Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 9
1
Nieuws / Woonbond opent Meldpunt huurtoeslag
« Gepost op: juni 11, 2021, 02:01:31 pm »
De Woonbond opent vandaag een meldpunt (externe link) om zicht te krijgen op eventuele problemen bij huurtoeslagontvangers in de toeslagenaffaire.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die tussen 2012 en 2016 huurtoeslag moesten terugbetalen, mogelijk ook gedupeerd zijn, zo laat de Belastingdienst (externe link) weten. De Woonbond wil met het meldpunt meer zicht krijgen op de problemen bij huurtoeslagontvangers. Huurders van wie de toeslag onterecht is stopgezet of die ten onrechte terug moesten betalen moeten snel geholpen worden door de overheid.

Problemen voor mensen met kleine beurs
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Huurders die huurtoeslag ontvangen zijn vaak sterk afhankelijk van deze tegemoetkoming in de woonkosten. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen terug moeten betalen komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen. We roepen huurders op deze problemen bij ons te melden.’

Herstel pas in 2022
Op de website van de Belastingdienst staat te lezen dat een herstelregeling voor deze groep pas in 2022 in werking treedt. Zo’n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag. Eerder bleek al dat de Belastingdienst een te strenge lezing hanteerde van het ‘verworven recht’ waardoor huurders vanwege een hoge huur ten onrechte geen huurtoeslag kregen. Mede dankzij inzet van de Woonbond is dat inmiddels aangepast.

2
Berichten / Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag!
« Gepost op: mei 25, 2021, 03:14:08 pm »
Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel
Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen. 

Terugvordering voorkomen
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen
Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Huurverlaging niet doorgegeven?
Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat Thuisvester dit niet heeft gedaan? Bericht ons als HV.Zundert hierover, zodat we dit mee kunnen nemen in het overleg.

3
Nieuws / Huurverhoging dit jaar voor alle huurders anders
« Gepost op: april 07, 2021, 01:56:20 am »
6 april 2021
Voor een half miljoen hurende huishoudens in de vrije sector geldt dit jaar voor het eerst een wettelijke maximale huurverhoging. Voor zo’n 2,5 miljoen huurders in een sociale huurwoning bij een corporatie of commerciële verhuurder, geldt dit jaar een huurbevriezing. En zo’n 260.000 hurende huishoudens in de sociale sector hebben dit jaar recht op huurverlaging. De Woonbond lanceert vandaag een online check (externe link) waarmee huurders kunnen controleren waar ze recht op hebben en of de gevraagde huurverhoging wel klopt.

Woonbondwoordvoerder Marcel Trip ‘Dit jaar zijn alle regels rond de jaarlijkse huurverhoging net wat anders. Met onze check kunnen huurders controleren waar ze recht op hebben, en wanneer ze ten onrechte een huurverhoging krijgen of de huurstijging te hoog is levert de check een bezwaarbrief op maat.’

Huurbevriezing
Om te weten of je in aanmerking komt voor huurbevriezing is het van belang om te weten of je sociaal huurt of niet. Je kunt een sociale huurwoning huren bij een woningcorporatie of een commerciële verhuurder. Om te weten of je sociaal huurt of niet, is het van belang om te weten wat de huurprijs was op het moment dat je in de woning ging wonen. Als deze onder de in dat jaar geldende ‘liberalisatiegrens’ lag (dit jaar is dat €752,33) dan huur je met een gereguleerd of sociaal contract en mag de huur dit jaar niet omhoog.

Huurverlaging
Sociale huurders bij een woningcorporatie met een hoge huur en laag inkomen hebben zelfs recht op huurverlaging. Huurders die al langer in de voor hun huishoudtype geldende inkomenscategorie vallen krijgen automatisch een huurverlaging. Huishoudens die recent een inkomensdaling hebben gehad moeten zelf huurverlaging aanvragen.

De regels gaan over de jaarlijkse huurverhoging, en niet over huurverhogingen die gepaard gaan met woningverbeteringen. De jaarlijkse huurverhoging gaat voor de meeste huurders per 1 juli in.

4
Nieuws / Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022
« Gepost op: april 05, 2021, 04:16:26 pm »
De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. De inkomensgrenzen gaan omhoog, maar de stappen in huurverhoging gaan dat ook. Tevens kunnen huurders met een lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen.Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) met een huur onder €300 wordt vanaf 1 juli 2022 een huurverhoging van maximaal €25 toegestaan; ongeacht het inkomen van de huurder. Dit geldt voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2022. Deze huurverhogingen tellen wel mee in de 'maximale huursomstijging'. Bij corporaties mag de gemiddelde stijging van alle huurprijzen van hun sociale huurwoningen niet hoger zijn dan inflatie. Als een corporatie kiest voor een hogere huurprijsstijging van goedkope woningen moet dit gecompenseerd worden met een lagere huurprijsstijging voor duurdere woningen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging maakt het mogelijk de huurprijzen van middeninkomens sneller op te trekken. De inkomensgrenzen die daarbij gaan gelden liggen wel hoger dan de huidige grens. Ook komt er een onderscheid naar type huishouden. Vanaf 1 juli 2022 gelden er voor een- en meerpersoonshuishoudens nieuwe inkomensgrenzen. Als je inkomen daarboven ligt kan de maandhuur met 50 of 100 euro omhoog. Dat komt dan in de plaats van een huurverhoging die een percentage is van je huidige huurprijs.

Standpunt Woonbond
De Woonbond is principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder.  Maar omdat er al een inkomensafhankelijke huurverhoging bestaat, willen we wel meepraten over hoe deze beter kan. In de nieuwe wet liggen de grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan nu. Maar volgens de Woonbond zijn ze niet hoog genoeg. Ook in dit nieuwe plan worden huishoudens -zeker gezinnen- veel te snel als ‘scheefhuurder’ gezien.

Te hoge stappen, ook tot ver boven sociale huurgrens
De Woonbond vindt de huurverhogingssprongen veel te groot. Plotselinge huurstijgingen van 50 of 100 euro per maand stelt huishoudens voor grote financiële problemen. Ook mensen die al een torenhoge huur betalen worden hard geraakt. Dat vindt de Woonbond zeer onrechtvaardig. Zelfs met een gereguleerd (sociaal) contract, maar een huurprijs bóven de liberalisatiegrens kun je deze huurverhoging krijgen. Volgens de Woonbond is het uiterst krom om deze huurders als zogenaamde 'scheefwoner' te zien. Ze betalen al een vrijesectorprijs voor hun sociale huurwoning.

5
Berichten / Geef jouw mening over aardgasvrij Zundert!
« Gepost op: maart 16, 2021, 03:06:07 pm »
In Nederland stoppen we met het gebruik van aardgas. We gaan op een andere manier koken en onze huizen verwarmen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt.

Gemeente Zundert bereidt zich ook op de overstap naar een aardgasvrij Zundert. Daarom is de gemeenten benieuwd naar jouw mening hierover.
Via deze enquête (externe link) kunt u uw mening geven:

6
Nieuws / Kiezer wil meer sociale huurwoningen en betaalbare huurprijzen
« Gepost op: maart 11, 2021, 11:16:13 pm »
11 maart 2021
Een meerderheid van de Nederlanders wil op het gebied van huren een radicaal andere koers dan de afgelopen jaren is gevoerd onder de kabinetten Rutte. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren is 63% procent voor het bevriezen van de huren in de sociale huursector. En 60% van de Nederlanders geeft aan het niet terecht te vinden dat verhuurders in de vrije sector zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen. Dat blijkt uit een gewogen analyse van het woonkieskieskompas.
 
Ook moeten er veel sociale huurwoningen bijgebouwd worden als het aan de kiezer ligt. 55% procent van de Nederlanders geeft aan dat sociale huur prioriteit moet krijgen bij nieuwbouw. 59% geeft aan dat middeninkomens ook terecht zouden moeten kunnen in een sociale huurwoning.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat de kiezer radicaal ander beleid wil onderstreept dat wonen een van de belangrijkste thema’s is deze verkiezingen. Dat moet een komend kabinet ter harte nemen. De roep om een grotere sociale huursector, om betaalbare woonlasten is luid. Het is tijd om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken.'
 
Het WoonKieskompas is inmiddels al ruim 70.000 keer bezocht. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Nederland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten uitgevoerd. Ruim 3.500 Nederlanders deelden, na het zien van hun positie in het politieke landschap, alle benodigde achtergrondgegevens voor de weging.
 
De resultaten van het WoonKieskompas zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor Nederland. Kiezers die hun opvattingen over wonen langs die van de verschillende partijen willen leggen kunnen dat doen op www.woonkieskompas.nl. Het woonkieskompas is ontstaan uit een samenwerking tussen Vereniging Eigen Huis, De Woonbond en Aedes en het Kieskompas.

7
Nieuws / Bespreking nieuwe wet salderingsregeling uitgesteld
« Gepost op: maart 10, 2021, 11:22:39 pm »
Pas als er een nieuwe regering is, bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom. Het wetsvoorstel is “controversieel” verklaard: in de Tweede Kamer zijn er grote meningsverschillen over deze nieuw voorgestelde wet.Kamerleden hebben veel vragen bij het wetsvoorstel. Zij betwijfelen of mensen met zonnepanelen, onder wie ook veel huurders, nog wel voldoende vergoeding krijgen voor de zonnestroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Woningcorporaties verwachten dat huurders geen zonnepanelen meer op hun dak willen als er te weinig vergoeding is voor teruggeleverde elektriciteit.

Vergoeding voor zonnestroom
Als je stroom opwekt met zonnepanelen, kun je de stroom die je zelf niet gebruikt, teruggeven aan het net. Anderen kunnen deze stroom dan gebruiken. Voor geleverde elektriciteit krijg je een vergoeding die wordt afgetrokken van je elektriciteitsrekening. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de salderingsregeling. Het plan in het wetsvoorstel is om de vergoeding vanaf 2023 elk jaar met 9% te verminderen en in 2031 helemaal af te schaffen. Voor de vergoeding moet een subsidie in de plaats komen.

Behoud van de regeling
De Woonbond wil dat de salderingsregeling blijft bestaan, zodat het voor huurders en woningcorporaties aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te installeren. Dit is niet alleen nodig om meer duurzame energie op te wekken, maar ook om energie voor huurders betaalbaar te houden. Net als de Woonbond pleit ook Aedes, de koepel van woningcorporaties, in Den Haag voor het behoud van de salderingsregeling.

Uitstel of afstel
Minister Wiebes, die de nieuwe wet heeft voorbereid, zou de vragen van de Kamerleden beantwoorden. Maar nu minister Wiebes is afgetreden en het kabinet demissionair is, is de bespreking van het wetsvoorstel uitgesteld tot er een nieuw kabinet is. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet zal de Woonbond erop aandringen om de salderingsregeling te behouden.

8
Nieuws / Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen
« Gepost op: maart 04, 2021, 03:48:00 am »
Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd NIBUD-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.  De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon. 

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

Mogelijke maatregelen
Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelen die de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Hieruit blijkt dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn. Denk aan het verhogen van de bijstand en het minimumloon met tien procent. Dit alleen al zorgt voor grote daling van het risico op financiële problemen voor huurders met een laag inkomen. Andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het risico op financiële problemen zijn: hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget. Het rapport laat zien dat dit soort maatregelen effectiever zijn dan een generieke huurverlaging, omdat een huurverlaging bij armere huishoudens deels teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag. 

Meer besteedbaar inkomen 
Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.’ 

9
Berichten / Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021
« Gepost op: februari 17, 2021, 05:55:25 pm »
17 februari 2021
De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging
Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging (externe website) van kracht.

10
Nieuws / Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing
« Gepost op: februari 10, 2021, 12:07:00 pm »
[woonbond 10 februari 2021]
Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en hoge huur.

De Woonbond vindt huurbevriezing een goede stap en vindt dat sociale verhuurders hiervoor gecompenseerd moeten worden door de verhuurderheffing te schrappen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is belangrijk dat we de betaalbaarheid van sociale huurwoningen verbeteren én de wachtlijsten voor sociale huur aanpakken. De minister heeft een perfecte gelegenheid om beide te doen nu er een Kamermeerderheid voor huurbevriezing is. Er is immers, als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, ook een meerderheid voor het afschaffen van de verhuurdersheffing.’

VVD draait
Met de verkiezingen in het vooruitzicht kwam de VVD met een opmerkelijke draai. Ook de VVD stemde voor de huurbevriezing.  Dat is opmerkelijk omdat onder tien jaar Rutte de huurprijzen 35% stegen en de sociale sector kromp. In vijf jaar tijd verdwenen er 108.000 sociale huurwoningen bij corporaties. Het is dan ook maar de vraag of dekking van de huurbevriezing door het schrappen van de heffing ook op steun van de VVD kan leiden. In hun programma laat de VVD de verhuurderheffing als enige partij in stand. Daarmee blijft de VVD koersen op een kleinere sociale sector.

Commerciële huurders
De Woonbond wijst er op dat de maatregel ook moet gaan gelden voor sociale huurders in de commerciële sector. Het gaat hier om zo’n 400.000 huurders die al jaren de zwaarste huurverhogingen hebben gehad. Zij vielen ook al buiten de boot bij de eenmalige huurverlaging waar Ollongren eerder mee kwam. Dat mag niet nog een keer gebeuren.

11
Berichten / Ook Thuisvester steunt oplossingsrichting Vestia!
« Gepost op: februari 10, 2021, 11:55:21 am »
Woningcorporaties in heel Nederland hebben in grote meerderheid besloten de huurders van Vestia te gaan helpen. Ook Thuisvester steunt deze oplossing. Corporaties leveren een financiële bijdrage om de problemen van Vestia op te lossen. Dit doen ze onder voorwaarde dat ook het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw een bijdrage leveren.Met deze hulp krijgen de huurders van het huidige Vestia weer een verhuurder die er ook “echt” kan zijn. Zowel op het gebied van betaalbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De corporatiesector laat met deze solidariteit zien dat volkshuisvesting niet stopt bij een gemeentegrens.

Hulp door leningenruil
De financiële bijdrage leveren de corporaties door dure leningen te ruilen voor goedkopere. De kosten hiervan worden uitgesmeerd over 40 jaar. De bijdrage vanuit de sector wordt gebaseerd op het aantal woningen dat corporaties bezitten. Tevens zal het huidige Vestia als onderdeel van de structurele oplossing, opgesplitst worden in drie nieuwe kleinere corporaties.

12
Nieuws / Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren
« Gepost op: februari 09, 2021, 06:14:01 pm »
9 februari 2021
Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'Dit is goed nieuws voor heel veel huurders. Met huurders voeren we al tijden door het hele land actie. Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Voor de SP is het slechts een eerste stap. 'Voor veel huurders is de huur veel te hoog. Huurbevriezing is dus slechts een begin. De huren moeten natuurlijk omlaag', aldus Lilian Marijnissen. Daarnaast moeten niet alleen de huren van mensen in een sociale huurwoning omlaag, maar de huur van álle huurders in Nederland. Dus ook van huurders in de vrije sector.

In tien jaar Rutte zijn de huren voor sociale huurders met 26% gestegen. Vorig jaar, midden in de coronacrisis, werd de grootste huurstijging in zes jaar tijd doorgevoerd. Ondertussen hebben veel huurders moeite om rond te komen. Daarom voert de SP al ruim een jaar samen met huurders actie. Onder de leus ‘0 is genoeg’ organiseerde de SP een online demonstratie in Den Haag waar duizenden huurders uit het hele land aan deelnamen. 

13
Berichten / Wat is de maximale huurverhoging in 2021?
« Gepost op: februari 08, 2021, 03:31:07 pm »
Huurt u een sociale huurwoning in 2021? Dan stijgt uw huur maximaal 2,4% tot 5,4%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2019. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur op 1 juli.

Maximale huurverhoging 2021 sociale huurwoning
  • Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2019) = € 44.655
  • Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 = 2,4%
  • Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655 = 5,4%
Ontvangt iemand in uw huishouden AOW? Of is uw huishouden groter dan 3 personen? Dan geldt voor u altijd het lage percentage. In 2021 is dat 2,4%. Ook als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens.

U kunt zelf ook uitrekenen wat uw maximale huurverhoging is.
Doe daarvoor de huurprijscheck 2021 (externe website).

14
Nieuws / Grote steden willen landelijk woonbeleid voor betaalbare woningen
« Gepost op: januari 13, 2021, 03:30:40 pm »
Persbericht 13 januari 2021
Wethouders in zeven  grote steden trekken vandaag in de NRC aan de bel over uitblijvend landelijk woonbeleid om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo kwam de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. De Woonbond deelt de analyse dat er landelijk woonbeleid nodig is om te zorgen voor de bouw van meer sociale huurwoningen en het aan banden leggen van te hoge huurprijzen in de vrije sector.

De Woonbond ziet dat veel gemeenten wel wat willen doen tegen woekerprijzen en huisjesmelkers op de commerciële huurmarkt, maar dat kan alleen als de landelijke politiek met goede wet- en regelgeving komt. Ook het tekort aan sociale huurwoningen vraagt landelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld door een streep te zetten door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur die in 2013 is ingevoerd waarna de nieuwbouwcijfers bij corporaties kelderden.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Een nieuw kabinet moet een minister voor Volkshuisvesting hebben. Die moet de bouw van sociale huurwoningen aanjagen en woekerprijzen in de vrije markt tegen gaan Er is sterk landelijk beleid nodig om de wooncrisis op te lossen.’

De bond pleit voor een maximale huurprijs in de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarnaast wil de bond dat middeninkomens ook terecht kunnen in en sociale huurwoning, door de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur te verhogen te verhogen.

De Woonbond heeft samen met DeGoedeZaak de petitie wegmetdewooncrisis.nl (externe link) lopen. De petitie is gericht aan de aankomend minister van Volkshuisvesting. De oproep om de prijzen in de vrije sector aan te pakken en meer sociale huur te bouwen is inmiddels zoń 14.000 keer getekend.

15
Nieuws / Huren kunnen in 2021 maximaal met 2,4% of 5,4% stijgen
« Gepost op: december 24, 2020, 07:15:25 pm »
24 december 2020
Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel een hogere huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Zo’n 260.000 hurende huishoudens bij woningcorporaties met een laag inkomen kunnen rekenen op huurverlaging in 2021.

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Vanaf een huishoudinkomen van €44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen.

Huursombeperking corporaties
Corporaties moeten de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij een corporatie niet hoger zal zijn dan 1,4%. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging
Hurende huishoudens met een hoge huur en laag inkomen die huren bij een woningcorporatie krijgen in 2021 een huurverlaging. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 260.000 hurende huishoudens. Huurders die al langer een laag inkomen hebben krijgen automatisch huurverlaging. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad, moeten zelf een verlaging aanvragen.

Corporaties kunnen bij de belastingdienst een inkomensindicatie opvragen om te zien of een huurder recht heeft op huurverlaging. Omdat de laatste vastgestelde inkomensgegevens over 2019 gaan, moeten huurders die in 2020 een inkomensdaling hadden waardoor ze in aanmerking komen voor huurverlaging die verlaging zelf aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze huurders een aanvraag indienen bij hun verhuurder. De Woonbond heeft alle voorwaarden voor de huurverlaging, en een gratis modelbrief voor het aanvragen van huurverlaging gepubliceerd op www.woonbond.nl.

Geen huurverlaging commerciële huursector
De Woonbond heeft zich het afgelopen jaar vaak uitgesproken voor een recht op huurverlaging. Helaas geldt dit nu nog niet voor huurders in de commerciële huursector. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in juli 2021 moet aantonen wat ze voor deze categorie huurders in de commerciële huursector kan doen.

[Persbericht Woonbond]

Pagina's: [1] 2 3 ... 9
anything