Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HVZundert

Pagina's: [1] 2 3 ... 8
1
Nieuws / Grote steden willen landelijk woonbeleid voor betaalbare woningen
« Gepost op: januari 13, 2021, 03:30:40 pm »
Persbericht 13 januari 2021
Wethouders in zeven  grote steden trekken vandaag in de NRC aan de bel over uitblijvend landelijk woonbeleid om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo kwam de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. De Woonbond deelt de analyse dat er landelijk woonbeleid nodig is om te zorgen voor de bouw van meer sociale huurwoningen en het aan banden leggen van te hoge huurprijzen in de vrije sector.

De Woonbond ziet dat veel gemeenten wel wat willen doen tegen woekerprijzen en huisjesmelkers op de commerciële huurmarkt, maar dat kan alleen als de landelijke politiek met goede wet- en regelgeving komt. Ook het tekort aan sociale huurwoningen vraagt landelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld door een streep te zetten door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur die in 2013 is ingevoerd waarna de nieuwbouwcijfers bij corporaties kelderden.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Een nieuw kabinet moet een minister voor Volkshuisvesting hebben. Die moet de bouw van sociale huurwoningen aanjagen en woekerprijzen in de vrije markt tegen gaan Er is sterk landelijk beleid nodig om de wooncrisis op te lossen.’

De bond pleit voor een maximale huurprijs in de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarnaast wil de bond dat middeninkomens ook terecht kunnen in en sociale huurwoning, door de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur te verhogen te verhogen.

De Woonbond heeft samen met DeGoedeZaak de petitie wegmetdewooncrisis.nl (externe link) lopen. De petitie is gericht aan de aankomend minister van Volkshuisvesting. De oproep om de prijzen in de vrije sector aan te pakken en meer sociale huur te bouwen is inmiddels zoń 14.000 keer getekend.

2
Nieuws / Huren kunnen in 2021 maximaal met 2,4% of 5,4% stijgen
« Gepost op: december 24, 2020, 07:15:25 pm »
24 december 2020
Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel een hogere huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Zo’n 260.000 hurende huishoudens bij woningcorporaties met een laag inkomen kunnen rekenen op huurverlaging in 2021.

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Vanaf een huishoudinkomen van €44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen.

Huursombeperking corporaties
Corporaties moeten de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij een corporatie niet hoger zal zijn dan 1,4%. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging
Hurende huishoudens met een hoge huur en laag inkomen die huren bij een woningcorporatie krijgen in 2021 een huurverlaging. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 260.000 hurende huishoudens. Huurders die al langer een laag inkomen hebben krijgen automatisch huurverlaging. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad, moeten zelf een verlaging aanvragen.

Corporaties kunnen bij de belastingdienst een inkomensindicatie opvragen om te zien of een huurder recht heeft op huurverlaging. Omdat de laatste vastgestelde inkomensgegevens over 2019 gaan, moeten huurders die in 2020 een inkomensdaling hadden waardoor ze in aanmerking komen voor huurverlaging die verlaging zelf aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze huurders een aanvraag indienen bij hun verhuurder. De Woonbond heeft alle voorwaarden voor de huurverlaging, en een gratis modelbrief voor het aanvragen van huurverlaging gepubliceerd op www.woonbond.nl.

Geen huurverlaging commerciële huursector
De Woonbond heeft zich het afgelopen jaar vaak uitgesproken voor een recht op huurverlaging. Helaas geldt dit nu nog niet voor huurders in de commerciële huursector. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in juli 2021 moet aantonen wat ze voor deze categorie huurders in de commerciële huursector kan doen.

[Persbericht Woonbond]

3
Nieuws / Woonbond: deal woonbegroting stapje in de goede richting
« Gepost op: november 06, 2020, 08:22:09 pm »
6 november 2020
De Woonbond vindt dat er in de deal over de woonbegroting die vandaag tussen Kabinet en PvdA en GroenLinks is gemaakt stapjes in de goede richting zijn gezet. Tegelijkertijd concludeert de bond dat een komend Kabinet fundamenteel moet kiezen voor betaalbare huurwoningen en een grotere sociale huursector. Zo blijft de enorme verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, bestaan en wordt er nog geen maximale huurprijs ingevoerd die samenhangt met de kwaliteit van een huurwoning in de vrije sector.

De huurdersvereniging vindt het goed dat er eindelijk een eerste stap wordt gezet om de jaarlijkse huurstijgingen in de vrije sector aan te pakken. Ook het niet doorvoeren van de ‘single straf’, de geplande verlaging van de inkomensgrens waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur, is een stap in de goede richting. Door die verlaging zouden nog meer alleenstaanden met een middeninkomen tussen wal en schip vallen op de woningmarkt.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De voorstellen gaan de goede kant op, maar het zijn er te weinig. Hiermee is het beleid van de afgelopen tien jaar waarmee is ingezet op hoge huurprijzen en een kleinere sociale huursector niet weggepoetst. Een komend kabinet moet de verhuurderheffing echt afschaffen, en zorgen dat de sociale huursector kan herstellen. De wachttijden voor jongeren zijn onacceptabel lang. De huurprijzen voor velen veel te hoog. En er moet een maximale huurprijs komen voor de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarom roepen wij een komend minister van volkshuisvesting op met structurele oplossingen voor de wooncrisis te komen.’

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak op wegmetdewooncrisis.nl (externe link) een petitie begonnen met een oproep aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting'. Die is inmiddels ruim 12.000 keer getekend. Ook zijn er in meer dan 60 gemeenten lokale petities gestart waarin gemeenten worden opgeroepen zich uit te spreken voor beter landelijk woonbeleid.

4
Nieuws / Huurders krijgen hulp bij energie besparen
« Gepost op: oktober 22, 2020, 08:31:24 pm »
22 oktober 2020
Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan Aedes en de Woonbond woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen. Dit kan met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter.

Structureel geld besparen
Huurders kunnen op het energiedisplay op een zichtbare plek in huis eenvoudig hun energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel 50 euro tot soms meer dan 100 euro per jaar. Ernestine Elkenbracht van Quintens heeft diverse projecten met energiedisplays bij huurders begeleid: ‘Het gebruik van een display levert je niet alleen geld op. Als je grip krijgt op energieverbruik, word je vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming.’

Tonnen CO2-uitstoot voorkomen
Aedes en de Woonbond activeren met dit project (externe link) corporaties en huurdersorganisaties om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Het doel is om gemiddeld 5 procent minder energie te verbruiken per huishouden. Iedere corporatie die 1.000 huishoudens voorziet van een energiedisplay, kan jaarlijks wel 200 ton CO2-uitstoot voorkomen. En huurders krijgen een eenvoudig apparaatje in huis waarmee ze grip krijgen op hun eigen verbruik. Dit kan echt schelen in de portemonnee.’

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van woningen, voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders. De energiedisplay draagt daaraan bij. Op een eenvoudige manier krijgen onze huurders inzicht in hun verbruik.’

Steeds meer woningen met een display
De inzet van een energiedisplay biedt woningcorporaties de mogelijkheid een concrete invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen of aan de woonvisie van de gemeente. De bedoeling is dat corporaties beginnen met minimaal 100 huishoudens, om daarna jaarlijks 2 tot 10 procent van de huurders een display aan te bieden. Huurdersorganisaties kunnen de corporatie ondersteunen in het vinden van logische momenten om een energiedisplay te installeren en hier uitleg over te geven, bijvoorbeeld na woningrenovatie of bij wisseling van huurder. De omvang van het gezamenlijk woningbezit van 2,3 miljoen corporatiewoningen biedt een enorme kans om echt meters te maken met energiebesparing door bewustwording en gedragsverandering.
 
Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

5
Nieuws / Weg met de wooncrisis
« Gepost op: oktober 19, 2020, 01:48:29 pm »
18 oktober 2020
De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.De Woonbond voert daarom samen met De Goede Zaak campagne voor echte oplossingen van de wooncrisis. Dat dat nodig is blijkt ook wel uit onze analyse van het huurbeleid van de afgelopen jaren. Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35%. Het aantal sociale huurwoningen nam in vijf jaar af met 108.000 woningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning voor starters nam juist fors toe. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad.

Teken en deel de petitie
In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. Teken en deel de petitie op wegmetdewooncrisis.nl (externe link)

Kom lokaal in actie
Woonbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wanbeleid op landelijk niveau staat het aanpakken van de wooncrisis in de weg. Het rijk belast sociale huurwoning zwaar en geeft gemeenten geen mogelijkheden om woekerprijzen op de vrije markt aan te pakken. Dat kan en moet anders. Weg met de wooncrisis een huis voor iedereen! Daarom kun je ook lokaal een actie steunen of starten en je gemeente aansporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid.

6
Nieuws / Huurtoeslag ten onrechte gestopt?
« Gepost op: oktober 01, 2020, 06:54:50 pm »
29 september 2020
Is je huurtoeslag in het verleden gestopt omdat je inkomen te hoog was? Daalde je inkomen daarna, maar kon je toen geen huurtoeslag meer krijgen omdat je huur te hoog was? En woon je nog steeds in hetzelfde huis? Mogelijk heb je ‘verworven recht’ en moet de Belastingdienst je aanvraag opnieuw bekijken.


Als je huur te hoog is kun je geen huurtoeslag krijgen. Behalve als je die toeslag al kreeg toen je huurprijs nog niet te hoog was. Dan heb je ‘verworven recht’. Zolang je niet verhuist blijf je recht houden op toeslag, zelfs als je huur door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt.

Verworven recht én wisselend inkomen
Maar wat nou als je ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- je toeslag kwijtraakt? Dan zit je in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om je huur te betalen. Terwijl je vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

Belastingdienst te streng
Uit een uitspraak van de Raad van State (externe link) bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten. De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen.


Ben jij zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon (externe link). Dat heeft zin als het volgende voor jou geldt:

    Toen je huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg je nog huurtoeslag.
    Die toeslag is daarna gestopt, omdat je inkomen te hoog was.
    Je inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar je nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen.
    Toen je opnieuw toeslag aanvroeg woonde je nog in dezelfde woning, of je woont daar nu nog steeds.

Bel ook de Huurderslijn
Bel als je lid bent van de Woonbond ook met de Huurderslijn, onze servicelijn voor Woonbondleden. We kunnen je dan ondersteunen in je contact met de Belastingdienst. Ook als je nog geen lid bent maar dat wel wilt worden kunnen we je helpen.

7
Nieuws / Oppositie wil ruimere toegang tot sociale huur
« Gepost op: september 28, 2020, 02:55:08 pm »
27 september 2020
In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen wal en schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.Zowel GroenLinks, de PvdA als de SP dienden voorstellen in om de wet te wijzigen en de inkomensgrenzen te verhogen. Aangezien het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, lijkt er een goede kans dat de wet nog wordt aangepast.

Voorstel minister pakt slecht uit
Nu bestaat er nog één grens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,-  (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-) . In het voorstel van Ollongren gaat dat voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- . De inkomensgrens voor  meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,- . Alhoewel het logisch is een onderscheid te maken in type huishouden, zijn de door Ollongren voorgestelde grenzen veel te laag. De Woonbond en Aedes deden eerder al een voorstel voor hogere grenzen waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.

Voorstellen
De drie oppositiepartijen zijn eensgezind in de wens om de inkomensgrens te verhogen, maar stellen allemaal een iets andere variant voor. In het voorstel van de SP gaat de grens voor iedereen naar €55.000,- zonder onderscheid te maken in type huishouden. De PvdA maakt wel een onderscheid tussen alleenstaanden (€39.055,-) tweepersoonshuishoudens (€43.574,)-en huishoudens van drie of meer personen (€52.000,-). GroenLinks stelt vooral voor de groep voor huishoudens van drie of meer personen als categorie toe te voegen en legt de inkomensgrens daar ook op €52.000.,-

Veel zorgen
De Woonbond ontving na de aankondiging van de plannen van minister Ollongren tal van meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te vallen. Senioren die bang zijn nooit meer naar een betaalbare huurwoning door te kunnen stromen waardoor ze in een te grote woning zullen blijven wonen. Starters die hun opgebouwde wachttijd in rook zien opgaan, en de prijzen in de koopsector of de vrije huurmarkt niet op kunnen brengen. 

De Woonbond pleit dan ook, samen met corporatiekoepel Aedes, voor eerlijke en ruimere inkomensgrenzen.

8
Nieuws / Reactie Woonbond Miljoenennota: plannen voor de huursector zijn onvoldoende
« Gepost op: september 15, 2020, 11:10:43 pm »
Persbericht 15 september 2020
De Woonbond vindt de plannen in de Rijksbegroting voor de huursector onvoldoende. Er is een wooncrisis en toch wordt er door de verhuurderheffing weer 1,5 miljard opgehaald bij sociale huurders. Uit recent onderzoek van drie ministeries blijkt dat corporaties door de hoge belastingdruk afsteven op een tekort van 31 miljard in 2035. Toch gaat het kabinet door op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd en daar wordt opnieuw niet op ingezet. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De grootste erfenis van dit kabinet is dan ook een enorme woningnood en torenhoge huurprijzen. De begroting schiet hier in dan ook ernstig tekort.’

Het is teleurstellend dat er niet meer gedaan wordt om de koopkracht van huurders te repareren na de hoogste huurverhogingen in zes jaar tijd en met een enorme economische crisis voor de boeg. Zo is er niet geïnvesteerd in een ruimere huurtoeslag en had er ruimer geïnvesteerd moeten worden in huurverlaging.
 
De Woonbond is wel te spreken over het wettelijk verankeren van huurverlaging voor huurders met een hoge huur en laag inkomen. Tot nu toe hadden huurders hier geen recht op. De woonbond heeft hier wel voor gepleit. Helaas heeft de minister ervoor gekozen deze maatregel alleen voor corporatiehuurders te laten gelden. Huurders in de commerciële sector met een te hoge huur hebben niks aan deze maatregelen. De Woonbond vindt sowieso dat het kabinet torenhoge prijzen in de commerciële sector aan banden moet leggen.

De Woonbond organiseert morgen een gratis webinar voor huurders die meer willen weten over wat de plannen voor huurders en woningzoekenden betekenen.

9
Nieuws / Prinsjesdag, recht op huurverlaging corporatiehuurders hoge huur
« Gepost op: september 15, 2020, 09:24:23 pm »
15 september 2020
Huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen krijgen wettelijk recht op huurverlaging.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde stukken op Prinsjesdag.

Huurverlaging
Corporatiehuurders met een hoge huur en laag inkomen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens (ext link) en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden.

Die grenzen zijn in 2020:

    € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;
    € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Corporaties krijgen hier zo’n 160 miljoen korting op de verhuurderheffing voor. Met de voorgestelde regeling krijgen naar verwachting ongeveer 260.000 huurders recht op huurverlaging.

Nieuwbouw
Woningcorporaties krijgen de opdracht om snel 150.000 nieuwe woningen te bouwen. Ook moet er meer middenhuur komen. Het gaat hier overigens over al eerder gemaakte afspraken, waarbij gemeenten en corporaties nu gaan kijken of ze dit versneld kunnen uitvoeren. Verder trekt het kabinet 75 miljoen euro uit om huizen te laten verduurzamen.

Door op doodlopende weg
In een reactie laat de Woonbond weten dat het kabinet met deze begroting door gaat op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Terwijl de sociale woningvoorraad juist moeit groeien. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in betaalbaar huren en wordt er nu niets gedaan aan de onbetaalbare huren in de commerciële huursector. De bond is wel positief over het recht op huurverlaging bij een te hoge huurprijs. Dat recht hadden huurders eerst niet. Wel gaat het hier om een eenmalige regeling

10
Nieuws / Woonbond: Hoge huurstijging vraagt om reparatie koopkracht huurders
« Gepost op: september 07, 2020, 08:27:30 pm »
7 september 2020
Huurders kregen dit jaar de hoogste huurverhoging in zes jaar voor de kiezen. Dat is extra wrang nu veel huurders in onzekerheid zitten over de ontwikkeling van hun inkomen. Gemiddeld genomen stegen de huren met 2,9%. De Woonbond vindt het de hoogste tijd dat het Kabinet betaalbaar wonen weer een prioriteit maakt.

Minister Ollongren legde tot drie keer toe een Eerste Kamer motie om de huurprijzen te bevriezen naast zich neer. Dat leverde haar zelfs een motie van afkeuring op. Wel gaf ze aan met Prinsjesdag te gaan kijken naar de koopkracht van huurders. 
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Dat blijkt nu opnieuw heel hard nodig. Een forse huurstijging terwijl de inkomens achterblijven, en huurders vaak al een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huren.' De Woonbond deed eerder al de oproep aan het kabinet deze Prinsjesdag met een noodpakket te komen door te investeren in huurverlaging, ruimere huurtoeslag en investeringen in het vergroten van de sociale huursector.
 
Corporaties verhoogden de huren met 2,7 procent. In de commerciële huursector ligt de huurstijging nog eens een stuk hoger, met 3,4 procent voor sociale huurwoningen en 3 procent huurverhoging in de vrije sector. Huurders die in de vrije sector huren, maar een laag inkomen hebben komen ook niet in aanmerking voor huurtoeslag vanwege hun hoge huurprijs.
 
Winkels: 'Krom genoeg zit het systeem nu zo in elkaar dat lage inkomens bij een te hoge huur geen toeslag kunnen krijgen. Een huurder die daar een inkomensdaling meemaakt is dus al helemaal de pineut. En dan verhuizen naar een beter betaalbare woning is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Die mensen zitten klem. Die moeten worden geholpen.'
 
Daarnaast vindt de Woonbond dat het Kabinet de verhuurderheffing moet afschaffen. Winkels: 'Er is een tekort aan betaalbare woningen, en dat tekort wordt door de crisis alleen nog maar nijpender. Als mensen er in hun inkomen op achteruit gaan, zullen meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Schrap die heffing zodat er meer gebouwd kan worden en er geïnvesteerd kan worden in voldoende betaalbare woningen.'

Samen met De Goede Zaak heeft de Woonbond een online petitie (externe link) voor een noodpakket voor de huursector:

11
Nieuws / Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging
« Gepost op: augustus 02, 2020, 03:27:41 am »
Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging
Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.
Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.
Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage
De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet
Het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’ is op vele punten omstreden (externe site). Op de internetconsultatie die de overheid over dit wetsvoorstel hield is dan ook massaal gereageerd. Door de Woonbond en huurdersorganisaties, maar ook door veel individuele huurders. Woonbond, huurders en corporaties vinden de huurverhogingsstappen te hoog. Dat heeft het kabinet nog niet op andere gedachten kunnen brengen.  Na het zomerreces is de Tweede Kamer dus aan zet.

12
Nieuws / Registratiepunt Huurcommissie
« Gepost op: juli 09, 2020, 08:47:22 pm »
De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

naar registratiepunt huurcommissie > (externe link)

13
Nieuws / Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis
« Gepost op: juli 07, 2020, 08:23:30 pm »
7 juli 2020
Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Aedes en de Woonbond maken zich ernstig zorgen over een grote groep woningzoekenden: ‘Er is woningnood, deze mensen staan vaak al jaren op de wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis. Voor een sociale huurwoning komen alleenstaanden niet meer in aanmerking, middenhuur is er nauwelijks en voor dure vrije sectorhuur en koop verdienen ze te weinig. In een periode dat mensen al onzeker zijn over hun inkomen, zorgt het kabinet voor nog meer onzekerheid over een eigen thuis en ontneemt het nog eens 140.000 mensen het zicht daarop.’

Eerlijke inkomensgrenzen
In plaats van de twee inkomensgrenzen die minister Ollongren voorstelt, willen de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders drie inkomensgrenzen voor woningzoekenden: voor alleenstaanden tot 39.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 43.000 euro en voor (grote) gezinnen tot 53.000 euro.

Minister Ollongren verlaagt echter de inkomensgrens voor alleenstaanden van 39.000 naar 35.938 euro en houdt vast aan een grens van 43.126 euro voor gezinnen. Ook grote gezinnen komen daardoor in de problemen; verdienen ze net iets meer – een laag middeninkomen – dan vallen ze al buiten de boot.

‘Logisch dat het kabinet de inkomensgrenzen koppelt aan de grootte van het huishouden. Maar doe het dan op een eerlijke manier. Zodat zoveel mogelijk woningzoekenden aan een huis kunnen komen’, aldus Aedes en de Woonbond.

[bron:woonbond]

14
Nieuws / Haags woonbeleid zadelt woningcorporaties op met miljardentekort
« Gepost op: juli 03, 2020, 07:31:09 pm »
3 juli 2020
Door de hoge belastingdruk op woningcorporaties kampt de sector in 2035 met een tekort van maar liefst 31 miljard euro. Dat is de conclusie van een lang verwacht onderzoek vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Er is te weinig geld om de maatschappelijke opgave voor corporaties aan te pakken. ‘Het zijn uiteindelijk huurders en woningzoekenden die hiervoor betalen. Ze wachten jarenlang op een woning omdat er te weinig wordt gebouwd of wonen in een woning die maar niet wordt opgeknapt terwijl ze wel de flinke huren  betalen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We waarschuwen al jaren dat de wooncrisis zo alleen maar erger wordt. Stop met het afbreken van de sociale huursector.’

In 2013 werd de verhuurderheffing ingevoerd. Deze jaarlijks oplopende heffing heeft corporaties inmiddels meer dan 10 miljard euro gekost. Winkels: ‘Zonder die heffing hadden er tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd kunnen worden, of hadden huurders per maand een paar tientjes minder hoeven te betalen. Als het mes nu niet in de belastingdruk gaat, loopt het totaal uit de hand. Het tekort aan betaalbare woningen zal nog verder oplopen. Dit is een bevestiging  van drie Ministeries dat het Haagse woonbeleid op een dood spoor zit.’

In het onderzoek is gekeken naar een halvering van de verhuurderheffing. Maar zelfs dat levert met 21 miljard te weinig financiële ruimte op voor de nodige investeringen in betaalbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw. Er moet dus meer gebeuren om het tekort weg te werken .

Betaalbaarheid niet meegenomen
In 2019 becijferde het NIBUD dat zo’n 800.000 hurende huishoudens te hoge woonlasten hebben om rond te komen. In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met Aedes, om de huursom (de gemiddelde huurverhoging van de sociale huurwoningen van een corporatie) niet harder te laten stijgen dan inflatie. Alhoewel er meer nodig was om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren, was dat lastig haalbaar onder druk van de verhuurderheffing. Winkels: ‘Die maatschappelijke uitdaging ontbreekt in de rapporten. Terwijl een komend Kabinet de rekening niet wéér bij huurders met een klein of modaal inkomen neer kan leggen.’

Winkels: ’Het beleid van deze overheid is volstrekt ontoereikend geweest en een volgende coalitie zal een flinke kluif aan deze Woonramp hebben. Die veel verder gaat dan alleen het schrappen van de verhuurderheffing’

[bron:woonbond]

15
Nieuws / Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant
« Gepost op: juli 02, 2020, 03:26:25 pm »
2 juli 2020
Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant
Elkaar ondersteunen als investeringsopgaven voor een van hen te fors zijn


Jaarlijks maken woningcorporaties afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de opgaven en uitdagingen op het gebied van de sociale huisvesting. In veel gevallen vereist de invulling van deze opgaven forse investeringen. Daarnaast moeten zij investeren in verduurzaming terwijl vanuit de inzet op betaalbaarheid en de toenemende belastingdruk inkomsten afnemen en kosten stijgen. De grenzen van de financiële ruimte bij corporaties komen hierdoor in zicht.

In lijn met de adviezen die in het Aedes rapport over de opgaven en middelen zijn gegeven is op initiatief van woningcorporaties Woonkwartier, Leystromen en Thuisvester een intentieverklaring opgesteld. Twaalf Brabantse corporaties maken hierin duidelijk dat ze uitdagingen in de regio West- en Hart van Brabant gezamenlijk aan willen gaan en bereid zijn bij te springen als de maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn zodat huurders en woningzoekenden hiervan niet de dupe worden. Op 29 juni is deze unieke intentieverklaring door alle partijen ondertekenend.

De woningmarktregio West Brabant - Hart van Brabant wil een leefbare, duurzame en economisch sterke regio zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers, die voorbereid is op de toekomst. Dat vereist een betaalbare en toegankelijke woningmarkt met een evenwichtige diverse woningaanbodspreiding en een toekomstbestendige woningvoorraad in een aantrekkelijke woonomgeving. Om dit te realiseren zijn en blijven er grote investeringen op het gebied van nieuwbouw, transformatie en onderhoud nodig.

In de regio’s is deels sprake van groei maar ook van krimp van de bevolking en zijn er verschillen tussen de economische ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden en verschillen in woonwensen van jongeren en ouderen. Tevens is er een afname van de huishoudenssamenstelling waardoor er meer woningen nodig zijn. Daarnaast is er een toename van de vraag als gevolg van extramuralisering van de zorg, uitstroom van de maatschappelijke opvang en taakstelling voor statushouders. Ook hier moeten nieuwe woonoplossingen voor ontwikkeld en gebouwd worden.

De woningmarktregio corporaties zien deze gezamenlijke opgaven en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Zij hebben een lange traditie van samenwerken en hebben in het verleden al aangetoond hierin daadkrachtig te zijn. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken zij als grondhouding op bestuurlijk niveau de bereidheid uit bij te springen als deze maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn

Deelnemende corporaties uit het woningmarktgebied West- en Hart van Brabant zijn:
Woningcorporatie Alwel - Woningstichting Casade - Laurentius - Leystromen - Stadlander - TBV Wonen - Thuisvester
Tiwos - Woningstichting Woensdrecht  - WonenBreburg  - Woonkwartier  en Woonvizier
.

Pagina's: [1] 2 3 ... 8