesteld of de betaalde voorschotbedragen in lijn zijn met de gemaakte kosten. Een belangrijke regel is dat de verhuurders alleen de werkelijk gemaakte kosten zonder winst mogen doorberekenen aan de huurders.

Wie de afrekening wel ontvangt, vindt het vaak lastig om de kosten te beoordelen. Op de vraag of ze goed worden geïnformeerd over de gemaakte servicekosten, zegt slechts 42% van de respondenten volmondig ja. Nee, zegt 49%, en 9% weet het niet.

Afrekening vóór 1 juli
Alle huurders moeten jaarlijks vóór 1 juli een afrekening van de servicekosten ontvangen. Hieruit blijkt of de gemaakte kosten overeenkomen met de betaalde voorschotbedragen. Als te veel is betaald, krijgt de huurder geld terug. Als er juist te weinig is betaald, moet de huurder bijbetalen. Bovendien gaan dan ook meestal de voorschotbedragen voor de komende periode omhoog. Zonder jaarafrekening mag de verhuurder de voorschotbedragen niet verhogen.

Misbruik streng bestraft
Misbruik maken van de servicekosten kan per 1 juli streng worden bestraft. Dankzij een lobby van de Woonbond zijn in de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap ook de servicekosten opgenomen. Als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijke regels, dan riskeert die een boete van maximaal € 22.500. Als alles volgens plan verloopt, openen alle gemeenten in de tweede helft van dit jaar een meldpunt, waar je signalen van slecht verhuurderschap kunt melden.

12
Zundert - Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen (52) van woningcorporatie Thuisvester zit stevig in het zadel. Hij voelt zich senang in de organisatie waar hij acht jaar de scepter zwaait. De corporatie staat er goed voor, maar bezorgd is hij over de tweedeling en de toegenomen agressie.

Of hij weleens denkt aan vertrek: ,,Ik wil het werk eerst afmaken. Samen met de partners zorgdragen voor de mensen, voor de huurders. Verbinding maken met de wijken”, laat hij zijn licht schijnen over het jaarverslag 2022.

De oorlog in Oekraïne maakt het leven onzeker en duur, met hoge energieprijzen. Hoe zit het met kwetsbare huurders? ,,We hebben daar redelijk wat capaciteit op gezet. Als zich na een maand betalingsproblemen voordoen gaan we kijken, nemen we direct contact op, doen we een telefoontje. We hebben een team van vijf medewerkers op de schuldhulpverlening gezet. Snel signaleren, daar gaat het om.”

Opmerkelijk genoeg, zegt Hobbelen, is er ondanks de onzekere tijd nauwelijks sprake van een toename van huurachterstanden. ,,Het aantal van zo'n honderd huurders blijft vrijwel gelijk, op zich bijzonder. Maar het is wel zo dat als er echt huurachterstanden zijn, er meer aan de hand is. Kinderen die niet meer naar sport gaan, sociaal leven dat beperkt is, andere schuldenopbouw. Als ze komen met problemen, zijn de problemen ook groot.”

Ongeveer duizend huurders krijgen een of andere vorm van begeleiding, in de preventieve sfeer, bij verduurzaming: ,,Of even een maand een betalingsregeling.” Dan gaat het ook om doorstroming van oudere huurders naar een appartement. Zo start Thuisvester pilots voor ‘passend wonen’. ,,Of neem de groep Oekraïners. Samen met de netwerkpartners begeleiden we deze mensen in wonen, in hun verblijf in Nederland.”

In welk vaarwater zitten we? ,,Het is behoorlijk zorgelijk. Nederland wordt echt voor heel veel mensen onbetaalbaar. Door hoge kosten, lasten en inflatie is het standaardleven steeds vaker niet meer toegankelijk: sparen, gezond eten, bewegen, de basisbehoeften. De kinderen in goeie omstandigheden laten opgroeien staat onder druk. Er is verschil in de samenleving; polarisatie, segregatie. In de praktijk hebben we daar mee te maken, ondanks maatregelen van de Rijksoverheid.”

Hobbelen: ,,Wat we waarnemen is een toenemende vorm van agressie, uitingen van onvrede. Korte lontjes, mensen onderling, buren, in de straat, maar ook naar ons personeel. Van belediging, ongepast gedrag tot bedreiging. Daar krijgen onze medewerkers steeds vaker mee te maken.”

Leidt dat tot aangiftes? ,,Een handvol keer afgelopen jaar. Niet vaak, we zijn daar ook heel terughoudend in. Maar dat aangifte soms nodig is, zegt genoeg. We geven agressietrainingen, die horen overigens bij iedere publieke organisatie. Hoe ga je om met vormen van agressie, telefonisch, aan de deur, fysiek. Vaak is agressie ook te begrijpen. Het gaat wel om de woning van mensen, niet om een pakje kauwgom.” Opzichters, wijkbuurtmeesters, woonconsulenten, ze krijgen er volgens Hobbelen allemaal mee te maken.

Bij de hennepteelt in een huurwoning ziet hij twee categorieën: huishoudens, waaronder ook gezinnen met kinderen, die (onder druk) een ruimte beschikbaar stellen uit financiële nood en de criminele aanpak van een huurwoning volproppen met wietplanten of opslag. ,,We zetten een gezin nooit op straat, we gaan op financiële gronden nooit over tot ontruiming. Dat schiet niet op, ze komen dan altijd terug in het welzijnscircuit. We zoeken in dat geval een passende woning als ze structureel niet aan hun betaling kunnen voldoen.”

,,Bij ondermijning gaat het niet om kleine jongens. Die aanpak doen we samen met de politie en gemeente. Dan gaan we over tot ontbinding van het huurcontract. In beide groepen zie je een toename.” Inmiddels zijn de meeste medewerkers getraind in meer bewustwording als het om fraude en ondermijning gaat.

De huurprijzen zijn stabiel? ,,Ja, maar ik denk wel dat nieuwbouw duurder gaat worden. Bouwen wordt duurder, dan gaan de huurprijzen omhoog. Met de huurdersverenigingen kijken we hier naar. Met de verenigingen werken we ook nauw samen als het om leefbaarheid gaat.”

Staat de houdbaarheid van het corporatiemodel onder druk? ,,Het is vooral meer bouwen, meer investeren en verduurzamen. Dat levert meer huurinkomsten op, maar uiteindelijk investeren we jaarlijks 60 miljoen en lenen nog eens 40 miljoen euro bij. Als je dat ieder jaar opnieuw richting 2030 moet doen, wordt het uiteindelijk onhoudbaar. Dat kan tot problemen leiden in de continuïteit. Of ik mij daar druk om maak? Nee, eerlijk gezegd niet zo. Huisvesten is en blijft een primaire opgave, tegen die tijd komt er wel weer een oplossing.”

Hobbelen: ,,En voor ons geldt: we vertrekken vanuit een goede basis. Dat geldt niet voor alle corporaties. Er zijn collega's die tegen hun grenzen aan zitten. In de sector hebben we daar ook afspraken over gemaakt: hoe helpen we elkaar? Soms zal het bijvoorbeeld nodig zijn een bouwopgave over te nemen.”

Meer woningen verkopen een optie? ,,Nee, ook de aankomende jaren niet. Wel woningen met een vve-constructie, daar is de verduurzaming lastiger.” Thuisvester is een dementietraining gestart? ,,Mensen blijven langer thuiswonen, er is een toenemende hulpvraag. Het is van belang dat medewerkers snel herkennen wat er aan de hand is. Het kan ook om psychische problemen gaan. Wij zijn hierin een voorloper.”

14.872 woningen
- Thuisvester is met vijftien mensen gegroeid naar 160 medewerkers
- De woningcorporatie omvat 14.872 woningen
- In Oosterhout 8.939, Zundert 1.287, Geertruidenberg 3.708 en Rucphen 3.090 huurwoningen
- Dit jaar zijn 655 woningen verduurzaamd: isolatie en zonnepanelen
- De corporatie heeft dit jaar 144 nieuwe woningen opgeleverd en 12 verkocht
- Tot en met 2025 moeten zo’n 500 sociale huurwoningen worden opgeleverd in Oosterhout

13
Nieuws / Veel huishoudens in energiearmoede uitgesloten voor energietoeslag
« Gepost op: juni 08, 2023, 08:21:36 pm »
Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60% van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden.

Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60% van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden.

Het rapport is gebaseerd op 902 unieke meldingen van huurders. De meldingen zijn ontvangen tussen juni 2022 en mei 2023. De meeste gaan over slechte isolatie van de woning. Het merendeel van de melders ervaart kou of tocht in de woning. Ook woont een meerderheid in een woning met ruimtes met enkelglas. Verzoeken van huurders aan hun verhuurder om de woning beter te isoleren, zijn 9 op de 10 keer geweigerd of genegeerd.

Waar dit toe leidt, blijkt uit de melding van Frouke uit Almelo. Zij is alleenstaande moeder, woont in een particuliere huurwoning en betaalt maandelijks meer dan € 600,- aan energie. Naast de zorg voor haar kinderen werkt ze in deeltijd in een verpleeghuis, vanwege deze inkomsten maakte zij geen aanspraak op de energietoeslag.

“Omdat mijn verhuurder tot nu toe niets geïsoleerd heeft aan het huis, betaal ik torenhoge stookkosten”, vertelt Frouke. “De onzuinige CV-ketel is meer dan 20 jaar oud, de tochtige ramen zijn voor het laatst in 1982 vervangen. Het is te gek voor woorden dat mijn particuliere verhuurder geen verplichting heeft om te verduurzamen. Hij wil alleen iets opknappen als ik daarvoor € 150,- per maand extra gaan betalen. Onder aan de streep ga ik er dan op achteruit.”

Het verhaal van Frouke is samen met die van vele anderen sinds deze week ook te zien in de campagne die de Landelijke Armoedecoalitie gestart is (externe link). Met een brandbrief, persoonlijke verhalen en talloze harde feiten roept dit brede samenwerkingsverband de politiek op om bestaanszekerheid voor iedereen te verankeren in de rijksbegroting voor 2024.

Naast de Woonbond bestaat de Armoedecoalitie uit de Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, Ieder(in), Valente, Gemeente Utrecht, CNV, FNV, Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp, ATD Vierde Wereld en SUNN.

[bron:woonbond]

14
Nieuws / Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen
« Gepost op: mei 23, 2023, 12:59:08 pm »
Persbericht, gezamenlijk met Aedes
Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft. Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af! Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: 'Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat onuitlegbaar. Bovendien is er nog geen enkele onderbouwing van deze uitvoeringskosten. We hopen dat de politiek inziet dat dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid.'

Op 1 juli krijgt ongeveer een derde van de huurders van corporatiewoningen een huurverlaging naar 575 euro. Deze huurverlaging is onderdeel van een breed pakket aan betaalbaarheidsmaatregelen uit de NPA. De overheid zorgde dat de bijna 300 miljoen aan huurtoeslag die ze door de huurverlaging van corporaties zouden besparen, weer terugvloeide naar de huurtoeslag door een verlaging van de eigen bijdrage met 17 euro. De eigen bijdrage is het deel van de huur waarop huurders geen huurtoeslag ontvangen. Door de eigen bijdrage te verlagen gingen alle huurtoeslagontvangers erop vooruit en droegen zowel woningcorporaties als overheid hun steentje bij aan de betaalbaarheid.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: 'Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.'

Bovendien was het kabinet sowieso al van plan de eigen bijdrage met 4 euro te verhogen vanaf 1 januari 2024. Verder schaadt dit het vertrouwen in de overheid. Zowel corporaties (met de eenmalige huurverlaging) als de overheid (met de lagere eigen bijdrage in de huurtoeslag) droegen vanuit de Nationale Prestatieafspraken bij aan betaalbaarheid. Dat was de afspraak. Corporaties houden zich aan die afspraken. De Woonbond en Aedes kunnen niet anders dan concluderen dat de overheid dat niet doet.

[bron:woonbond]

15
Nieuws / Woonbond blij met verbod op tijdelijke huurcontracten
« Gepost op: mei 17, 2023, 11:21:55 am »
De Tweede Kamer stemde vandaag in met een verbod op de inzet van tijdelijke huurcontracten. De Woonbond is blij dat de lobby tegen de generieke tijdelijke huurcontracten uiteindelijk is geslaagd.

In 2016 werden reguliere huurcontracten mogelijk van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor kamers. De Woonbond heeft zich vanaf het invoeren van deze tijdelijke contracten ingezet voor het afschaffen ervan.

Belangenbehartiger Marcel Trip van de Woonbond: 'In de particuliere huurmarkt werd ruwweg de helft van de nieuwe contracten een tijdelijk contract. Tijdelijk werd de norm. Voor huurders betekende dat onzekerheid. Van de ene naar de andere tijdelijke oplossing. Je recht niet durven halen bij een te hoge huur, servicekosten of slecht onderhoud, omdat je dan zo weer op straat staat.'

De bond ontving de afgelopen jaren veel meldingen van vaak jonge huurders die in de stress zitten van het gevoel steeds in onzekerheid te leven. Ook zorgen tijdelijke contracten voor prijsopdrijving. Na een tijdelijk contract kwam er vaak een nieuw tijdelijk contract met een volgende huurder, voor een hogere prijs.

[bron:Woonbond]

Pagina's: [1] 2 3 ... 13
anything
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal