Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Nieuws / Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds
« Gepost op: oktober 27, 2021, 08:28:49 pm »
27 oktober 2021
De FNV, Milieudefensie en de Woonbond roepen de Kamer in een gezamenlijke brief op om de compensatie van de stijgende energieprijzen gerichter in te zetten zodat juist de huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde (huur)woningen geholpen zijn. Ook willen de organisaties dat via een warmtefonds 3 miljard euro wordt ingezet om woningen met een slecht energielabel beter te isoleren. 

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat nu al 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Maar liefst 87% hiervan woont in een huurwoning. Het gaat om mensen met een laag inkomen voor wie de stookkosten te hoog zijn, of die om de energierekening te dempen de kachel uit laten en in de kou zitten. En die afhankelijk zijn van de verhuurder  voor verduurzaming.  Met het huidige voorstel van het demissionaire kabinet wordt er via wijzigingen in de energiebelasting 2,7 miljard euro uitgetrokken voor compensatie van alle  huishoudens in Nederland.  Dat is een generieke maatregel, en een groot deel van het geld komt dus ook terecht bij mensen die de compensatie niet nodig hebben. Sterker nog, de laagste inkomens gaan er nu nog steeds het hardst op achteruit.   

De organisaties stellen daarom voor om circa de helft van dit bedrag gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Dit komt terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regeling, waardoor de uitvoering ook eenvoudig is. De andere helft van de 2,7 miljard kan dan wel via een verlaagde energiebelasting voor iedereen lopen. Met deze herverdeling helpen we voor hetzelfde bedrag de mensen die het echt nodig hebben meer.   

Daarnaast moeten hoge stookkosten structureel worden aangepakt. Er gaat nu slechts 150 miljoen euro naar isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig om echt verschil te maken. Daarom stellen de organisaties gezamenlijk voor om via een warmtefonds drie miljard euro te investeren in de aanpak van de woningen met de slechtste labels (E, F en G). Huidige subsidies en regelingen zijn weinig toegankelijk voor huishoudens met een laag inkomen. Daarom moet het warmtefonds zich juist wel richten op de huishoudens die kampen met energiearmoede. Het is op de lange termijn ook goedkoper om zo snel mogelijk de woningen op te knappen en te verduurzamen dan jarenlang fors te moeten compenseren. Bij het opknappen van huurwoningen via het warmtefonds wordt de huur niet verhoogd. Zo zorgen we voor een sociale energietransitie en klimaatrechtvaardigheid. 

2
Nieuws / Woonbond wil gerichte aanpak energiearmoede onder huurders
« Gepost op: oktober 26, 2021, 12:30:15 pm »
25 oktober 2021
Veel huurders komen in grote problemen door de explosieve stijging van de energieprijzen. Ruim een half miljoen Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87% van hen is huurder. De Woonbond verwacht dat het aantal huurders dat in energiearmoede leeft de komende maanden gaat toenemen door de hoge prijs van gas, warmte en elektra. Daarom opent de Woonbond vandaag het Meldpunt Energiealarm (ext link). Gelijktijdig start de Woonbond de campagne 'Haal energie uit je rekening'.

Op het Meldpunt Energiealarm kunnen huurders melding maken van de problemen die ze hebben om hun huis warm te krijgen en de maatregelen die ze zelf al genomen hebben. De Woonbond ontving eerder al signalen van huurders die in de kou zitten of veel te veel kwijt zijn aan stookkosten. Beleidsmedewerker energie bij de Woonbond Bastiaan van Perlo: “Mensen die in de kou zitten om maar niet tegen te hoge stookkosten aan te lopen en met bubbeltjesplastic tegen de ramen en truien en mutsen aan de winter doorkomen in hun slecht geïsoleerde woning.” Met het meldpunt wil de Woonbond aantonen welke problemen er spelen bij huurders in onzuinige woningen.

Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben de grootste problemen. Kleine maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en brievenbusborstels, helpen dan nauwelijks. Om de energierekening te verlagen moeten deze woningen geïsoleerd worden, maar dat kunnen huurders niet zelf doen. Daarin zijn zij afhankelijk van hun verhuurder. Zolang de verhuurder niets doet, zitten deze huurders in de kou en met een extreem hoge energierekening.

Begin oktober stuurde de Woonbond een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om de huren voor woningen met de slechtste labels onmiddellijk te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Zo is er een prikkel voor verhuurders om de onzuinigste woningen te verduurzamen en worden huurders met een laag inkomen en hoge woonlasten op de korte termijn geholpen met de hogere huurtoeslag. Binnenkort komt de Woonbond met verder doorgerekende voorstellen naar de Kamer.

Vandaag start ook de campagne Haal energie uit je rekening. Daarin helpt de Woonbond huurders de energierekening te verlagen of binnen de perken te houden. Elke besparing loont nu de energieprijzen zo hoog zijn. Korter douchen en de verwarming op tijd laag zetten, bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan, heeft echt effect op de energierekening.

De Woonbond geeft adviezen die nuttig zijn voor huurders. “Wij zien dat de meeste bespaaradviezen zich richten op kopers,” zegt Van Perlo. “Huurders hebben niet dezelfde mogelijkheden als kopers. En een grote groep huurders kan helemaal niet investeren, zelfs niet in kleine maatregelen. Als je aan het eind van de maand geen geld overhoudt, dan kan je zelfs geen radiatorfolie of waterbesparende douchekop kopen.”

3
Nieuws / Demissionaire coalitie laat huurders en woningzoekers in de kou staan
« Gepost op: september 25, 2021, 01:50:42 am »
24 september 2021
Het in stand houden van de verhuurderheffing is het ontkennen van de wooncrisis. Zo reageert de Woonbond op de deal bij de Algemene Politieke Beschouwingen waarin de verhuurderheffing slechts met 500 miljoen wordt gekort in plaats van afgeschaft. Daarmee wordt er met de heffing komend jaar opnieuw voor een miljard uit de sociale huursector opgehaald. Huurders blijven te hoge huren betalen, en woningzoekenden blijven lang wachten op een beschikbare huurwoning. Het is teleurstellend dat de huidige demissionaire coalitie ervoor kiest om de sociale huursector voor het zoveelste jaar op rij uit te persen.

De urgentie om te zorgen voor betaalbare huren, goede woningen en het aanpakken van het tekort aan betaalbare huurwoningen is er duidelijk niet. De verhuurderheffing heeft huurders sinds de invoering al meer dan 11 miljard euro gekost. Zonder die heffing waren de huren minder hard gestegen én hadden corporaties meer kunnen bouwen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De jaren na de invoering van de heffing stegen de huren jaarlijks met zo’n vijf procent terwijl de nieuwbouw door corporaties halveerde. Het is onbegrijpelijk dat de demissionaire coalitie nog een jaar door wil op deze doodlopende weg. Met desastreuze gevolgen voor huurders en woningzoekenden. Het is belachelijk dat terwijl bijna alle partijen van de heffing af willen, huurders opnieuw de rekening krijgen gepresenteerd.’

De Woonbond roept huurders en woningzoekers op naar de landelijke demonstratie tegen de wooncrisis te komen, de woonopstand (externe link) in Rotterdam op 17 oktober. Dat is de tweede landelijke demonstratie voor het recht op betaalbaar wonen. Op het woonprotest in Amsterdam kwamen eerder al 15.000 mensen af.

4
Nieuws / Woonbond: pak hoge energielasten bij huurders aan
« Gepost op: september 23, 2021, 06:30:49 pm »
23 september 2021
Ruim een half miljoenen Nederlanders leeft in energiearmoede. De stookkosten zijn gezien hun inkomen te hoog, of ze zetten de kachel in de winter erg laag om te zorgen dat ze financieel niet in de problemen komen. Dat blijkt uit een TNO onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd. De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging dat met name de onzuinigste huurwoningen snel moeten worden aangepakt.

‘Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Zij betalen de hoger wordende energieprijzen wel, maar gaan niet zelf over de verduurzaming van hun huis,’ aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Uit de TNO-cijfers blijkt dat 75% van de energiearmoede zit bij huurders in de corporatiesector en 12% in de particuliere huurmarkt. Winkels: ‘De woonlasten, huur en energie bij elkaar, zijn voor veel huurders gewoon te hoog. Dat is veel te lang een blinde vlek geweest bij het Kabinet.’

De Woonbond pleit al langer voor het aanpakken van de onzuinigste woningen. Om verhuurders in beweging te krijgen vindt de bond een huurbevriezing voor de onzuinigste woningen vanzelfsprekend. Winkels: ‘dat zet een rem op stijgende woonlasten aan de huurkant, terwijl het verhuurders stimuleert om deze woningen te verduurzamen.’ Het afschaffen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur waar in het kader van Prinsjesdag over wordt gesproken, helpt ook bij het betaalbaar sneller verduurzamen van corporatiewoningen.

Daarnaast wil de bond dat het initiatiefrecht waarmee huurders verduurzaming kunnen afdwingen wordt gemoderniseerd. Huurders kunnen nu verduurzamende maatregelen afdwingen, maar daarbij worden nog ouderwetse standaarden gehanteerd. Zo kan een huurder een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen uitgesloten in de huidige regeling.

Ook vindt de Woonbond dat de politiek moet zorgen voor een compensatie van de de stijgende gasprijs voor de laagste inkomens. Dat kan door aanpassingen in de inkomstenbelastingen (verhogen van de algemene heffingskorting) of de energiebelasting (verhogen teruggaaf energiebelasting).

5
Nieuws / Plannen Prinsjesdag doen niets tegen wooncrisis
« Gepost op: september 21, 2021, 11:37:48 pm »
21 september 2021
Vandaag is de de miljoenennota gepubliceerd. Daarin staan ook de plannen van het demissionaire Kabinet op het gebied van huren en wonen.

‘Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd.’ Zo reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels op de vandaag gepubliceerde plannen uit de miljoenennota. In de miljoenennota is de verhuurderheffing in stand gehouden. Komend jaar kost die huurders en woningzoekenden zo’n anderhalf miljard euro. De Woonbond wil dat die heffing wordt afgeschaft en vindt dat er juist extra geld moet naar woningbouw.

Meerderheid voor noodzakelijke maatregelen
De Woonbond wijst erop dat er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurderheffing is. Winkels: ’Ze kunnen niet blijven wachten terwijl de problemen van huurders en woningzoekers zich opstapelen. Zet nu een streep door die heffing. En investeer juist extra in betaalbaar wonen.’

Te dure vrije sector en wildgroei tijdelijke contracten
Daarnaast is er ook een meerderheid voor het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector. Winkels: ‘De Kamer moet het initiatief naar zich toetrekken. De wooncrisis heeft nu écht ingrijpen nodig.’  Ook de tijdelijke huurcontracten moeten wat de Woonbond betreft worden afgeschaft. Winkels: ‘Een groep jonge huurders hopt nu van tijdelijke oplossing tot tijdelijke oplossing. Ze komen niet aan het opbouwen van een bestaan toe.’

6
Berichten / Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag
« Gepost op: augustus 12, 2021, 09:45:57 pm »
Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat nog een paar weken doen. Omdat er sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. Door een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan nog tot 1 september.

In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen, waarbij je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’
 
Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Ze kunnen die dan nog tot 1 september aanvragen. Of huurders recht hebben op huurtoeslag, en de hoogte van het bedrag, hangt af van de huurprijs, het inkomen en huishoudgrootte.

7
Berichten / Evaluatie: tijdelijke huur zorgt vooral voor problemen
« Gepost op: juli 26, 2021, 12:13:20 am »
De evaluatie van de tijdelijke huurcontracten die ingevoerd zijn onder de Wet Doorstroming Huurmarkt is naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijke doelstellingen van de wet worden niet aantoonbaar gehaald, terwijl particuliere verhuurders de tijdelijke contracten heel veel inzetten en het reguliere huurcontract zo wordt verdrongen. De Woonbond wil dan ook dat het tijdelijke contract wordt afgeschaft.

De tijdelijke contracten (van maximaal twee jaar voor woningen en maximaal vijf jaar voor kamers) moesten leiden tot meer aanbod van huurwoningen, en het aanbod van huurwoningen ‘naar zijn aard van korte duur’, zonder enige huurbescherming, terugdringen. Tegelijkertijd zou het vaste huurcontract de norm moeten blijven. De evaluatie (externe link) geeft aan dat een vergroot aanbod door tijdelijke huurcontracten niet hard is te maken, dat de huurcontracten in de particuliere sector heel veel worden ingezet en de rechtspositie van huurders door deze wet eerder is verslechterd dan verbeterd.

Helft particuliere verhuur met tijdelijk contract
Corporaties mogen tijdelijke contracten in beperkte mate inzetten, meer gericht op doelgroepen. Dat gaat om ongeveer 5 tot 10% van de huurcontracten. Bij particuliere verhuurders die aan de enquête hebben meegewerkt worden tijdelijke contracten veel vaker ingezet: ruwweg de helft van de nieuwe huurcontracten die deze groep sinds inwerkingtreding van de wet afsloot, zijn tijdelijke contracten. In de toekomst lijkt het aantal corporaties en particuliere verhuurders dat met tijdelijke contracten werkt eerder te stijgen dan te dalen, geven de onderzoekers aan.

Huurverhoging
Particuliere verhuurders zijn vaker tussentijds de huur gaan verhogen, bij het opnieuw verhuren van een woning. Alhoewel de onderzoekers uit de data geen oorzakelijk verband kunnen halen vinden ze het ‘wel te beredeneren dat in een krappe markt waarin de huurprijzen niet zijn gereguleerd, de mogelijkheid om vaker de huren aan te passen aan de markthuur leidt tot een snellere stijging van de huren.’

Positie huurders slechter
Huurteams geven aan dat de gang van huurders naar de Huurcommissie voor particuliere verhuurders soms reden is om het tijdelijke huurcontract te beëindigen. Vooral in regio’s met grote marktdruk zien huurteams dat een deel van de verhuurders minder investeert in onderhoud en het verhelpen van gebreken. Verhuurders geven in de enquête aan dat het slechts in beperkte mate voorkomt dat geschillen over tijdelijke huurcontracten worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Ongeveer 10 procent van de corporaties en 5 procent van de particuliere verhuurders geeft aan dat dit wel eens gebeurt. Dat onderstreept het beeld dat huurders met een tijdelijk contract niet snel naar de huurcommissie stappen, schrijven de onderzoekers. De Woonbond herkent dit beeld.

Nog steeds veel tijdelijke verhuur met nog minder rechten
Arbeidsmigranten worden door uitzendbureau’s in de praktijk niet gehuisvest met tijdelijke huurcontracten onder de wet doorstroming huurmarkt, maar met huurcontracten met nog minder huurbescherming. Alhoewel in de evaluatie genoemd wordt dat dit bij internationale studenten wel gebeurt, ziet de Woonbond in de praktijk bedrijven als Student Hotels die zonder huur en huurprijsbescherming, ‘als hotel’ woonruimte verhuren aan internationale studenten. Ook studentenhuisvester Kences geeft aan dat internationale studenten vooral met zogenaamde ‘short stay’ contracten worden gehuisvest.

Afschaffen generiek tijdelijk contract

Kences, Valente, de Woonbond en de VNG hebben in de evaluatie aangegeven er voorstander van te zijn dat generieke tijdelijke huurcontracten weer worden afgeschaft. Particuliere verhuurders willen vooral meer ruimte voor inzet van tijdelijke contracten en tegelijkertijd ook een minimale huurperiode waarin huurders vastzitten aan een contract hanteren. Toevallig is dit precies de strekking van een voorgestelde wetswijziging van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis dat onlangs op verzet stuitte van de Eerste Kamer, omdat de rechten van huurders met dit voorstel te veel in het geding kwamen.

Ollongren wil in gesprek met de sector
Minister Ollongren erkent in een brief (externe link) aan de Kamer dat ‘niet eenduidig is vast te stellen of de doelstellingen van de wet op het punt van doorstroming en vergroting van het huurwoningaanbod zijn behaald.’ Wel ziet ze dat de contracten veel worden ingezet en er negatieve effecten heeft ‘zoals snellere huurprijsstijgingen en aantasting van de leefbaarheid in wijken met een hoge mutatiegraad.’ Ze wil samen met de sector in gesprek over het tegengaan van ‘oneigenlijk gebruik’ van tijdelijke huurcontracten. Ze wil beleidsopties hiervoor in kaart brengen voor haar opvolger.

8
Nieuws / Starters wijken noodgedwongen uit naar dure particuliere huursector
« Gepost op: juli 12, 2021, 08:16:07 pm »
12 juli 2021
De helft van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Starters die naar een zelfstandige woning willen verhuizen, komen nauwelijks aan een corporatiewoning en wijken daarom de laatste jaren noodgedwongen uit naar de duurdere particuliere huursector. Het maakt daarbij niet uit of je nu in Amsterdam woont, Enkhuizen, Zeist of Gilze en Rijen. Dat blijkt uit de meest recente Lokale Monitor Wonen die vandaag is gepubliceerd.

In de nieuwe editie van de monitor zijn veel nieuwe cijfers toegevoegd over starters. Het gaat daarbij om personen die het ouderlijk huis verlaten om op kamers of in een zelfstandige woning te gaan wonen.

De cijfers laten per gemeente zien hoeveel starters er verhuizen binnen de gemeente, binnen de regio of daarbuiten, en naar welke segmenten van de woningmarkt zij verhuizen.

Landelijke trend
Bijna de helft (47%) van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Een kwart verhuist naar een zelfstandige particuliere huurwoning. Van alle starters verhuist één op de vijf naar een zelfstandige corporatiewoning. In 2014 was dat nog één op de vier. In vergelijking met 2014 vervult de particuliere huursector dus een steeds belangrijkere rol bij het opvangen van starters. En dit is een landelijke trend.

Enkele cijfers uit de Lokale Monitor Wonen:
  • In Enkhuizen steeg het totaal aantal starters dat naar de particuliere huursector verhuisde van 17 naar 35 procent. Het aantal starters dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde in diezelfde periode van 33 naar 14 procent.
  • In Zeist verhuisde 25 procent van de starters naar de particuliere huursector. Dat is een stijging van 7 procentpunt in vijf jaar tijd. Het aandeel starters dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde in diezelfde periode 11 procentpunt (van 24 procent naar 13 procent).
  • In Gilze en Rijen steeg het totaalaantal starters dat naar de particuliere huursector verhuisde met 9 procentpunt, namelijk van 18 naar 27 procent. Het aantal dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde 11 procentpunt (van 26 naar 15 procent).

Over de Lokale Monitor Wonen
De Lokale Monitor Wonen (externe link) is een initiatief van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40. De monitor verscheen in 2016 voor het eerst. Bij deze update zijn cijfers van eind 2019 toegevoegd.  De monitor geeft op regionaal, gemeentelijk en soms zelfs op wijkniveau inzicht in de woonsituatie en woonuitgaven van huurders, maar ook in de doorstroming en huurderskenmerken. De monitor is daarmee bij uitstek geschikt om verschillen tussen regio’s en gemeenten in beeld te brengen.

9
Nieuws / Woonbond opent Meldpunt huurtoeslag
« Gepost op: juni 11, 2021, 02:01:31 pm »
De Woonbond opent vandaag een meldpunt (externe link) om zicht te krijgen op eventuele problemen bij huurtoeslagontvangers in de toeslagenaffaire.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die tussen 2012 en 2016 huurtoeslag moesten terugbetalen, mogelijk ook gedupeerd zijn, zo laat de Belastingdienst (externe link) weten. De Woonbond wil met het meldpunt meer zicht krijgen op de problemen bij huurtoeslagontvangers. Huurders van wie de toeslag onterecht is stopgezet of die ten onrechte terug moesten betalen moeten snel geholpen worden door de overheid.

Problemen voor mensen met kleine beurs
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Huurders die huurtoeslag ontvangen zijn vaak sterk afhankelijk van deze tegemoetkoming in de woonkosten. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen terug moeten betalen komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen. We roepen huurders op deze problemen bij ons te melden.’

Herstel pas in 2022
Op de website van de Belastingdienst staat te lezen dat een herstelregeling voor deze groep pas in 2022 in werking treedt. Zo’n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag. Eerder bleek al dat de Belastingdienst een te strenge lezing hanteerde van het ‘verworven recht’ waardoor huurders vanwege een hoge huur ten onrechte geen huurtoeslag kregen. Mede dankzij inzet van de Woonbond is dat inmiddels aangepast.

10
Berichten / Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag!
« Gepost op: mei 25, 2021, 03:14:08 pm »
Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel
Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen. 

Terugvordering voorkomen
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen
Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Huurverlaging niet doorgegeven?
Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat Thuisvester dit niet heeft gedaan? Bericht ons als HV.Zundert hierover, zodat we dit mee kunnen nemen in het overleg.

11
Nieuws / Huurverhoging dit jaar voor alle huurders anders
« Gepost op: april 07, 2021, 01:56:20 am »
6 april 2021
Voor een half miljoen hurende huishoudens in de vrije sector geldt dit jaar voor het eerst een wettelijke maximale huurverhoging. Voor zo’n 2,5 miljoen huurders in een sociale huurwoning bij een corporatie of commerciële verhuurder, geldt dit jaar een huurbevriezing. En zo’n 260.000 hurende huishoudens in de sociale sector hebben dit jaar recht op huurverlaging. De Woonbond lanceert vandaag een online check (externe link) waarmee huurders kunnen controleren waar ze recht op hebben en of de gevraagde huurverhoging wel klopt.

Woonbondwoordvoerder Marcel Trip ‘Dit jaar zijn alle regels rond de jaarlijkse huurverhoging net wat anders. Met onze check kunnen huurders controleren waar ze recht op hebben, en wanneer ze ten onrechte een huurverhoging krijgen of de huurstijging te hoog is levert de check een bezwaarbrief op maat.’

Huurbevriezing
Om te weten of je in aanmerking komt voor huurbevriezing is het van belang om te weten of je sociaal huurt of niet. Je kunt een sociale huurwoning huren bij een woningcorporatie of een commerciële verhuurder. Om te weten of je sociaal huurt of niet, is het van belang om te weten wat de huurprijs was op het moment dat je in de woning ging wonen. Als deze onder de in dat jaar geldende ‘liberalisatiegrens’ lag (dit jaar is dat €752,33) dan huur je met een gereguleerd of sociaal contract en mag de huur dit jaar niet omhoog.

Huurverlaging
Sociale huurders bij een woningcorporatie met een hoge huur en laag inkomen hebben zelfs recht op huurverlaging. Huurders die al langer in de voor hun huishoudtype geldende inkomenscategorie vallen krijgen automatisch een huurverlaging. Huishoudens die recent een inkomensdaling hebben gehad moeten zelf huurverlaging aanvragen.

De regels gaan over de jaarlijkse huurverhoging, en niet over huurverhogingen die gepaard gaan met woningverbeteringen. De jaarlijkse huurverhoging gaat voor de meeste huurders per 1 juli in.

12
Nieuws / Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022
« Gepost op: april 05, 2021, 04:16:26 pm »
De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. De inkomensgrenzen gaan omhoog, maar de stappen in huurverhoging gaan dat ook. Tevens kunnen huurders met een lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen.Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) met een huur onder €300 wordt vanaf 1 juli 2022 een huurverhoging van maximaal €25 toegestaan; ongeacht het inkomen van de huurder. Dit geldt voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2022. Deze huurverhogingen tellen wel mee in de 'maximale huursomstijging'. Bij corporaties mag de gemiddelde stijging van alle huurprijzen van hun sociale huurwoningen niet hoger zijn dan inflatie. Als een corporatie kiest voor een hogere huurprijsstijging van goedkope woningen moet dit gecompenseerd worden met een lagere huurprijsstijging voor duurdere woningen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging maakt het mogelijk de huurprijzen van middeninkomens sneller op te trekken. De inkomensgrenzen die daarbij gaan gelden liggen wel hoger dan de huidige grens. Ook komt er een onderscheid naar type huishouden. Vanaf 1 juli 2022 gelden er voor een- en meerpersoonshuishoudens nieuwe inkomensgrenzen. Als je inkomen daarboven ligt kan de maandhuur met 50 of 100 euro omhoog. Dat komt dan in de plaats van een huurverhoging die een percentage is van je huidige huurprijs.

Standpunt Woonbond
De Woonbond is principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder.  Maar omdat er al een inkomensafhankelijke huurverhoging bestaat, willen we wel meepraten over hoe deze beter kan. In de nieuwe wet liggen de grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan nu. Maar volgens de Woonbond zijn ze niet hoog genoeg. Ook in dit nieuwe plan worden huishoudens -zeker gezinnen- veel te snel als ‘scheefhuurder’ gezien.

Te hoge stappen, ook tot ver boven sociale huurgrens
De Woonbond vindt de huurverhogingssprongen veel te groot. Plotselinge huurstijgingen van 50 of 100 euro per maand stelt huishoudens voor grote financiële problemen. Ook mensen die al een torenhoge huur betalen worden hard geraakt. Dat vindt de Woonbond zeer onrechtvaardig. Zelfs met een gereguleerd (sociaal) contract, maar een huurprijs bóven de liberalisatiegrens kun je deze huurverhoging krijgen. Volgens de Woonbond is het uiterst krom om deze huurders als zogenaamde 'scheefwoner' te zien. Ze betalen al een vrijesectorprijs voor hun sociale huurwoning.

13
Berichten / Geef jouw mening over aardgasvrij Zundert!
« Gepost op: maart 16, 2021, 03:06:07 pm »
In Nederland stoppen we met het gebruik van aardgas. We gaan op een andere manier koken en onze huizen verwarmen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt.

Gemeente Zundert bereidt zich ook op de overstap naar een aardgasvrij Zundert. Daarom is de gemeenten benieuwd naar jouw mening hierover.
Via deze enquête (externe link) kunt u uw mening geven:

14
Nieuws / Kiezer wil meer sociale huurwoningen en betaalbare huurprijzen
« Gepost op: maart 11, 2021, 11:16:13 pm »
11 maart 2021
Een meerderheid van de Nederlanders wil op het gebied van huren een radicaal andere koers dan de afgelopen jaren is gevoerd onder de kabinetten Rutte. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren is 63% procent voor het bevriezen van de huren in de sociale huursector. En 60% van de Nederlanders geeft aan het niet terecht te vinden dat verhuurders in de vrije sector zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen. Dat blijkt uit een gewogen analyse van het woonkieskieskompas.
 
Ook moeten er veel sociale huurwoningen bijgebouwd worden als het aan de kiezer ligt. 55% procent van de Nederlanders geeft aan dat sociale huur prioriteit moet krijgen bij nieuwbouw. 59% geeft aan dat middeninkomens ook terecht zouden moeten kunnen in een sociale huurwoning.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat de kiezer radicaal ander beleid wil onderstreept dat wonen een van de belangrijkste thema’s is deze verkiezingen. Dat moet een komend kabinet ter harte nemen. De roep om een grotere sociale huursector, om betaalbare woonlasten is luid. Het is tijd om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken.'
 
Het WoonKieskompas is inmiddels al ruim 70.000 keer bezocht. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Nederland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten uitgevoerd. Ruim 3.500 Nederlanders deelden, na het zien van hun positie in het politieke landschap, alle benodigde achtergrondgegevens voor de weging.
 
De resultaten van het WoonKieskompas zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor Nederland. Kiezers die hun opvattingen over wonen langs die van de verschillende partijen willen leggen kunnen dat doen op www.woonkieskompas.nl. Het woonkieskompas is ontstaan uit een samenwerking tussen Vereniging Eigen Huis, De Woonbond en Aedes en het Kieskompas.

15
Nieuws / Bespreking nieuwe wet salderingsregeling uitgesteld
« Gepost op: maart 10, 2021, 11:22:39 pm »
Pas als er een nieuwe regering is, bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom. Het wetsvoorstel is “controversieel” verklaard: in de Tweede Kamer zijn er grote meningsverschillen over deze nieuw voorgestelde wet.Kamerleden hebben veel vragen bij het wetsvoorstel. Zij betwijfelen of mensen met zonnepanelen, onder wie ook veel huurders, nog wel voldoende vergoeding krijgen voor de zonnestroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Woningcorporaties verwachten dat huurders geen zonnepanelen meer op hun dak willen als er te weinig vergoeding is voor teruggeleverde elektriciteit.

Vergoeding voor zonnestroom
Als je stroom opwekt met zonnepanelen, kun je de stroom die je zelf niet gebruikt, teruggeven aan het net. Anderen kunnen deze stroom dan gebruiken. Voor geleverde elektriciteit krijg je een vergoeding die wordt afgetrokken van je elektriciteitsrekening. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de salderingsregeling. Het plan in het wetsvoorstel is om de vergoeding vanaf 2023 elk jaar met 9% te verminderen en in 2031 helemaal af te schaffen. Voor de vergoeding moet een subsidie in de plaats komen.

Behoud van de regeling
De Woonbond wil dat de salderingsregeling blijft bestaan, zodat het voor huurders en woningcorporaties aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te installeren. Dit is niet alleen nodig om meer duurzame energie op te wekken, maar ook om energie voor huurders betaalbaar te houden. Net als de Woonbond pleit ook Aedes, de koepel van woningcorporaties, in Den Haag voor het behoud van de salderingsregeling.

Uitstel of afstel
Minister Wiebes, die de nieuwe wet heeft voorbereid, zou de vragen van de Kamerleden beantwoorden. Maar nu minister Wiebes is afgetreden en het kabinet demissionair is, is de bespreking van het wetsvoorstel uitgesteld tot er een nieuw kabinet is. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet zal de Woonbond erop aandringen om de salderingsregeling te behouden.

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
anything