Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Nieuws / Woonbond: veel meer nodig om huren weer betaalbaar te maken
« Gepost op: mei 19, 2022, 07:59:44 pm »
19 mei 2022
De plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de vandaag gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister. De bond pleit voor een  huurbevriezing in 2023 en 2024, een garantie dat huurtoeslagontvangers er door de geplande stelselwijziging niet op achteruit gaan en wil dat meer woningen worden beschermd tegen woekerprijzen in de vrije sector.
 
Voor 2024 staat er een huurbevriezing gepland. De Woonbond pleit ervoor de huren ook in 2023 al te bevriezen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Ietsje onder de torenhoge inflatie gaan zitten, doet te weinig om te hoge huurstijgingen tegen te gaan. Bovendien wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Om die in 2013 ingevoerde heffing te betalen zijn de huurprijzen fors gestegen. Het is niet meer dan logisch dat huurders er ook baat bij hebben dat deze heffing verdwijnt.’ De geplande eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen vindt de bond wel een goede stap. 
 
Het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector is een hoognodige stap. Door de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel waarmee de kwaliteit van een woning tot een maximale huurprijs leidt) door te trekken zijn meer huurders beschermd tegen woekerprijzen die compleet losstaan van de kwaliteit van een woning. De bond pleit ervoor om deze grens door te trekken naar zo'n €1350,- zodat meer woningen onder deze bescherming vallen. Maar ook met het puntenstelsel blijven veel vrije sector prijzen niet te betalen voor middeninkomens. Daarom blijft de inzet op een grotere sociale huursector voor lage en middeninkomens ook hard nodig.
 
Winkels: “Het is goed om bij zo veel mogelijk woningen woekerprijzen te voorkomen. Maar het is niet zo dat veel middeninkomens hun handen dicht knijpen bij een kale huurprijs van €1100,- omdat beleidsmakers dat ‘middenhuur’ noemen.’ De Woonbond blijft er dan ook op wijzen dat er een fors grotere sociale huursector nodig is, zodat lage en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen. In dat kader is het ook erg vreemd dat de minister huurders met een middeninkomen in de sociale sector met inkomensafhankelijke huurverhogingen blijft opzadelen, ook als ze al een huurprijs betalen die hoger is dan de sociale huurgrens van €763.     
 
Ook de huurtoeslag gaat op de schop. Het kabinet wil gaan werken met een normhuur, waarbij de hoogte van de huurtoeslag op wordt berekend. Nu wordt de hoogte bepaald ten opzichte van de feitelijke huur die een huurder betaalt. Huurtoeslagontvangers met een hoge huur, gaan er dus op achteruit. Daar maakt de bond zich ernstig zorgen over. Bij een overstap naar normhuur, moet de norm hoger liggen, om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen en hoge huur in de problemen komen.

2
Nieuws / Gemeenten, help huurders met energiedisplay
« Gepost op: mei 12, 2022, 07:05:12 pm »
12 mei 2022
Inzicht in verbruik scheelt meer dan 200 euro per jaar

De Woonbond roept gemeenten op om in de strijd tegen energiearmoede inwoners met een laag inkomen van een eenvoudig energiedisplay te voorzien. Energiearmoede komt vooral voor onder huurders met een laag inkomen en hoge energielasten. Deze groep is de afgelopen maanden sterk gegroeid door de explosieve stijging van de energieprijzen.

Direct inzicht in het verbruik kan enorm schelen op de energierekening. Maar de aanschaf van een dergelijke display (ca. €125) is voor deze huishoudens vaak te duur. De Woonbond vraagt gemeenten daarom om huurders met een smalle beurs van een display te voorzien vanuit de regelingen die bedoeld zijn om dit soort kleinschalige maatregelen te nemen. Een gemiddeld huishouden kan met een energiedisplay in huis zo’n €224 per jaar besparen.

Een jaar geleden publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek naar de effectiviteit van energieverbruiksmanagers. Uit dat onderzoek bleek dat een eenvoudig energiedisplay jaarlijks gemiddeld 5% energiebesparing oplevert: 6,9% besparing op gas en 2,2% besparing op stroom. Afhankelijk van het huishouden verlaagde dat de energierekening met €50 tot €100 per jaar. Maar met de huidige energieprijzen is de jaarlijkse financiële besparing meer dan verdubbeld.

Gemeenten hebben van het Rijk €150 miljoen (specifieke uitkering/SPUK) ontvangen om huishoudens die in energiearmoede leven te helpen met kleinschalige maatregelen, zoals energiebespaaradvies en energiebesparende maatregelen. Het energiedisplay valt onder de kleine energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er in veel gemeenten nog geld beschikbaar binnen de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). De helft hiervan moeten gemeenten in samenwerking met woningcorporaties inzetten om huurders te helpen energie te besparen. Lokale uitvoerende partijen, zoals energieloketten en – coöperaties, kunnen goed helpen met de implementatie van het display bij huurders.

Twee jaar geleden startte de Woonbond samen met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en RVO een project om energiedisplays bij huurders te installeren. Onder de titel Meer Meters Maken worden energiedisplays door woningcorporaties en gemeenten aan bewoners aangeboden. Deelnemende gemeenten zijn o.a. gemeente Utrecht, gemeente Epe, gemeente Amsterdam en de BAR-regio met Barendrecht en Ridderkerk.

Gemeenten en corporaties die interesse hebben om deel te nemen aan het project Meer Meters Maken of meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met uitvoeringsorganisatie
Quintens: https://www.energieengedrag.nl/contact (externe link)

3
Nieuws / Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging
« Gepost op: april 02, 2022, 05:40:51 pm »
Woonbond lanceert online check voor huurders

Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurvehoging. Zo kunnen hogere middeninkomens in de sociale huursector een huurverhoging krijgen van wel 100 euro per maand, zijn AOW’ers en grote gezinnen niet langer uitgezonderd van die inkomensafhankelijke huurverhoging en geldt er voor het eerst een hogere huurverhoging voor huurwoningen met een relatief lage huur. De Woonbond lanceert vandaag checkhuurverhoging.nl waarmee huurders hun jaarlijkse huurverhoging kunnen controleren.

‘De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar helemaal anders voor veel huurders. Met onze check kunnen huurders eenvoudig controleren of de huurverhoging niet te hoog is en wel aan alle regels voldoet,’ aldus Woonbondwoordvoerder Marcel Trip. ‘Als dat niet het geval is, levert de check een bezwaarbrief die past bij jouw situatie waarmee je bezwaar kunt maken.’

Sociale huur
Voor sociale huurders geldt dat de huur dit jaar maximaal met 2,3% mag stijgen, tenzij ze in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lagere huur. Dat kan alleen bij sociale huurders in een zelfstandige woning. Bij kamerhuur geldt altijd een maximum van 2,3%.

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen een en meerpersoonshuishoudens. Afhankelijk van het inkomen kan de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal €50,- of maximaal €100,- zijn.

Alleenwonend
Tussen 47.948 en € 56.527 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 56.527 –> 100 euro huurverhoging


Niet alleenwonend
€ 55.486 en € 75.369 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 75.369 –> 100 euro huurverhoging


Voor huurders in een zelfstandige huurwoning met een huurprijs onder de €300,- geldt dat de maandhuur met maximaal 25 euro omhoog mag.

Vrije sector
In de vrije sector mag de huur niet hoger zijn dan 3,3%, tenzij er iets lagers in het huurcontract staat. Dan geldt dat lagere maximum. Of je in de vrije of de sociale sector huurt hangt af van de huurprijs op het moment dat je de woning ging huren.

De check is te vinden op checkhuurverhoging.nl (externe website)

4
Berichten / Hoge energiekosten: informatie voor huurders
« Gepost op: maart 21, 2022, 07:41:22 pm »
De gasprijzen blijven stijgen en de onrust onder huurders over de energierekening groeit.
Wij willen met deze informatie huurders informeren over de volgende onderwerpen:

  • energiecontract bij blokverwarming
  • €800 energietoeslag voor lage inkomens
  • hulp van energiecoaches
Aedes, de koepel van woningcorporaties, heeft deze oproep ook aan de verhuurders gestuurd.

Energiecontact bij blokverwarming
Verwarmen huurders hun woning via blokverwarming, dan heeft de huurder niet direct zicht op de energietarieven en de looptijd van het energiecontract dat de verhuurder heeft afgesloten. Gezien de onrust op de energiemarkt is het goed als verhuurders hun huurders daar actief over informeren. Zo kunnen huurders zich voorbereiden op eventuele veranderingen in de energiekosten die ze betalen en komen ze niet voor (onaangename) verrassingen te staan.
hier vindt u meer informatie over energiecontract bij blokverwarming (externe link)

€800 energietoeslag voor lage inkomens
De overheid heeft de eenmalige energietoeslag voor de hoge gasprijzen voor mensen met een laag inkomen opgehoogd van €200 naar €800. Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen geldt dat niet: zij moeten zich melden bij hun gemeente. Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen.
hier vindt u meer informatie over de energietoeslag (externe link)

Hulp van energiecoaches
In veel gemeenten zijn energiecoaches actief die vaak ook huurders kunnen adviseren en helpen om met eenvoudige maatregelen hun energieverbruik te verlagen. Gemeenten hebben voor dit jaar ook extra geld ontvangen om dit soort ondersteuning te versterken. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om energiedisplays in te zetten. Dat kan in samenwerking met de corporatie via het project Meer Meters Maken.
hier vindt u meer informatie over Meer Meters Maken (externe link)

5
Nieuws / Tienduizenden betaalbare huurwoningen minder
« Gepost op: maart 07, 2022, 03:24:38 pm »
7 maart 2022
Het aantal sociale huurwoningen met een betaalbare huurprijs voor lage inkomens nam in een jaar tijd fors af. Van 2019 tot 2020 was er sprake van ruim 52.500 minder woningen met een huurprijs tot de ‘kwaliteitskortingsgrens’ (die ligt dit jaar op €442,46) en de lage ‘aftoppingsgrens’ (dit jaar €663,25).

Voor veel lage inkomens zijn hogere huurprijzen niet op te brengen. De Woonbond vindt deze cijfers uit het recent gepubliceerde rapport ‘de staat van de corporatiesector’ ronduit zorgwekkend. De bond dringt er bij minister De Jonge op aan te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen.

Meer betaalbare huurwoningen
De Woonbond wil dat het huurbeleid de komende jaren zorgt dat corporaties weer meer betaalbare woningen verhuren. Ook worden er steeds minder sociale huurwoningen aangeboden, terwijl lage inkomens steeds minder alternatieven hebben voor een betaalbare corporatiewoning. Dat laat zien dat het aanbod van sociale huurwoningen omhoog moet. De betaalbare sociale sector moet veel groter.

Stijgende huren en minder betaalbare woningen
Door de jaarlijkse huurverhogingen en huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen huurwoning, verdwijnen er te veel sociale huurwoningen uit het betaalbare segment. Dat betekent dat huurders met een laag inkomen steeds meer kwijt zijn aan huur. Ook als ze huurtoeslag ontvangen. Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag helemaal zelf moet betalen heet ´basishuur'. Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Dus des te hoger de huur boven de kwaliteitskortingsgrens, des te meer huur huurtoeslagontvangers betalen. 

Minder aanbod, meer vraag
Een koopwoning of een betaalbare huurwoning in de steeds duurdere particuliere huursector is voor meer en meer huishoudens een onhaalbare kaart. Huishoudens met een laag inkomen raken hierdoor steeds meer aangewezen op de sociale huurwoningen van corporaties. Maar het aandeel sociale huurwoningen van corporaties binnen de woningmarkt daalt juist: van 29,3% naar 27,2%, waarschuwt de Autoriteit Woningcorporaties. Er worden dan ook steeds minder minder betaalbare corporatiewoningen aangeboden waardoor de wachttijden toenemen. Het aantal aangeboden sociale corporatiewoningen daalde van meer dan 210.000 woningen in  2015 tot minder dan 180.000 in 2020. Het aantal aangeboden woningen waar huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag toegang tot hebben daalde zelfs tot onder de 140.000. 

Sociale huur bij particulieren nam fors af
Uit het rapport blijkt dat het aantal sociale huurwoningen bij particulieren van 2015 tot en met 2020 met een vijfde is afgenomen. Ze zijn, bijvoorbeeld doordat de WOZ-waarde sinds 2015 een rol is gaan spelen in het bepalen van de maximale huurprijs via het woningwaarderingsstelsel, makkelijker boven de zogenaamde ‘liberalisatiegrens’ te verhuren. En als ze boven die grens in de verhuur mogen, geldt er geen maximale huurprijs meer. De huurdersorganisatie wil dat het woningwaarderingsstelsel huurders weer beter gaat beschermen tegen hoge huurprijzen, en wil af van de rare knip waardoor woningen boven de grens opeens voor gigaprijzen in de verhuur kunnen.

Programma betaalbaar wonen
Minister De Jonge start half april met een programma betaalbaar wonen. Hij heeft aangegeven daarbij in ieder geval naar het huurbeleid, de huurtoeslag en het beter reguleren van de vrije sector te willen kijken. De Woonbond zit daarbij ook aan tafel.

6
Nieuws / Woonbond: doorzetten huurstijging gemiste kans
« Gepost op: februari 15, 2022, 08:15:05 pm »
15 februari 2022
Huurdersorganisatie doet oproep tot huurbevriezing

De Woonbond ziet het doorzetten van de huurverhoging 2022 als een gemiste kans om iets te doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zien gaan aan vaste lasten. Minister de Jonge maakte vandaag bekend dat de maximale huurverhoging voor de sociale huursector in 2022 op 2,3% ligt. Daarnaast is er een hogere huurverhoging mogelijk voor middeninkomens en huurders met een relatief lage huur. De bond roept de minister in een brief op de huren alsnog te bevriezen.

Zeker nu de verhuurderheffing verdwijnt ligt het voor de hand de betaalbaarheid van huurwoningen voor huurders te verbeteren. Onder druk van de heffing zijn de huren in de sociale sector hard gestegen. Om de heffing te betalen mochten verhuurders namelijk hogere huurverhogingen doorvoeren en werd het inflatievolgende huurbeleid losgelaten.

Gezien de stijgende energieprijzen, waar met name lage inkomens in slechte huurwoningen door worden geraakt, was op zijn minst een huurbevriezing van woningen met onzuinige labels volgens de bond op zijn plaats geweest. Dat schrijft de huurdersorganisatie aan de minister en de Tweede Kamer. Komende woensdag gaat de Kamer met minister De Jonge in debat over de huurverhoging. Voor veel huishoudens stapelen de stijgende huur, energielasten en duurdere boodschappen.

De Woonbond overlegt nog met corporatiekoepel Aedes over de huurverhogingen voor de komende jaren. Het is noodzakelijk om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. Te veel huurders komen niet of nauwelijks rond. Nu de verhuurderheffing is afgeschaft moeten huurders dat ook gaan merken in hun portemonnee. In dat kader is het goed dat minister De Jonge aangeeft dat er de komende jaren meer moet gebeuren om huren voor iedereen betaalbaar te maken. Betaalbaarheid is te lang een blinde vlek geweest in het Haagse huurbeleid.
Het is voor de Woonbond daarbij van belang dat er gekeken wordt naar betaalbaar wonen voor lage én middeninkomens.

In de vandaag aan de Kamer verstuurde brief herhaalt De Jonge het voornemen uit het regeerakkoord om middeninkomens in de sociale sector huurstijgingen tot de ‘marktconforme’ huur te willen geven. Dat betekent potentieel torenhoge huurprijzen voor sociale huurwoningen die voor veel huishoudens niet zijn op te brengen.

7
Berichten / Thuisvester: ‘Huis voorwaarde om gezond en gelukkig te zijn’
« Gepost op: december 14, 2021, 12:34:17 pm »
Pierre Hobbelen staat aan het hoofd van Thuisvester: ‘Huis voorwaarde om gezond en gelukkig te zijn’
 - Er is een nijpend woningtekort. Én huizen moet snel klimaatvriendelijk worden. Pierre Hobbelen, directeur van woningcorporatie Thuisvester, staat midden in ‘de storm’. ,,Er is heel veel te doen.”


Sinds anderhalf jaar staat Hobbelen alleen aan het hoofd van de corporatie. Hij is verantwoordelijk voor ruim 17.000 woningen. In Oosterhout, Zundert, Rucphen en Geertruidenberg. ,,Je hebt in deze positie impact. Als volkshuisvester voeg je waarde toe aan het leven van mensen. Een huis is een voorwaarde om gezond en gelukkig te blijven, een basis om je verder te ontwikkelen.”

Al langer maakt Hobbelen deel uit van de leiding van Thuisvester. Enige tijd deelde hij het stuur met Johan Westra, die met pensioen is. ,,Er is voor komende periode bewust gekozen voor een eenhoofdig model. De huidige situatie vraagt om meer ondernemerschap, flexibiliteit en doortastende keuzes.”

Te weinig appartementen
Allereerst is daar het woningentekort. Voor elke sociale huurwoning zijn zo honderd - en meer - kandidaten. ,,De afgelopen tijd bouwden we jaarlijks honderd woningen, we gaan de komende periode naar jaarlijks driehonderd. Er zijn, voor een goede doorstroming, veel te weinig appartementen. Zoals voor mensen met een laag inkomen of alleenstaanden. Je hebt ouderen die in een huis met tuin wonen, maar die begeleid zouden willen worden naar een kleiner en toegankelijk appartement. Daarnaast moet je niet vergeten óók nieuwe woningen met tuin toe te voegen, want je hebt jonge gezinnen nodig voor een gezonde samenlevingsbalans. Zeker in een enorm vergrijsde stad als Oosterhout. Het is én én én. Er is heel veel te doen.”

Friends
De huidige druk op de woningmarkt vraagt om creativiteit. ,,Nieuwe woonoplossingen. Tijdelijke woningen voor spoedzoekers, bijvoorbeeld door transformatie van kantoorgebouwen tot woningen.  De komende tijd onderzoeken we de zogenaamde friendscontracten en het opsplitsen van woningen.” Bij friendscontracten gaat het om enkele vrienden die gezamenlijk een woning huren.

Hobbelen denkt dat de woonvraag nog lang blijft. ,,Je kunt redeneren dat we straks te veel woningen hebben, want het geboortecijfer is lager dan het sterftecijfer. Maar de instroom via migratie zorgt voor een toenemende vraag.”
Thuisvester heeft vaker te maken met mensen in een kwetsbare positie, die extra aandacht vragen. ,,Kwetsbaar, dat woord ligt gevoelig”, benadrukt Hobbelen. Liever spreekt de corporatie over doelgroepen. ,,Het gaat om mensen met een ggz-achtergrond of een crimineel verleden. Of je hebt statushouders, die van de andere kant van de wereld hierheen zijn gekomen. Verder gaan ouderen minder snel naar een verpleeghuis. Dat gebeurt pas bij een zeer zware zorgindicatie. Dat betekent dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook zijn er mensen met een enorme urgentie voor een woning, bijvoorbeeld omdat ze in een lastige scheiding zitten.”

Die ontwikkelingen vragen om alertheid. ,,We moeten onze oren en ogen in de wijken openhouden.” Waar veel kwetsbare mensen in een buurt zitten, ligt ondermijning op de loer, weet Hobbelen. De laatste jaren worden die signalen sterker. ,,Ondermijning is heel gemeen, de meest kwetsbare mensen worden de dupe. Stel, Piet zit met schulden en Jan wil voor 500 euro per maand zijn garagebox huren. Wanneer je financieel alles op orde hebt, stel je eerder de vraag: leuk dat je wilt huren, maar wat ga je in de box doen?”

Ondermijning
Veel kwetsbare mensen in één straat kan leiden tot ‘een onjuiste machtsverhouding’, meent Hobbelen. ,,Eén persoon kan de informele macht krijgen en min of meer bepalen wie de nieuwe buurman wordt of mensen vragen om op de uitkijk te staan.” Zijn lijn om dat tegen te gaan: ,,Wijken met diverse huishoudinkomens en verschillende doelgroepen, dat kan door huurwoningen ook toegankelijk te maken voor hogere inkomens. Zoals vroeger het geval was.”

Nog zo'n grote uitdaging: verduurzamen. ,,We doen dat al bij jaarlijks zo'n zeshonderd tot zevenhonderd woningen.” Een maatschappelijke plicht, vindt Hobbelen. ,,Er zijn mensen die niet zo geloven in de verduurzaming van de samenleving. Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik vind dat je naar een héle duurzame samenleving moet gaan. Ik heb twee leuke dochters en wil dat zij later in een goede wereld kunnen leven.”

Voor Thuisvester betekent dat veel investeren. ,,Voor de vuist weg: een woning op het juiste duurzaamheidsniveau brengen kost zo'n 50.000 euro.”

Verhuurdersheffing
Een beer op de weg is de verhuurdersheffing: een landelijke belasting voor het bezit van huurwoningen. In corporatieland is er al langer ergernis over. ,,Ronduit schandalig”, noemt Hobbelen de heffing, die fors drukt op de begroting. ,,Over tien jaar komen we financieel écht in de problemen. Sommige corporaties schalen nu al af en bouwen minder, om de zaak rond te krijgen. Een huis bouwen kost geld: iedere woning kost ons onder aan de streep 60.000 tot 100.000 euro, ingegeven door het feit dat we de huur laag willen houden. Ik vind dat we niet minder moeten verduurzamen en zeker niet minder moeten bouwen. Dat kunnen we maatschappelijk niet maken. Als de heffing niet verdwijnt, kunnen we over tien jaar niet doen wat we nu doen.”
8
Nieuws / Woonbond roept huurders op recht op huurverlaging op tijd te controleren
« Gepost op: december 08, 2021, 12:27:09 am »
Persbericht 7 december 2021
De Woonbond roept huurders op om deze maand nog te controleren of ze recht hebben op huurverlaging. Er geldt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur namelijk een eenmalige huurverlaging in 2021. Maar huurders met een recente inkomensdaling moeten die wel zelf aanvragen. En dat kan alleen nog deze maand.

Corporaties moesten huurders die in 2019 al in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen automatisch een huurverlaging geven. Dat is zo’n 155.000 keer gebeurd. De huurverlaging is daarnaast 5.000 keer door huurders zelf succesvol aangevraagd. Dat liet minister Ollongren onlangs weten in een brief aan de Tweede Kamer. De huurverlaging komt voort uit het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond sloten.

Huurders met een laag inkomen en hoge huur (boven de €633,25 voor één of twee persoonshuishoudens en boven de €678,66 voor drie of meerpersoonshuishoudens) hebben recht op huurverlaging. Alle voorwaarden en grenzen staan op de website van de Woonbond (extern). Daar kunnen huurders ook een gratis modelbrief (extern) downloaden om de huurverlaging aan te vragen.

9
Nieuws / Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds
« Gepost op: oktober 27, 2021, 08:28:49 pm »
27 oktober 2021
De FNV, Milieudefensie en de Woonbond roepen de Kamer in een gezamenlijke brief op om de compensatie van de stijgende energieprijzen gerichter in te zetten zodat juist de huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde (huur)woningen geholpen zijn. Ook willen de organisaties dat via een warmtefonds 3 miljard euro wordt ingezet om woningen met een slecht energielabel beter te isoleren. 

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat nu al 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Maar liefst 87% hiervan woont in een huurwoning. Het gaat om mensen met een laag inkomen voor wie de stookkosten te hoog zijn, of die om de energierekening te dempen de kachel uit laten en in de kou zitten. En die afhankelijk zijn van de verhuurder  voor verduurzaming.  Met het huidige voorstel van het demissionaire kabinet wordt er via wijzigingen in de energiebelasting 2,7 miljard euro uitgetrokken voor compensatie van alle  huishoudens in Nederland.  Dat is een generieke maatregel, en een groot deel van het geld komt dus ook terecht bij mensen die de compensatie niet nodig hebben. Sterker nog, de laagste inkomens gaan er nu nog steeds het hardst op achteruit.   

De organisaties stellen daarom voor om circa de helft van dit bedrag gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Dit komt terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regeling, waardoor de uitvoering ook eenvoudig is. De andere helft van de 2,7 miljard kan dan wel via een verlaagde energiebelasting voor iedereen lopen. Met deze herverdeling helpen we voor hetzelfde bedrag de mensen die het echt nodig hebben meer.   

Daarnaast moeten hoge stookkosten structureel worden aangepakt. Er gaat nu slechts 150 miljoen euro naar isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig om echt verschil te maken. Daarom stellen de organisaties gezamenlijk voor om via een warmtefonds drie miljard euro te investeren in de aanpak van de woningen met de slechtste labels (E, F en G). Huidige subsidies en regelingen zijn weinig toegankelijk voor huishoudens met een laag inkomen. Daarom moet het warmtefonds zich juist wel richten op de huishoudens die kampen met energiearmoede. Het is op de lange termijn ook goedkoper om zo snel mogelijk de woningen op te knappen en te verduurzamen dan jarenlang fors te moeten compenseren. Bij het opknappen van huurwoningen via het warmtefonds wordt de huur niet verhoogd. Zo zorgen we voor een sociale energietransitie en klimaatrechtvaardigheid. 

10
Nieuws / Woonbond wil gerichte aanpak energiearmoede onder huurders
« Gepost op: oktober 26, 2021, 12:30:15 pm »
25 oktober 2021
Veel huurders komen in grote problemen door de explosieve stijging van de energieprijzen. Ruim een half miljoen Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87% van hen is huurder. De Woonbond verwacht dat het aantal huurders dat in energiearmoede leeft de komende maanden gaat toenemen door de hoge prijs van gas, warmte en elektra. Daarom opent de Woonbond vandaag het Meldpunt Energiealarm (ext link). Gelijktijdig start de Woonbond de campagne 'Haal energie uit je rekening'.

Op het Meldpunt Energiealarm kunnen huurders melding maken van de problemen die ze hebben om hun huis warm te krijgen en de maatregelen die ze zelf al genomen hebben. De Woonbond ontving eerder al signalen van huurders die in de kou zitten of veel te veel kwijt zijn aan stookkosten. Beleidsmedewerker energie bij de Woonbond Bastiaan van Perlo: “Mensen die in de kou zitten om maar niet tegen te hoge stookkosten aan te lopen en met bubbeltjesplastic tegen de ramen en truien en mutsen aan de winter doorkomen in hun slecht geïsoleerde woning.” Met het meldpunt wil de Woonbond aantonen welke problemen er spelen bij huurders in onzuinige woningen.

Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben de grootste problemen. Kleine maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en brievenbusborstels, helpen dan nauwelijks. Om de energierekening te verlagen moeten deze woningen geïsoleerd worden, maar dat kunnen huurders niet zelf doen. Daarin zijn zij afhankelijk van hun verhuurder. Zolang de verhuurder niets doet, zitten deze huurders in de kou en met een extreem hoge energierekening.

Begin oktober stuurde de Woonbond een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om de huren voor woningen met de slechtste labels onmiddellijk te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Zo is er een prikkel voor verhuurders om de onzuinigste woningen te verduurzamen en worden huurders met een laag inkomen en hoge woonlasten op de korte termijn geholpen met de hogere huurtoeslag. Binnenkort komt de Woonbond met verder doorgerekende voorstellen naar de Kamer.

Vandaag start ook de campagne Haal energie uit je rekening. Daarin helpt de Woonbond huurders de energierekening te verlagen of binnen de perken te houden. Elke besparing loont nu de energieprijzen zo hoog zijn. Korter douchen en de verwarming op tijd laag zetten, bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan, heeft echt effect op de energierekening.

De Woonbond geeft adviezen die nuttig zijn voor huurders. “Wij zien dat de meeste bespaaradviezen zich richten op kopers,” zegt Van Perlo. “Huurders hebben niet dezelfde mogelijkheden als kopers. En een grote groep huurders kan helemaal niet investeren, zelfs niet in kleine maatregelen. Als je aan het eind van de maand geen geld overhoudt, dan kan je zelfs geen radiatorfolie of waterbesparende douchekop kopen.”

11
Nieuws / Demissionaire coalitie laat huurders en woningzoekers in de kou staan
« Gepost op: september 25, 2021, 01:50:42 am »
24 september 2021
Het in stand houden van de verhuurderheffing is het ontkennen van de wooncrisis. Zo reageert de Woonbond op de deal bij de Algemene Politieke Beschouwingen waarin de verhuurderheffing slechts met 500 miljoen wordt gekort in plaats van afgeschaft. Daarmee wordt er met de heffing komend jaar opnieuw voor een miljard uit de sociale huursector opgehaald. Huurders blijven te hoge huren betalen, en woningzoekenden blijven lang wachten op een beschikbare huurwoning. Het is teleurstellend dat de huidige demissionaire coalitie ervoor kiest om de sociale huursector voor het zoveelste jaar op rij uit te persen.

De urgentie om te zorgen voor betaalbare huren, goede woningen en het aanpakken van het tekort aan betaalbare huurwoningen is er duidelijk niet. De verhuurderheffing heeft huurders sinds de invoering al meer dan 11 miljard euro gekost. Zonder die heffing waren de huren minder hard gestegen én hadden corporaties meer kunnen bouwen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De jaren na de invoering van de heffing stegen de huren jaarlijks met zo’n vijf procent terwijl de nieuwbouw door corporaties halveerde. Het is onbegrijpelijk dat de demissionaire coalitie nog een jaar door wil op deze doodlopende weg. Met desastreuze gevolgen voor huurders en woningzoekenden. Het is belachelijk dat terwijl bijna alle partijen van de heffing af willen, huurders opnieuw de rekening krijgen gepresenteerd.’

De Woonbond roept huurders en woningzoekers op naar de landelijke demonstratie tegen de wooncrisis te komen, de woonopstand (externe link) in Rotterdam op 17 oktober. Dat is de tweede landelijke demonstratie voor het recht op betaalbaar wonen. Op het woonprotest in Amsterdam kwamen eerder al 15.000 mensen af.

12
Nieuws / Woonbond: pak hoge energielasten bij huurders aan
« Gepost op: september 23, 2021, 06:30:49 pm »
23 september 2021
Ruim een half miljoenen Nederlanders leeft in energiearmoede. De stookkosten zijn gezien hun inkomen te hoog, of ze zetten de kachel in de winter erg laag om te zorgen dat ze financieel niet in de problemen komen. Dat blijkt uit een TNO onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd. De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging dat met name de onzuinigste huurwoningen snel moeten worden aangepakt.

‘Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Zij betalen de hoger wordende energieprijzen wel, maar gaan niet zelf over de verduurzaming van hun huis,’ aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Uit de TNO-cijfers blijkt dat 75% van de energiearmoede zit bij huurders in de corporatiesector en 12% in de particuliere huurmarkt. Winkels: ‘De woonlasten, huur en energie bij elkaar, zijn voor veel huurders gewoon te hoog. Dat is veel te lang een blinde vlek geweest bij het Kabinet.’

De Woonbond pleit al langer voor het aanpakken van de onzuinigste woningen. Om verhuurders in beweging te krijgen vindt de bond een huurbevriezing voor de onzuinigste woningen vanzelfsprekend. Winkels: ‘dat zet een rem op stijgende woonlasten aan de huurkant, terwijl het verhuurders stimuleert om deze woningen te verduurzamen.’ Het afschaffen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur waar in het kader van Prinsjesdag over wordt gesproken, helpt ook bij het betaalbaar sneller verduurzamen van corporatiewoningen.

Daarnaast wil de bond dat het initiatiefrecht waarmee huurders verduurzaming kunnen afdwingen wordt gemoderniseerd. Huurders kunnen nu verduurzamende maatregelen afdwingen, maar daarbij worden nog ouderwetse standaarden gehanteerd. Zo kan een huurder een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen uitgesloten in de huidige regeling.

Ook vindt de Woonbond dat de politiek moet zorgen voor een compensatie van de de stijgende gasprijs voor de laagste inkomens. Dat kan door aanpassingen in de inkomstenbelastingen (verhogen van de algemene heffingskorting) of de energiebelasting (verhogen teruggaaf energiebelasting).

13
Nieuws / Plannen Prinsjesdag doen niets tegen wooncrisis
« Gepost op: september 21, 2021, 11:37:48 pm »
21 september 2021
Vandaag is de de miljoenennota gepubliceerd. Daarin staan ook de plannen van het demissionaire Kabinet op het gebied van huren en wonen.

‘Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd.’ Zo reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels op de vandaag gepubliceerde plannen uit de miljoenennota. In de miljoenennota is de verhuurderheffing in stand gehouden. Komend jaar kost die huurders en woningzoekenden zo’n anderhalf miljard euro. De Woonbond wil dat die heffing wordt afgeschaft en vindt dat er juist extra geld moet naar woningbouw.

Meerderheid voor noodzakelijke maatregelen
De Woonbond wijst erop dat er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurderheffing is. Winkels: ’Ze kunnen niet blijven wachten terwijl de problemen van huurders en woningzoekers zich opstapelen. Zet nu een streep door die heffing. En investeer juist extra in betaalbaar wonen.’

Te dure vrije sector en wildgroei tijdelijke contracten
Daarnaast is er ook een meerderheid voor het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector. Winkels: ‘De Kamer moet het initiatief naar zich toetrekken. De wooncrisis heeft nu écht ingrijpen nodig.’  Ook de tijdelijke huurcontracten moeten wat de Woonbond betreft worden afgeschaft. Winkels: ‘Een groep jonge huurders hopt nu van tijdelijke oplossing tot tijdelijke oplossing. Ze komen niet aan het opbouwen van een bestaan toe.’

14
Berichten / Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag
« Gepost op: augustus 12, 2021, 09:45:57 pm »
Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat nog een paar weken doen. Omdat er sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. Door een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan nog tot 1 september.

In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen, waarbij je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’
 
Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Ze kunnen die dan nog tot 1 september aanvragen. Of huurders recht hebben op huurtoeslag, en de hoogte van het bedrag, hangt af van de huurprijs, het inkomen en huishoudgrootte.

15
Berichten / Evaluatie: tijdelijke huur zorgt vooral voor problemen
« Gepost op: juli 26, 2021, 12:13:20 am »
De evaluatie van de tijdelijke huurcontracten die ingevoerd zijn onder de Wet Doorstroming Huurmarkt is naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijke doelstellingen van de wet worden niet aantoonbaar gehaald, terwijl particuliere verhuurders de tijdelijke contracten heel veel inzetten en het reguliere huurcontract zo wordt verdrongen. De Woonbond wil dan ook dat het tijdelijke contract wordt afgeschaft.

De tijdelijke contracten (van maximaal twee jaar voor woningen en maximaal vijf jaar voor kamers) moesten leiden tot meer aanbod van huurwoningen, en het aanbod van huurwoningen ‘naar zijn aard van korte duur’, zonder enige huurbescherming, terugdringen. Tegelijkertijd zou het vaste huurcontract de norm moeten blijven. De evaluatie (externe link) geeft aan dat een vergroot aanbod door tijdelijke huurcontracten niet hard is te maken, dat de huurcontracten in de particuliere sector heel veel worden ingezet en de rechtspositie van huurders door deze wet eerder is verslechterd dan verbeterd.

Helft particuliere verhuur met tijdelijk contract
Corporaties mogen tijdelijke contracten in beperkte mate inzetten, meer gericht op doelgroepen. Dat gaat om ongeveer 5 tot 10% van de huurcontracten. Bij particuliere verhuurders die aan de enquête hebben meegewerkt worden tijdelijke contracten veel vaker ingezet: ruwweg de helft van de nieuwe huurcontracten die deze groep sinds inwerkingtreding van de wet afsloot, zijn tijdelijke contracten. In de toekomst lijkt het aantal corporaties en particuliere verhuurders dat met tijdelijke contracten werkt eerder te stijgen dan te dalen, geven de onderzoekers aan.

Huurverhoging
Particuliere verhuurders zijn vaker tussentijds de huur gaan verhogen, bij het opnieuw verhuren van een woning. Alhoewel de onderzoekers uit de data geen oorzakelijk verband kunnen halen vinden ze het ‘wel te beredeneren dat in een krappe markt waarin de huurprijzen niet zijn gereguleerd, de mogelijkheid om vaker de huren aan te passen aan de markthuur leidt tot een snellere stijging van de huren.’

Positie huurders slechter
Huurteams geven aan dat de gang van huurders naar de Huurcommissie voor particuliere verhuurders soms reden is om het tijdelijke huurcontract te beëindigen. Vooral in regio’s met grote marktdruk zien huurteams dat een deel van de verhuurders minder investeert in onderhoud en het verhelpen van gebreken. Verhuurders geven in de enquête aan dat het slechts in beperkte mate voorkomt dat geschillen over tijdelijke huurcontracten worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Ongeveer 10 procent van de corporaties en 5 procent van de particuliere verhuurders geeft aan dat dit wel eens gebeurt. Dat onderstreept het beeld dat huurders met een tijdelijk contract niet snel naar de huurcommissie stappen, schrijven de onderzoekers. De Woonbond herkent dit beeld.

Nog steeds veel tijdelijke verhuur met nog minder rechten
Arbeidsmigranten worden door uitzendbureau’s in de praktijk niet gehuisvest met tijdelijke huurcontracten onder de wet doorstroming huurmarkt, maar met huurcontracten met nog minder huurbescherming. Alhoewel in de evaluatie genoemd wordt dat dit bij internationale studenten wel gebeurt, ziet de Woonbond in de praktijk bedrijven als Student Hotels die zonder huur en huurprijsbescherming, ‘als hotel’ woonruimte verhuren aan internationale studenten. Ook studentenhuisvester Kences geeft aan dat internationale studenten vooral met zogenaamde ‘short stay’ contracten worden gehuisvest.

Afschaffen generiek tijdelijk contract

Kences, Valente, de Woonbond en de VNG hebben in de evaluatie aangegeven er voorstander van te zijn dat generieke tijdelijke huurcontracten weer worden afgeschaft. Particuliere verhuurders willen vooral meer ruimte voor inzet van tijdelijke contracten en tegelijkertijd ook een minimale huurperiode waarin huurders vastzitten aan een contract hanteren. Toevallig is dit precies de strekking van een voorgestelde wetswijziging van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis dat onlangs op verzet stuitte van de Eerste Kamer, omdat de rechten van huurders met dit voorstel te veel in het geding kwamen.

Ollongren wil in gesprek met de sector
Minister Ollongren erkent in een brief (externe link) aan de Kamer dat ‘niet eenduidig is vast te stellen of de doelstellingen van de wet op het punt van doorstroming en vergroting van het huurwoningaanbod zijn behaald.’ Wel ziet ze dat de contracten veel worden ingezet en er negatieve effecten heeft ‘zoals snellere huurprijsstijgingen en aantasting van de leefbaarheid in wijken met een hoge mutatiegraad.’ Ze wil samen met de sector in gesprek over het tegengaan van ‘oneigenlijk gebruik’ van tijdelijke huurcontracten. Ze wil beleidsopties hiervoor in kaart brengen voor haar opvolger.

Pagina's: [1] 2 3 ... 10