Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Nieuws / VVD duwt huurders voor de bus
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op april 24, 2024, 06:29:41 pm »
VVD duwt huurders voor de bus met voorstel voor buitenspel zetten huurprijsbescherming
Politiek en beleid De Woonbond roept de Tweede Kamer op om pal te staan voor het belang van de huurder bij de behandeling van de Wet Betaalbare Huur.

Als de PVV inderdaad bij haar verkiezingsbelofte blijft en de wet waarmee woekerhuren aan worden gepakt steunt, lijkt de Wet Betaalbare huur morgen een meerderheid in de Tweede Kamer te behalen. Maar ingediende wijzigingsvoorstellen kunnen de wet nog verbeteren of juist zorgen dat huurders alsnog kunnen fluiten naar huurprijsbescherming, waarschuwt de Woonbond vandaag. De belangenorganisatie van huurders en woningzoekenden roept de Kamer op het belang van huurders voorop te zetten en de wet juist verder aan te scherpen.

VVD wil alsnog woekerhuren mogelijk maken
Vooral de VVD maakt het bont met voorstellen om de huurprijsbescherming buitenspel te zetten. Door beleggers met een klein aantal woningen of woningen met een wat hogere WOZ-waarde buiten de huurprijsregulering te laten vallen, probeert de partij voor honderdduizenden hurende huishoudens alsnog een torenhoge huurprijs mogelijk te maken. Als de VVD-voorstellen een meerderheid krijgen is er per saldo zelfs sprake van een verslechtering van de huidige situatie.

De Woonbond ziet dat er gelukkig ook voorstellen liggen om de wet te verbeteren. Zo ligt er een voorstel van GroenLinks/PvdA om de jaarlijkse huurverhoging verder in te perken en liggen er diverse voorstellen om te zorgen dat de WOZ-waarde tot minder hoge huurprijzen leidt. Met deze voorstellen worden huurders beter beschermd tegen torenhoge huurprijzen en jaarlijkse huurstijgingen. Ook een SP-voorstel om de  huurprijsbescherming te verhogen zodat meer woningen er onder vallen kan op de goedkeuring van de Woonbond rekenen.

Wensen van beleggers zijn al genoeg ingewilligd
De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat meer woningen een maximale huurprijs krijgen die samenhangt met de kwaliteit van de woning. De wet is al vaak afgezwakt om tegemoet te komen aan de wensen van beleggers. De Woonbond roept de Kamer op nu pal te staan voor de belangen van huurders en woningzoekenden.

[bron:Woonbond]
2
Nieuws / Hoge huurstijging krijgt weerstand uit vele hoeken
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 20, 2024, 02:03:27 pm »
Lokale huurdersorganisaties protesteren tegen de huurverhoging die woningcorporaties willen doorvoeren. Vastgoedbelegger Vesteda besloot deze week tot een lager maximum.

Eind vorig jaar kondigde woonminister Hugo de Jonge aan dat de huurprijzen in de sociale sector maximaal 5,8% mogen stijgen. Dit is namelijk de gemiddelde loonontwikkeling afgelopen jaar. Woningcorporaties hebben eerder in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken om een half procent onder deze loonontwikkeling te blijven. Voor de vrije sector hangt de maximale huurverhoging nog af van twee wetsvoorstellen die de Tweede Kamer binnenkort behandelt. Mogelijk leiden deze wetten tot een maximale huurverhoging van 6,8%.

Grote advertentie uit protest
Volgens lokale huurdersorganisaties uit verschillende steden moet de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen omlaag, omdat huurders steeds meer moeite hebben om rond te komen. In een paginagrote advertentie in het AD riepen zij hier vorige week toe op.

Verhuurder vlakt zelf huurverhoging af
Verhuurder Vesteda heeft dinsdag aangekondigd om dit jaar uit zichzelf de huurverhoging te maximeren op 4%. Enerzijds om onzekerheid over de stijging weg te nemen, anderzijds omdat zij het maximumpercentage van 6,8% te hoog vinden. Het Vesteda Platform, koepel van huurdersorganisaties, is hier niet ontevreden over.

Een huurverhoging van 4% is natuurlijk alsnog flink. Maar het gebaar van Vesteda om de grilligheid van huurverhogingen weg te nemen is goed. Hopelijk wordt dit standpunt breder gedragen in de sector.

Zonder overleg maximum eisen is onacceptabel
De Woonbond heeft alle huurdersorganisaties in de corporatiesector geadviseerd om niet zomaar in te stemmen met de maximale huurverhoging die veel corporaties voorstellen. Dat veel corporaties op advies van Aedes zonder pardon het maximum op tafel leggen en goed overleg onmogelijk maken, vindt de Woonbond onacceptabel.
3
Nieuws / Huurdersorganisaties roepen op tot lagere maximale huurverhoging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 20, 2024, 01:58:23 pm »
Volgens huurdersorganisaties moet de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen omlaag, omdat huurders steeds meer moeite hebben om rond te komen. Daartoe roept onder meer het Landelijk Huurders Platform (LHP) vrijdag op in een paginagrote advertentie in het AD. De maximale huurverhoging zou omlaag moeten van 5,3 naar 3,2 procent.

In de oproep wenden de organisaties zich tot de politiek en woningcorporaties, maar ook tot particuliere verhuurders. Door het verdwijnen van de energietoeslag, de aanpassing van de zorg- en huurtoeslag en de steeds hogere kosten voor levensonderhoud staat de leefbaarheid van sociale huurders en lage middeninkomens in de vrije sector onder druk, schrijven ze.

“In de sociale huursector doen mensen steeds vaker een beroep op de voedselbank, kinderen kunnen niet naar een sportclub en vakanties zijn meer een uitzondering geworden. Lagere middeninkomens zien hetzelfde gebeuren.”

Mensen met alleen een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen gaan er meer dan 70 euro per maand op achteruit, stellen de huurdersorganisaties ook. De kans is daarom groot dat zij in de financiële problemen komen.

Woningcorporaties en de overheid moeten huisvesting volgens de belangengroepen betaalbaar houden door de huur met maximaal 3,2 procent te laten stijgen. Dat staat gelijk aan de inflatie in januari volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het kabinet bepaalde vorig jaar dat de huren van huizen van woningcorporaties vanaf 1 juli dit jaar met maximaal 5,3 procent mogen stijgen.
4
Nieuws / 5,8 procent maximale huurverhoging gereguleerde sector in 2024
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op december 22, 2023, 05:58:24 pm »
De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023 (CBS). Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3 % laten stijgen. Voor huurders van een corporatiewoning betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan de huur omhoog gaat. Dit is onderdeel van de afspraken die het kabinet heeft gemaakt om de huren betaalbaar te houden.  Huurtoeslagontvangers krijgen de huurverhoging goeddeels vergoed door de huurtoeslag, die bij een hogere huur ook hoger wordt.

Huur volgt loonontwikkeling
In de gereguleerde sector wordt in de periode 2022-2025 de toegestane, maximale huurverhoging gekoppeld aan de loonontwikkeling. Dat is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken tussen minister Hugo de Jonge en Aedes, de Woonbond en de VNG in juni 2022 voor het gereguleerde huursegment.

Door deze afspraak stijgt de huur nádat de meeste huurders ook hun inkomen hebben zien stijgen. De huurstijging is niet meer gekoppeld aan inflatie. In het eerste jaar van de Nationale Prestatieafspraken (2023) betekende dit een beperkte maximale huurstijging van 3,1%, terwijl de inflatie in 2022 met bijna 10% steeg.

De maximale huurverhoging geldt voor diverse woningen in de sociale sector zoals zelfstandige woningen, studio’s, appartementen en kamers. Ook geldt het voor woonwagens en standplaatsen. Het maakt daarbij niet uit of de verhuurder een woningcorporatie of particuliere verhuurder is.

Gerealiseerde huurverhoging
Voor huurders bij corporaties zal de huur gemiddeld  minder stijgen dan het individuele maximum van 5,8%. Dat komt omdat woningcorporaties niet voor ál hun woningen de maximale jaarlijkse huurverhoging van 5,8% mogen voorstellen. Voor hen geldt dat de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging over hun woningbezit) gelijk is aan de loonontwikkeling, minus 0,5%. Dat is 5,3% voor 2024. Dit is afgesproken om de betaalbaarheid van huren voor huurders met de laagste inkomens te verbeteren. Zij gaan ten opzichte van hun inkomen een lager bedrag aan huur betalen.

In 2023 mochten verhuurders in de gereguleerde sector de huren met maximaal 3,1% verhogen. De gerealiseerde huurverhoging lag daar nog ruim 2 procentpunt onder (gemiddeld 0,5 %, voor gehele huursector). Oftewel: een verschil van ruim 9 procentpunt  ten opzichte van inflatie in dat jaar. In de corporatiesector stegen de huren maar met 0,1%. Dit kwam vooral door de huurverlaging naar € 575 voor circa 600.000 huishoudens.

Huren betaalbaar houden
Dat is de inzet van dit kabinet. Sinds 2022 zijn er verschillende maatregelen genomen om huren betaalbaar te houden en de positie van huurders te verbeteren. De belangrijkste zijn de maximering van de jaarlijkse huurverhogingen in de gereguleerde en vrije sector. Ook de eenmalige huurverlaging in de gereguleerde sector in 2023 helpt bij het betaalbaar houden van huren en zorgde voor een huurverlaging van gemiddeld € 59 naar € 575 per maand.

Via huurtoeslag worden huurders met een lager inkomen ondersteund bij het betalen van hun woonlasten. Sinds 2023 is de huurtoeslag – naast de jaarlijkse indexering – structureel verhoogd. In 2023 met € 16 en de Eerste Kamer stemde recent in met een stijging van ruim € 30 in 2024. De stijging van de huurtoeslag zorgt voor ondersteuning van koopkracht van huurders.
Hogere inkomens en vrije sector

In sommige gevallen kan een huurder in de gereguleerde sector een wat hogere huurverhoging krijgen. Bijvoorbeeld als hij een zelfstandige woning huurt en een hoger inkomen heeft.

Verder maakte minister De Jonge vorige week bekend dat de huren in de vrije sector tot 1 mei 2024 met maximaal 5,5 % mogen stijgen. Dat is gelijk aan de inflatie december 2022-december 2023 + 1 procentpunt. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector. Doordat deze grens ontbrak en door de schaarste op woningmarkt, werden huurders soms geconfronteerd met grote huurstijgingen.

Op 1 mei 2024 loopt de wet die de maximering regelt af. Minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook vanaf 1 mei 2024 te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen.

Kijk voor een overzicht van alle huurverhogingen in deze infographic.
5
Nieuws / Woonbond blij met herstel huurbescherming en einde aan tijdelijk huurcontract
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op november 14, 2023, 05:46:15 pm »
De Woonbond is blij dat de Eerste Kamer vandaag instemde met de Wet vaste huurcontracten, de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie waarmee de inzet van tijdelijke huurcontracten wordt beperkt.

Vanaf 2016 werd het mogelijk in de particuliere huurmarkt standaard een tijdelijk huurcontract te hanteren. Tijdelijke verhuur werd in dat huursegment de norm. De Woonbond heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze ‘draaideurcontracten’ en is blij dat de huurbescherming en woonzekerheid voor huurders wordt hersteld.

"Deze tijdelijke contracten zadelden vaak jonge huurders op met permanente onzekerheid en stress. Ze verhuizen van de ene naar de andere tijdelijke oplossing, stellen belangrijke levenskeuzes als het starten van een gezin uit, en durven hun rechten bij slecht onderhoud of te hoge huurprijzen niet te halen omdat ze dan sowieso kunnen fluiten naar verlenging van een contract," somt Woonbonddirecteur Zeno Winkels de problemen op. "Het is goed dat dat met deze initiatiefwet tijdelijke huurcontracten worden teruggedrongen, en het vaste contract weer de norm wordt.’

Wel vindt de Woonbond dat er niet te veel uitzonderingen moeten worden gemaakt. Minister de Jonge komt nog met een lijst van uitzonderingen waarbij tijdelijk verhuurd mag worden.

De noodzaak om een wet na invoering in 2016 binnen zes jaar terug te draaien, laat volgens Winkels zien dat de politiek veel te makkelijk gedacht heeft over een fundamenteel recht als woonzekerheid. Hij hoopt dat de politiek hiervan leert. Winkels: "In de campagne gaat het nu volop over bestaanszekerheid. Ik hoop dat in de praktijk straks ook terug te zien bij partijen."

[bron:woonbond]
6
Nieuws / Huurders steeds groter deel inkomen kwijt aan wonen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op november 13, 2023, 05:30:50 pm »
De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Ook de loonontwikkeling bleef achter bij de woonlasten van huurders. Terwijl huiseigenaren juist een steeds kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten is dat bij huurders toegenomen. De Woonbond concludeert dit in een onderzoek gebaseerd op cijfers (.pdf) van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 1990 waren huurders gemiddeld nog 19,7% van hun inkomen kwijt aan de huur. In 2021 was deze huurquote gestegen naar 25,6%, meer dan een kwart van het inkomen ging op aan huur. Vooral in de commerciële huursector kost wonen veel, maar ook in de corporatiesector is sprake van hoge woonlasten.

Kijken we naar het totaal aan woonlasten (inclusief energie en gemeentelijke belastingen), dan nam dat bij huurders in 2021 toe tot 33,2% van het inkomen. Woningeigenaren zijn 22,4% van hun inkomen kwijt aan wonen. De Woonbond wijst erop dat hoge huurstijgingen, een kleinere sociale huursector en een fors gegroeide vrije huursector ertoe hebben geleid dat huurders steeds meer kwijt zijn aan wonen.

In zes jaar tijd groeide de private vrije sector van 260.000 naar 509.000 woningen, bijna een verdubbeling. De woonquote is het hoogst in de dure private sector boven de €1000,-. Dit segment groeide qua aantal woningen met maar liefst 166%. Huurders zijn hier maar liefst 43,1% van hun inkomen kwijt aan wonen.

De Woonbond vindt het hoognodig dat er maatregelen genomen worden om de woonlasten te verlagen. Directeur Zeno Winkels: “Er moet een meerjarige inzet komen om huren weer betaalbaar te maken. Zo moeten de jaarlijkse huurverhogingen onder de loonontwikkeling liggen, zowel in de sociale als de vrije sector. Ook moeten huurprijzen in de vrije sector gereguleerd worden om woekerprijzen te voorkomen. En de oneerlijke inkomensafhankelijke huurverhoging moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.”

[bron:woonbond]
7
Nieuws / Nederlandse kiezers willen steviger woonbeleid
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 19, 2023, 02:19:55 pm »
Het aanscherpen van het woonbeleid in Nederland kan op veel steun van kiezers rekenen. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat kiezers positief zijn over bijvoorbeeld het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector, het bevriezen van de huurprijzen en een groot aandeel sociale huur bij nieuwbouw.

De steun blijkt zelfs groter dan bij politieke partijen zelf, die verdeeld zijn over de aanpak van de wooncrisis. Er valt dus iets te kiezen als het op wonen aankomt. 

Als de partijen de standpunten van hun eigen achterban zouden volgen, zou het volkshuisvestingsbeleid in Nederland ingrijpend veranderen. Het onderzoek toont aan dat kiezers standpunten innemen die lang niet altijd overeenkomen met de standpunten van hun voorkeurspartij. Bij het inzoomen op deze verschillen blijkt dat de politiek verdeeld is over zaken waar de achterbannen dat niet zijn.

Zo blijkt voor de regulering van de vrije huursector zeer grote steun onder kiezers. In totaal is 77% voor en slechts 12% tegen. Ook de kiezers die VVD of BBB overwegen zijn hier overwegend voor, terwijl deze partijen zich tegen de nieuwe Wet Betaalbare huur hebben uitgesproken. Nog onbekend is wat Nieuw Sociaal Contract (Omtzigt) hierover in het verkiezingsprogramma zal neerzetten, maar duidelijk is dat ruim 4/5e van zijn achterban voorstander is.

Bij nagenoeg alle kiezers van de diverse partijen is er brede steun voor een huurbevriezing in 2024. Maar liefst 70% is hier vóór en slechts 13% tegen. Ook Nederlanders die woonachtig zijn in een koopwoning zijn voorstander (61%). Een andere duidelijke conclusie is de steun voor een groter aandeel sociale huur bij nieuwbouwprojecten. 70% van de kiezers is hier voor en slechts 16% tegen. Ook hier valt op dat de steun heel breed verspreid is over alle politieke voorkeuren.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november heeft de Woonbond een reeks aan stellingen voorgelegd aan een representatieve groep kiezers, bestaande uit bijna 1000 stemgerechtigde Nederlanders. Uit eerdere kiezersonderzoeken bleek al dat kiezers wonen het belangrijkste thema vinden voor de aankomende verkiezingen.

Voor wie dit belangrijke issues vindt, valt er dus wat te kiezen. Dit concludeert Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt. En of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog: vanzelfsprekend. Hiervoor is het noodzakelijk dat Nederland zich op 22 november uitspreekt”

[bron:Woonbond]
8
Nieuws / Woonbond: Kabinet plakt belangrijke pleister maar laat wooncrisis voortwoekeren
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 19, 2023, 08:11:35 pm »
“De verhoging van de huurtoeslag die het kabinet voorstelt voor 2024 is nodig en goed nieuws. Maar het is teleurstellend en zorgelijk dat dit het enige lichtpunt voor huurders en woningzoekenden is waar het kabinet mee komt”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, in reactie op de miljoenennota.

Ondanks de demissionaire status en de beleidsarme miljoenennota, had het kabinet met meer plannen moeten komen, stelt de Woonbond. “De wooncrisis is een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen. De oorzaak kan aangepakt worden door met woningcorporaties aanvullende prestatieafspraken te maken die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het versnellen van de verduurzaming. Door de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen, kan het kabinet hen hiertoe in staat stellen,” aldus Winkels.

De verhuurderheffing is weliswaar afgeschaft, maar de belastingdruk voor woningcorporaties blijft groot omdat zij ondanks hun maatschappelijke taak toch fiscaal behandeld worden alsof ze commerciële multinationals zijn. Door de Vennootschapsbelasting en de ATAD dragen woningcorporaties jaarlijks ongeveer € 1,5 miljard af aan de staat, geld dat niet besteed wordt aan woningbouw,
-renovatie en -verduurzaming.

In de miljoenennota verandert het kabinet hier niets aan, terwijl het een noodzakelijke sleutel is voor het oplossen van de wooncrisis. De € 50 miljoen die het kabinet in 2024 extra uittrekt om woningbouwprojecten te stimuleren staat in schril contrast met de belastingaanslag van € 1,5 miljard die het kabinet dat jaar oplegt aan woningcorporaties.

[Persbericht: Woonbond 19 september 2023]
9
Nieuws / Energielabel nu ook voor huurders volledig inzichtelijk
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op augustus 29, 2023, 05:51:14 pm »
Na een jarenlange lobby van de Woonbond kunnen huurders nu het volledige energielabel van hun woning inzien. Voorheen was alleen de letter van het energielabel op te zoeken, nu ook de feiten waarop het label gebaseerd is. Dit succes is goed nieuws voor huurders, omdat het soort label veel consequenties heeft.

Veel huurders hebben twijfels over de juistheid van het label. De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders de juistheid kunnen controleren en dat het vertrouwen in het energielabelsysteem groeit. Nu kan iedereen zelf controleren op welke gegevens het energielabel van zijn woning gebaseerd is en of deze kloppen.

“Er hangt voor huurders veel van het energielabel af,” zegt Bastiaan van Perlo, energie-expert bij de Woonbond. “Met name de volgorde waarin huurwoningen verduurzaamd worden. De woningen met label E, F of G zijn het eerste aan de beurt. Maar ook de hoogte van de huur hangt samen met het energielabel.”

Jarenlange strijd
De Woonbond heeft er lang voor gelobbyd dat huurders inzage krijgen in het volledige energielabel dat bij hun woning hoort. Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat huurders uiterlijk in de zomer van 2023 inzage zouden krijgen. Met een kleine vertraging door een technische storing op MijnOverheid is deze belofte ingelost.

Niet meer afhankelijk van verhuurder
Tot nu toe konden huurders alleen de letter van het energielabel van hun huurhuis opzoeken via EP-online (www.ep-online.nl). De gegevens waarop het label gebaseerd was, waren niet in te zien. Deze waren alleen beschikbaar voor de eigenaar van de woning, de verhuurder. Huurders konden deze gegevens opvragen bij de verhuurder. Maar veel verhuurders waren niet bereid ze te delen. Nu is daar dus verandering in gekomen.

Energielabel direct downloaden
Huurders zijn nu niet meer afhankelijk van de verhuurder voor inzage in het energielabel. Een huurder kan voor het adres waarop die staat ingeschreven het document inzien en downloaden door met DigiD in te loggen op MijnOverheid. Het document staat onder het kopje Wonen, bij de tegel ‘energielabel’.

Meer informatie over het energielabel voor huurwoningen is te vinden in het dossier Energielabels (externe link) van de Woonbond.
10
Berichten / Thuisvester neemt 99 woningen van Mooiland over
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 31, 2023, 02:17:14 pm »
Thuisvester neemt op 29 september 2023, 99 huurwoningen in Oosterhout en Zundert over van Mooiland. Thuisvester is een corporatie die ruim 15.000 woningen beheert in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Daarom is Thuisvester de logische partner voor de overname van deze woningen. Bewoners en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat om 29 eengezinswoningen aan de Prins Frederikstraat en Strijenstraat en 13 appartementen aan de Prins Frederikstraat in Oosterhout, 15 eengezinswoningen aan de Pastoor van Vessemstraat in Klein Zundert, 17 eengezinswoningen aan De Vennen in Rijsbergen, 17 eengezinswoningen aan de Lavendelring en Jasmijnring en 8 appartementen aan de Lavendelring in Zundert.

Reden voor verkoop

Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit noemen zij hun kerngebied.

Mooiland heeft ook woningen buiten haar kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan lokaal of regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied.’

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland vertelt: “Bij de verkoop van de woningen in Oosterhout en Zundert hebben we gezocht naar een verhuurder die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Thuisvester. Zij weten als lokaal verankerde organisatie wat er in Oosterhout en Zundert leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging.”

Veranderingen
Mooiland en Thuisvester werken samen aan een zorgvuldig verkoop- en overdrachtsproces. Onlangs zijn alle bewoners van de betreffende woningen van Mooiland geïnformeerd over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting
Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder Thuisvester, licht de aankoop toe: “Thuisvester erkent, gezien alle vraagstukken op de woningmarkt en sociale domein, het toenemende belang van lokale verankering. Ik kan de strategie van Mooiland volledig volgen en ben blij dat de woningen met deze transactie behouden blijven voor de doelgroep van beide organisaties.”
Pagina's: [1] 2 3 ... 10
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal