Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Nieuws / Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op mei 23, 2023, 12:59:08 pm »
Persbericht, gezamenlijk met Aedes
Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft. Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af! Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: 'Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat onuitlegbaar. Bovendien is er nog geen enkele onderbouwing van deze uitvoeringskosten. We hopen dat de politiek inziet dat dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid.'

Op 1 juli krijgt ongeveer een derde van de huurders van corporatiewoningen een huurverlaging naar 575 euro. Deze huurverlaging is onderdeel van een breed pakket aan betaalbaarheidsmaatregelen uit de NPA. De overheid zorgde dat de bijna 300 miljoen aan huurtoeslag die ze door de huurverlaging van corporaties zouden besparen, weer terugvloeide naar de huurtoeslag door een verlaging van de eigen bijdrage met 17 euro. De eigen bijdrage is het deel van de huur waarop huurders geen huurtoeslag ontvangen. Door de eigen bijdrage te verlagen gingen alle huurtoeslagontvangers erop vooruit en droegen zowel woningcorporaties als overheid hun steentje bij aan de betaalbaarheid.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: 'Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.'

Bovendien was het kabinet sowieso al van plan de eigen bijdrage met 4 euro te verhogen vanaf 1 januari 2024. Verder schaadt dit het vertrouwen in de overheid. Zowel corporaties (met de eenmalige huurverlaging) als de overheid (met de lagere eigen bijdrage in de huurtoeslag) droegen vanuit de Nationale Prestatieafspraken bij aan betaalbaarheid. Dat was de afspraak. Corporaties houden zich aan die afspraken. De Woonbond en Aedes kunnen niet anders dan concluderen dat de overheid dat niet doet.

[bron:woonbond]
2
Nieuws / Woonbond blij met verbod op tijdelijke huurcontracten
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op mei 17, 2023, 11:21:55 am »
De Tweede Kamer stemde vandaag in met een verbod op de inzet van tijdelijke huurcontracten. De Woonbond is blij dat de lobby tegen de generieke tijdelijke huurcontracten uiteindelijk is geslaagd.

In 2016 werden reguliere huurcontracten mogelijk van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor kamers. De Woonbond heeft zich vanaf het invoeren van deze tijdelijke contracten ingezet voor het afschaffen ervan.

Belangenbehartiger Marcel Trip van de Woonbond: 'In de particuliere huurmarkt werd ruwweg de helft van de nieuwe contracten een tijdelijk contract. Tijdelijk werd de norm. Voor huurders betekende dat onzekerheid. Van de ene naar de andere tijdelijke oplossing. Je recht niet durven halen bij een te hoge huur, servicekosten of slecht onderhoud, omdat je dan zo weer op straat staat.'

De bond ontving de afgelopen jaren veel meldingen van vaak jonge huurders die in de stress zitten van het gevoel steeds in onzekerheid te leven. Ook zorgen tijdelijke contracten voor prijsopdrijving. Na een tijdelijk contract kwam er vaak een nieuw tijdelijk contract met een volgende huurder, voor een hogere prijs.

[bron:Woonbond]
3
Nieuws / Huurders krijgen brief over huurverlaging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op april 28, 2023, 04:10:46 pm »
Huurders met een laag inkomen horen de komende weken of ze in aanmerking komen voor een huurverlaging.
Woningcorporaties sturen hierover voor 1 juni een brief.De brief over de huuraanpassing moet snel binnen zijn.

De jaarlijkse brief over de huurverhoging is ditmaal voor een half miljoen huurders een brief over de huurverlaging. Deze verlaging voor mensen met een laag inkomen is overeengekomen door de woningcorporaties, de Woonbond, het Rijk en gemeenten.

Inkomensgrens
De afspraak geldt voor huurders van een corporatiewoning met een huur boven €575,03 en met een jaarinkomen tot €23.250 (alleenstaand), €24.600 (alleenstaand met AOW), €30.270 (twee of meer personen), €32.730 (twee of meer personen met minstens één AOW-uitkering).

Alleen woningcorporaties
Je komt alleen voor de huurverlaging in aanmerking als je huurt bij een woningcorporatie en je voor 1 maart jouw woning huurde. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen een motie voor dezelfde huurverlaging voor sociale huurwoningen van commerciële verhuurders.

Geen huurverlaging?
Heb je op grond van je inkomen in 2021 recht op huurverlaging, maar biedt je woningcorporatie jou vóór 1 juni geen huurverlaging aan? Dan kun je tot 12 juli naar de Huurcommissie (ext link). Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Inkomen gedaald?
Heb je op grond van je inkomen in 2021 géén recht op de huurverlaging, maar daalde jouw inkomen sindsdien onder de inkomensgrens? Dan kun je tot en met 30 december 2024 zelf bij de woningcorporatie om een huurverlaging vragen. Op deze pagina vind je aanvullende informatie: Eenmalige huurverlaging 2023 (ext link).

Huurverhoging per 1 juli
Krijg je een huurverhoging per 1 juli? Dan moet je verhuurder dat vóór 1 mei laten weten.  De meeste sociale huurders krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1%, maar wie op jaarbasis meer verdient dan € 48.836 (alleenstaand) of € 56.513 (niet alleenstaand) kan geconfronteerd worden met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de vrije sector is 4,1% het maximumpercentage. Meer over de huurverhoging van 2023 (ext link).

Check de huurverhoging
Ontving je een brief over de huurverhoging? Controleer dan hier of het klopt: Check huurverhoging 2023 (ext link).

[bron: Woonbond]
4
Nieuws / Woonbond roept Kamer op in te stemmen met wet tegen tijdelijke verhuur
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 23, 2023, 06:42:59 pm »
‘Halfslachtig compromis van minister is geen alternatief’

Donderdag behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen te verbieden. Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge lijkt dit te willen dwarsbomen door zelf deze week met een afgezwakte versie (externe link) op de proppen te komen. De Woonbond roept de Tweede Kamer op om voor het origineel te gaan en definitief een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten.

Na enkele weken van uitstel staat de behandeling van de initiatiefwet nu eindelijk op de agenda. Vreemd genoeg stuurde De Jonge deze week zelf een afgezwakt wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In plaats van een landelijk verbod stelt hij voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om in bepaalde wijken de inzet van de tijdelijke contracten te verbieden. Hiermee blijven tijdelijke huurcontracten dus de norm. De Woonbond keurt dit halfbakken voorstel af en roept Kamerleden op om echt voor woonzekerheid te kiezen en voor het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie te stemmen.

Rechtspositie huurders verslechterd
Sinds de invoering van de tijdelijke contracten in 2016 worden deze door particuliere verhuurders veel ingezet. Ze verdringen vaste huurcontracten en verslechteren de rechtspositie van huurders. Hierdoor bouwen vaak jonge huurders niks op, durven ze hun rechten niet te halen bij slecht onderhoud, te hoge huur of servicekosten en leven ze in permanente stress. Daarnaast besteden zij veel tijd, geld en energie aan het steeds opnieuw zoeken naar een volgende tijdelijke woonoplossing.

Woonbond-woordvoerder Mathijs ten Broeke: ‘Huurders verdienen woonzekerheid en geen halfslachtig compromis. Het zet geen zoden aan de dijk om slechts in een paar wijken de inzet van tijdelijke huurcontracten te verbieden, terwijl deze in de rest van het land aan de lopende band worden ingezet.’

Vaste contracten moeten de norm worden
Naast het instemmen met de initiatiefwet roept de Woonbond ook op om deze te verbreden, zodat ook tijdelijke contracten voor kamers (maximaal vijf jaar) weer worden verboden. Vorige week stuurde de Woonbond een brief naar Kamerleden waarin duidelijk werd met welk soort problemen huurders met tijdelijke contracten kampen. Ten Broeke: 'Met tijdelijke huurcontracten hebben huurders alleen op papier rechten. Vaste contracten moeten nu de norm worden, anders blijven verhuurders een oneerlijk grote machtspositie houden.'

Evaluatie
Uit een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (externe link) bleek dat de doelstellingen van de wet (meer aanbod van huurwoningen en het terugdringen van nog slechtere tijdelijke constructies met minder rechten) niet zijn behaald. Uit de evaluatie bleek ook dat grofweg de helft van de contracten die na de invoering door particuliere verhuurders ingezet zijn, een tijdelijk contract is. Tijdelijke contracten verdringen vaste contracten in rap tempo.
5
Berichten / Thuisvester zet zich in voor passend(er) wonen van senioren!
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 09, 2023, 06:55:32 pm »


Een woning die past bij uw situatie en behoeften is een belangrijk onderdeel van fijn wonen.


Heeft u al eens nagedacht over hoe u in de toekomst zou willen wonen? Wij zien het vaak dat senioren er op een (te) laat moment achter komen dat hun woning niet passend is bij de huidige situatie en woonwensen. Er zijn verschillende redenen waarom u als huurder mogelijk zou willen verhuizen naar een nieuwe woning. Als u bij uw verhuizing een woning achterlaat kunt u voorrang krijgen op een nieuwe woning. Dit noemen wij doorstromen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Momenteel zijn we actief bezig om oudere huurders die mogelijk in de toekomst een verhuiswens hebben te benaderen. Zo proberen we er op tijd bij te zijn. Het kan dus zijn dat u binnenkort een mail van ons ontvangt waarin we u een aantal vragen stellen. Hierna geven we u de mogelijkheid met ons in gesprek te gaan over uw woonwensen.

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u onze mail niet afwachten?  Kijk dan hier voor meer informatie over doorstromen (link naar thuisvester).
6
Nieuws / Wet die huurverlaging regelt in werking
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 09, 2023, 12:33:17 am »
Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.

Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor
De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig
Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft.
Het gaat dan om:

    Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
    Huurders van woonwagens

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024.
De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.

Huurverlaging jaar eerder dan gepland
In juni 2022 maakten het Ministerie, Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond ‘Nationale Prestatieafspraken’. Daarin werd o.a. deze huurverlaging afgesproken, die zou ingaan in 2024.  Nadien hebben Aedes en Woonbond een eerdere ingangsdatum kunnen afspreken met het kabinet.

[bron: woonbond]
7
Nieuws / Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op februari 17, 2023, 08:01:46 pm »
Het kabinet heeft vrijdag besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels noemt het positief dat het kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus Winkels.

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in september al een analyse over de gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel (externe link), deze pakte zeer negatief uit.

Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar 21 jaar. Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.
8
Nieuws / Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag, Woonbond roept op er vanaf te zien
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op februari 01, 2023, 05:35:06 pm »
De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar de Normhuur. De RvS adviseert de hervorming van de huurtoeslag niet in te voeren, maar te herzien met ‘passende aandacht voor de gevolgen voor de burger’. De Woonbond roept het kabinet op om helemaal af te zien van de voorgestelde overstap naar de zogenaamde ‘normhuur’.

De normhuur houdt in dat huurders geen huurtoeslag krijgen ten opzichte van de feitelijke huur die ze betalen, maar ten opzichte van een ‘normhuur’. Omdat de werkelijke huur vaak hoger is, gaat ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit.

‘Terwijl steeds meer huurders moeite hebben rond te komen door oplopende kosten voor levensonderhoud, is het verlagen van de huurtoeslag voor huurders met een relatief hoge huur al helemaal niet te verdedigen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Naast de Raad van State en de Woonbond hebben ook het NIBUD, VNG en woningcorporatiekoepel Aedes opgeroepen af te zien van de normhuur.
[bron:Woonbond]
9
Nieuws / Zorg voor meer zonnepanelen op huurdaken
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op januari 22, 2023, 04:58:50 pm »
Minister Rob Jetten wil de salderingsregeling voor zonnepanelen afschaffen. De Woonbond begrijpt de kritiek op de huidige salderingsregeling, maar vindt ook dat er een alternatief gevonden moet worden waarbij juist huurders met een krappe beurs wél het voordeel van zonnepanelen op het dak krijgen.Deze week uitte de Tweede Kamer kritiek over de afschaffing van de huidige salderingsregeling, waardoor de regering niet zomaar een meerderheid voor dit plan heeft in de Eerste Kamer. Partijen als GroenLinks en PvdA willen een regeling waarbij het voor verhuurders aantrekkelijk blijft zonnepanelen te leggen, omdat huurders anders de dupe zijn. Hierdoor zal minister Jetten goed moeten kijken naar mogelijkheden om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor verhuurders en huurders.

Wat is salderen?
Mensen met zonnepanelen gebruiken maar een deel van de opgewekte elektriciteit zelf. De rest wordt teruggeleverd aan het algemene elektriciteitsnet. Op momenten dat de zon niet schijnt gebruiken huishoudens met zonnepanelen ook elektriciteit van het net. Salderen betekent dat de teruggeleverde elektriciteit, inclusief alle belastingen die door consumenten over elektriciteit worden betaald, afgetrokken wordt van de door dat huishouden ingekochte elektriciteit. Een erg voordelige regeling en eigenlijk een subsidie voor huishoudens met zonnepanelen.

Wat is het probleem?
De relatief hoge bedragen die huishoudens met zonnepanelen door salderen ontvangen voor teruggeleverde stroom, worden deels betaald door de overheid, en deels door de energiebedrijven. Aan de ene kant gaat dat dus uit algemene middelen, aan de andere kant vanuit hogere energietarieven voor alle huishoudens. Zo betalen mensen zonder panelen dus mee aan het voordeel van mensen met panelen.

Herverdeling van arm naar rijk
Dat betekent in de praktijk ook een herverdeling van relatief armere huishoudens naar rijkere huishoudens. Want vooral mensen die in een duurdere woning (vrijstaand of twee-onder-één-kap) wonen hebben zonnepanelen, blijkt uit cijfers van het CBS. Uit cijfers van Aedes bleek dat slechts een op de zes woningen met zonnepanelen een huurwoning is.

Wat vindt de Woonbond?
De salderingsregeling heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlandse huishoudens zonnepanelen hebben genomen. Vanuit dat oogpunt was de regeling succesvol. Maar binnen de huidige regeling profiteren vooral mensen met een wat hoger inkomen van de voordelen van zonnepanelen. Bovendien is er via saldering dus sprake van herverdeling. Alhoewel moeilijk inzichtelijk te maken is hoe groot dit probleem van herverdeling is, is het er wel degelijk.

Subsidie voor corporaties of salderen tot een maximum
De Woonbond ziet twee oplossingsrichtingen. Een daarvan is een gerichte subsidie voor het leggen van zonnepanelen door woningcorporaties. Op deze manier profiteren huurders van een lagere energierekening doordat ze een deel van de zonnestroom zelf gebruiken en er sprake is van een (lagere) terugleververgoeding. Door de subsidie kan het voor corporaties makkelijker uit om de panelen te plaatsen, en zal dit bij huurders tot minder hoge kosten in de huur of servicekosten leiden om de investering terug te verdienen.

Een andere oplossing is het salderen in stand houden, maar tot een vast maximum hoeveelheid stroom. Zo houdt iedereen met zonnepanelen een klein voordeel over, maar voorkom je dat mensen met een grotere portemonnee (en daarmee vaak grotere daken en meer panelen) buitensporig worden gespekt.

Zorgen om EPV-woningen
Wel heeft de Woonbond zorgen om sociale huurwoningen waarvoor huurders een zogenaamde 'Energie Prestatie Vergoeding' (EPV) betalen. Om deze relatief duurdere woningen te behouden voor de sociale huur, is de huur voor deze woningen op het niveau van een sociale huurwoning gebleven. Om de investering in de energiekwaliteit van de woning terug te verdienen, mogen verhuurders een EPV in rekening brengen. Als de EPV lager of gelijk is aan de energierekening, is dat voor de huurder voordelig. Maar dit zijn woningen met veel zonnepanelen. Als de salderingsregeling wegvalt, zal de energierekening stijgen. Daarmee werkt het concept niet meer en zal de huurder, naast de EPV ook weer een energierekening betalen. Omdat het hier gaat om sociale huurders met een bescheiden inkomen zouden deze woningen moeten kunnen blijven salderen, of anders zal de hoogte van de EPV ook moeten dalen.
[bron: Woonbond]
10
Nieuws / Niet langer inflatievolgende huurverhoging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op januari 11, 2023, 12:51:27 pm »
De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.
In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er per 1 juli huurstijgingen volgen van ruim 11%.


Huurverhoging volgt gemiddelde loonstijging
Het nieuwe beleid is dat de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar volgt. In 2022 was er een gemiddelde loonstijging van 3,1%.

Sociale huur
Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog. Tenzij je een lage huur hebt of een relatief hoog inkomen. Bij een huur die lager is dan €300 per maand mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. Bij een relatief hoog inkomen is dit maximaal 50 of 100 euro per maand.  Lees meer (woonbond website).

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen (de huursom) niet hoger mag zijn dan 2,6%.

Vrijesectorhuur
Huur je een woning met een geliberaliseerde huurprijs?  Dan mag je huur met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen.
Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders

Een specifieke groep sociale huurders van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het gaat om sociale huurders met een laag inkomen én een huur boven de €575. Lees meer over eenmalige huurverlaging (woonbond website).

[bron Woonbond]
Pagina's: [1] 2 3 ... 10
anything
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal