Recente berichten

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Berichten / Thuisvester neemt 99 woningen van Mooiland over
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 31, 2023, 02:17:14 pm »
Thuisvester neemt op 29 september 2023, 99 huurwoningen in Oosterhout en Zundert over van Mooiland. Thuisvester is een corporatie die ruim 15.000 woningen beheert in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Daarom is Thuisvester de logische partner voor de overname van deze woningen. Bewoners en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat om 29 eengezinswoningen aan de Prins Frederikstraat en Strijenstraat en 13 appartementen aan de Prins Frederikstraat in Oosterhout, 15 eengezinswoningen aan de Pastoor van Vessemstraat in Klein Zundert, 17 eengezinswoningen aan De Vennen in Rijsbergen, 17 eengezinswoningen aan de Lavendelring en Jasmijnring en 8 appartementen aan de Lavendelring in Zundert.

Reden voor verkoop

Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit noemen zij hun kerngebied.

Mooiland heeft ook woningen buiten haar kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan lokaal of regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied.’

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland vertelt: “Bij de verkoop van de woningen in Oosterhout en Zundert hebben we gezocht naar een verhuurder die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Thuisvester. Zij weten als lokaal verankerde organisatie wat er in Oosterhout en Zundert leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging.”

Veranderingen
Mooiland en Thuisvester werken samen aan een zorgvuldig verkoop- en overdrachtsproces. Onlangs zijn alle bewoners van de betreffende woningen van Mooiland geïnformeerd over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting
Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder Thuisvester, licht de aankoop toe: “Thuisvester erkent, gezien alle vraagstukken op de woningmarkt en sociale domein, het toenemende belang van lokale verankering. Ik kan de strategie van Mooiland volledig volgen en ben blij dat de woningen met deze transactie behouden blijven voor de doelgroep van beide organisaties.”
12
Nieuws / Woonbond lanceert actieplan voor betaalbare nieuwbouw
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 02, 2023, 05:54:12 pm »
Om de woningbouwambities van minister Hugo de Jonge te halen is een forse ingreep nodig, daarom lanceert de Woonbond een actieplan dat leidt tot daadwerkelijk betaalbare huur- en koopwoningen. De vergaande maatregelen die de Woonbond voorstelt hebben effect op grondspeculanten, vergroten de positie van woningcorporaties en betekenen 10 miljard extra publieke investeringen in nieuwbouw.

Vorig jaar sprak de minister met de Woonbond, Aedes en VNG in de Nationale prestatieafspraken af om 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Deze afspraak staat onder druk door de gestegen rente, hogere bouwkosten, vergunningen die niet verstrekt kunnen worden door de stikstofproblematiek en grondeigenaren die wachten op hogere rendementen.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Zonder aanvullend ingrijpen lijkt de bouwafspraak onrealistisch en blijft voor veel Nederlanders het vinden van een betaalbare woning een volstrekte utopie. We moeten de markt aan banden leggen, flink investeren in écht betaalbare woningen en de wachtlijsten terugdringen’.
 
Daarom stelt de Woonbond een pakket ambitieuze maatregelen voor, die noodzakelijk zijn om de ambities wél te halen. Waaronder:
- Een bouwplicht voor ontwikkelaars aan wie een omgevingsvergunning is verstrekt, maar toch wachten met bouwen;
- Versimpeling van mogelijkheden voor gemeenten om grond te onteigenen en een planbatenheffing om waardestijgingen af te romen;
- Mogelijkheden voor woningcorporaties vergroten door: vrijstelling van winstbelasting en een stelsel van geborgde leningen ten behoeve van middenhuur;
- In totaal 10 miljard euro aan overheidssubsidies om gedurende vijf jaar lang te investeren in nieuwbouwprojecten, met als voorwaarde dat het betaalbare woningen oplevert;
- Verhoging van het aandeel sociale huurwoningen (350.000) op het totaal aantal nieuwbouwwoningen (900.000), wat neerkomt om 40%;

Woensdag 5 juli debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwopgave. Dan moet blijken welke ingrepen de voorkeur krijgen om mensen zicht te geven op een betaalbaar huis. “Niets doen is geen optie. Het is tijd voor actie. Het recht op wonen wordt al te lange tijd geschonden. Ongewone maatregelen zijn inmiddels nodig om iets heel normaals als een dak boven je hoofd te regelen,’ aldus Winkels.
13
Nieuws / Helft huurders krijgt te weinig inzicht in servicekosten
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juni 30, 2023, 08:30:51 pm »
Huurders krijgen onvoldoende informatie over de servicekosten. Een kwart ontvangt zelfs geen jaarlijkse afrekening van deze kosten, terwijl de verhuurders wettelijk verplicht zijn zo’n afrekening te geven. Dit blijkt uit een peiling van de Woonbond onder ruim 500 leden.

Van de huurders van commerciële verhuurders krijgt 29% niet de wettelijk verplichte afrekening. Van de corporatiehuurders mist 19% deze afrekening. Zonder zo’n afrekening kan niet worden vastgesteld of de betaalde voorschotbedragen in lijn zijn met de gemaakte kosten. Een belangrijke regel is dat de verhuurders alleen de werkelijk gemaakte kosten zonder winst mogen doorberekenen aan de huurders.

Wie de afrekening wel ontvangt, vindt het vaak lastig om de kosten te beoordelen. Op de vraag of ze goed worden geïnformeerd over de gemaakte servicekosten, zegt slechts 42% van de respondenten volmondig ja. Nee, zegt 49%, en 9% weet het niet.

Afrekening vóór 1 juli
Alle huurders moeten jaarlijks vóór 1 juli een afrekening van de servicekosten ontvangen. Hieruit blijkt of de gemaakte kosten overeenkomen met de betaalde voorschotbedragen. Als te veel is betaald, krijgt de huurder geld terug. Als er juist te weinig is betaald, moet de huurder bijbetalen. Bovendien gaan dan ook meestal de voorschotbedragen voor de komende periode omhoog. Zonder jaarafrekening mag de verhuurder de voorschotbedragen niet verhogen.

Misbruik streng bestraft
Misbruik maken van de servicekosten kan per 1 juli streng worden bestraft. Dankzij een lobby van de Woonbond zijn in de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap ook de servicekosten opgenomen. Als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijke regels, dan riskeert die een boete van maximaal € 22.500. Als alles volgens plan verloopt, openen alle gemeenten in de tweede helft van dit jaar een meldpunt, waar je signalen van slecht verhuurderschap kunt melden.
14
Berichten / Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen Jaarverslag 2022 Thuisvester.
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juni 12, 2023, 11:12:57 am »
Zundert - Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen (52) van woningcorporatie Thuisvester zit stevig in het zadel. Hij voelt zich senang in de organisatie waar hij acht jaar de scepter zwaait. De corporatie staat er goed voor, maar bezorgd is hij over de tweedeling en de toegenomen agressie.

Of hij weleens denkt aan vertrek: ,,Ik wil het werk eerst afmaken. Samen met de partners zorgdragen voor de mensen, voor de huurders. Verbinding maken met de wijken”, laat hij zijn licht schijnen over het jaarverslag 2022.

De oorlog in Oekraïne maakt het leven onzeker en duur, met hoge energieprijzen. Hoe zit het met kwetsbare huurders? ,,We hebben daar redelijk wat capaciteit op gezet. Als zich na een maand betalingsproblemen voordoen gaan we kijken, nemen we direct contact op, doen we een telefoontje. We hebben een team van vijf medewerkers op de schuldhulpverlening gezet. Snel signaleren, daar gaat het om.”

Opmerkelijk genoeg, zegt Hobbelen, is er ondanks de onzekere tijd nauwelijks sprake van een toename van huurachterstanden. ,,Het aantal van zo'n honderd huurders blijft vrijwel gelijk, op zich bijzonder. Maar het is wel zo dat als er echt huurachterstanden zijn, er meer aan de hand is. Kinderen die niet meer naar sport gaan, sociaal leven dat beperkt is, andere schuldenopbouw. Als ze komen met problemen, zijn de problemen ook groot.”

Ongeveer duizend huurders krijgen een of andere vorm van begeleiding, in de preventieve sfeer, bij verduurzaming: ,,Of even een maand een betalingsregeling.” Dan gaat het ook om doorstroming van oudere huurders naar een appartement. Zo start Thuisvester pilots voor ‘passend wonen’. ,,Of neem de groep Oekraïners. Samen met de netwerkpartners begeleiden we deze mensen in wonen, in hun verblijf in Nederland.”

In welk vaarwater zitten we? ,,Het is behoorlijk zorgelijk. Nederland wordt echt voor heel veel mensen onbetaalbaar. Door hoge kosten, lasten en inflatie is het standaardleven steeds vaker niet meer toegankelijk: sparen, gezond eten, bewegen, de basisbehoeften. De kinderen in goeie omstandigheden laten opgroeien staat onder druk. Er is verschil in de samenleving; polarisatie, segregatie. In de praktijk hebben we daar mee te maken, ondanks maatregelen van de Rijksoverheid.”

Hobbelen: ,,Wat we waarnemen is een toenemende vorm van agressie, uitingen van onvrede. Korte lontjes, mensen onderling, buren, in de straat, maar ook naar ons personeel. Van belediging, ongepast gedrag tot bedreiging. Daar krijgen onze medewerkers steeds vaker mee te maken.”

Leidt dat tot aangiftes? ,,Een handvol keer afgelopen jaar. Niet vaak, we zijn daar ook heel terughoudend in. Maar dat aangifte soms nodig is, zegt genoeg. We geven agressietrainingen, die horen overigens bij iedere publieke organisatie. Hoe ga je om met vormen van agressie, telefonisch, aan de deur, fysiek. Vaak is agressie ook te begrijpen. Het gaat wel om de woning van mensen, niet om een pakje kauwgom.” Opzichters, wijkbuurtmeesters, woonconsulenten, ze krijgen er volgens Hobbelen allemaal mee te maken.

Bij de hennepteelt in een huurwoning ziet hij twee categorieën: huishoudens, waaronder ook gezinnen met kinderen, die (onder druk) een ruimte beschikbaar stellen uit financiële nood en de criminele aanpak van een huurwoning volproppen met wietplanten of opslag. ,,We zetten een gezin nooit op straat, we gaan op financiële gronden nooit over tot ontruiming. Dat schiet niet op, ze komen dan altijd terug in het welzijnscircuit. We zoeken in dat geval een passende woning als ze structureel niet aan hun betaling kunnen voldoen.”

,,Bij ondermijning gaat het niet om kleine jongens. Die aanpak doen we samen met de politie en gemeente. Dan gaan we over tot ontbinding van het huurcontract. In beide groepen zie je een toename.” Inmiddels zijn de meeste medewerkers getraind in meer bewustwording als het om fraude en ondermijning gaat.

De huurprijzen zijn stabiel? ,,Ja, maar ik denk wel dat nieuwbouw duurder gaat worden. Bouwen wordt duurder, dan gaan de huurprijzen omhoog. Met de huurdersverenigingen kijken we hier naar. Met de verenigingen werken we ook nauw samen als het om leefbaarheid gaat.”

Staat de houdbaarheid van het corporatiemodel onder druk? ,,Het is vooral meer bouwen, meer investeren en verduurzamen. Dat levert meer huurinkomsten op, maar uiteindelijk investeren we jaarlijks 60 miljoen en lenen nog eens 40 miljoen euro bij. Als je dat ieder jaar opnieuw richting 2030 moet doen, wordt het uiteindelijk onhoudbaar. Dat kan tot problemen leiden in de continuïteit. Of ik mij daar druk om maak? Nee, eerlijk gezegd niet zo. Huisvesten is en blijft een primaire opgave, tegen die tijd komt er wel weer een oplossing.”

Hobbelen: ,,En voor ons geldt: we vertrekken vanuit een goede basis. Dat geldt niet voor alle corporaties. Er zijn collega's die tegen hun grenzen aan zitten. In de sector hebben we daar ook afspraken over gemaakt: hoe helpen we elkaar? Soms zal het bijvoorbeeld nodig zijn een bouwopgave over te nemen.”

Meer woningen verkopen een optie? ,,Nee, ook de aankomende jaren niet. Wel woningen met een vve-constructie, daar is de verduurzaming lastiger.” Thuisvester is een dementietraining gestart? ,,Mensen blijven langer thuiswonen, er is een toenemende hulpvraag. Het is van belang dat medewerkers snel herkennen wat er aan de hand is. Het kan ook om psychische problemen gaan. Wij zijn hierin een voorloper.”

14.872 woningen
- Thuisvester is met vijftien mensen gegroeid naar 160 medewerkers
- De woningcorporatie omvat 14.872 woningen
- In Oosterhout 8.939, Zundert 1.287, Geertruidenberg 3.708 en Rucphen 3.090 huurwoningen
- Dit jaar zijn 655 woningen verduurzaamd: isolatie en zonnepanelen
- De corporatie heeft dit jaar 144 nieuwe woningen opgeleverd en 12 verkocht
- Tot en met 2025 moeten zo’n 500 sociale huurwoningen worden opgeleverd in Oosterhout
15
Nieuws / Veel huishoudens in energiearmoede uitgesloten voor energietoeslag
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juni 08, 2023, 08:21:36 pm »
Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60% van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden.

Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60% van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden.

Het rapport is gebaseerd op 902 unieke meldingen van huurders. De meldingen zijn ontvangen tussen juni 2022 en mei 2023. De meeste gaan over slechte isolatie van de woning. Het merendeel van de melders ervaart kou of tocht in de woning. Ook woont een meerderheid in een woning met ruimtes met enkelglas. Verzoeken van huurders aan hun verhuurder om de woning beter te isoleren, zijn 9 op de 10 keer geweigerd of genegeerd.

Waar dit toe leidt, blijkt uit de melding van Frouke uit Almelo. Zij is alleenstaande moeder, woont in een particuliere huurwoning en betaalt maandelijks meer dan € 600,- aan energie. Naast de zorg voor haar kinderen werkt ze in deeltijd in een verpleeghuis, vanwege deze inkomsten maakte zij geen aanspraak op de energietoeslag.

“Omdat mijn verhuurder tot nu toe niets geïsoleerd heeft aan het huis, betaal ik torenhoge stookkosten”, vertelt Frouke. “De onzuinige CV-ketel is meer dan 20 jaar oud, de tochtige ramen zijn voor het laatst in 1982 vervangen. Het is te gek voor woorden dat mijn particuliere verhuurder geen verplichting heeft om te verduurzamen. Hij wil alleen iets opknappen als ik daarvoor € 150,- per maand extra gaan betalen. Onder aan de streep ga ik er dan op achteruit.”

Het verhaal van Frouke is samen met die van vele anderen sinds deze week ook te zien in de campagne die de Landelijke Armoedecoalitie gestart is (externe link). Met een brandbrief, persoonlijke verhalen en talloze harde feiten roept dit brede samenwerkingsverband de politiek op om bestaanszekerheid voor iedereen te verankeren in de rijksbegroting voor 2024.

Naast de Woonbond bestaat de Armoedecoalitie uit de Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, Ieder(in), Valente, Gemeente Utrecht, CNV, FNV, Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp, ATD Vierde Wereld en SUNN.

[bron:woonbond]
16
Nieuws / Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op mei 23, 2023, 12:59:08 pm »
Persbericht, gezamenlijk met Aedes
Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft. Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af! Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: 'Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat onuitlegbaar. Bovendien is er nog geen enkele onderbouwing van deze uitvoeringskosten. We hopen dat de politiek inziet dat dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid.'

Op 1 juli krijgt ongeveer een derde van de huurders van corporatiewoningen een huurverlaging naar 575 euro. Deze huurverlaging is onderdeel van een breed pakket aan betaalbaarheidsmaatregelen uit de NPA. De overheid zorgde dat de bijna 300 miljoen aan huurtoeslag die ze door de huurverlaging van corporaties zouden besparen, weer terugvloeide naar de huurtoeslag door een verlaging van de eigen bijdrage met 17 euro. De eigen bijdrage is het deel van de huur waarop huurders geen huurtoeslag ontvangen. Door de eigen bijdrage te verlagen gingen alle huurtoeslagontvangers erop vooruit en droegen zowel woningcorporaties als overheid hun steentje bij aan de betaalbaarheid.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: 'Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.'

Bovendien was het kabinet sowieso al van plan de eigen bijdrage met 4 euro te verhogen vanaf 1 januari 2024. Verder schaadt dit het vertrouwen in de overheid. Zowel corporaties (met de eenmalige huurverlaging) als de overheid (met de lagere eigen bijdrage in de huurtoeslag) droegen vanuit de Nationale Prestatieafspraken bij aan betaalbaarheid. Dat was de afspraak. Corporaties houden zich aan die afspraken. De Woonbond en Aedes kunnen niet anders dan concluderen dat de overheid dat niet doet.

[bron:woonbond]
17
Nieuws / Woonbond blij met verbod op tijdelijke huurcontracten
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op mei 17, 2023, 11:21:55 am »
De Tweede Kamer stemde vandaag in met een verbod op de inzet van tijdelijke huurcontracten. De Woonbond is blij dat de lobby tegen de generieke tijdelijke huurcontracten uiteindelijk is geslaagd.

In 2016 werden reguliere huurcontracten mogelijk van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor kamers. De Woonbond heeft zich vanaf het invoeren van deze tijdelijke contracten ingezet voor het afschaffen ervan.

Belangenbehartiger Marcel Trip van de Woonbond: 'In de particuliere huurmarkt werd ruwweg de helft van de nieuwe contracten een tijdelijk contract. Tijdelijk werd de norm. Voor huurders betekende dat onzekerheid. Van de ene naar de andere tijdelijke oplossing. Je recht niet durven halen bij een te hoge huur, servicekosten of slecht onderhoud, omdat je dan zo weer op straat staat.'

De bond ontving de afgelopen jaren veel meldingen van vaak jonge huurders die in de stress zitten van het gevoel steeds in onzekerheid te leven. Ook zorgen tijdelijke contracten voor prijsopdrijving. Na een tijdelijk contract kwam er vaak een nieuw tijdelijk contract met een volgende huurder, voor een hogere prijs.

[bron:Woonbond]
18
Nieuws / Huurders krijgen brief over huurverlaging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op april 28, 2023, 04:10:46 pm »
Huurders met een laag inkomen horen de komende weken of ze in aanmerking komen voor een huurverlaging.
Woningcorporaties sturen hierover voor 1 juni een brief.De brief over de huuraanpassing moet snel binnen zijn.

De jaarlijkse brief over de huurverhoging is ditmaal voor een half miljoen huurders een brief over de huurverlaging. Deze verlaging voor mensen met een laag inkomen is overeengekomen door de woningcorporaties, de Woonbond, het Rijk en gemeenten.

Inkomensgrens
De afspraak geldt voor huurders van een corporatiewoning met een huur boven €575,03 en met een jaarinkomen tot €23.250 (alleenstaand), €24.600 (alleenstaand met AOW), €30.270 (twee of meer personen), €32.730 (twee of meer personen met minstens één AOW-uitkering).

Alleen woningcorporaties
Je komt alleen voor de huurverlaging in aanmerking als je huurt bij een woningcorporatie en je voor 1 maart jouw woning huurde. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen een motie voor dezelfde huurverlaging voor sociale huurwoningen van commerciële verhuurders.

Geen huurverlaging?
Heb je op grond van je inkomen in 2021 recht op huurverlaging, maar biedt je woningcorporatie jou vóór 1 juni geen huurverlaging aan? Dan kun je tot 12 juli naar de Huurcommissie (ext link). Deze commissie doet dan een bindende uitspraak.

Inkomen gedaald?
Heb je op grond van je inkomen in 2021 géén recht op de huurverlaging, maar daalde jouw inkomen sindsdien onder de inkomensgrens? Dan kun je tot en met 30 december 2024 zelf bij de woningcorporatie om een huurverlaging vragen. Op deze pagina vind je aanvullende informatie: Eenmalige huurverlaging 2023 (ext link).

Huurverhoging per 1 juli
Krijg je een huurverhoging per 1 juli? Dan moet je verhuurder dat vóór 1 mei laten weten.  De meeste sociale huurders krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1%, maar wie op jaarbasis meer verdient dan € 48.836 (alleenstaand) of € 56.513 (niet alleenstaand) kan geconfronteerd worden met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de vrije sector is 4,1% het maximumpercentage. Meer over de huurverhoging van 2023 (ext link).

Check de huurverhoging
Ontving je een brief over de huurverhoging? Controleer dan hier of het klopt: Check huurverhoging 2023 (ext link).

[bron: Woonbond]
19
Nieuws / Woonbond roept Kamer op in te stemmen met wet tegen tijdelijke verhuur
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 23, 2023, 06:42:59 pm »
‘Halfslachtig compromis van minister is geen alternatief’

Donderdag behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen te verbieden. Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge lijkt dit te willen dwarsbomen door zelf deze week met een afgezwakte versie (externe link) op de proppen te komen. De Woonbond roept de Tweede Kamer op om voor het origineel te gaan en definitief een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten.

Na enkele weken van uitstel staat de behandeling van de initiatiefwet nu eindelijk op de agenda. Vreemd genoeg stuurde De Jonge deze week zelf een afgezwakt wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In plaats van een landelijk verbod stelt hij voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om in bepaalde wijken de inzet van de tijdelijke contracten te verbieden. Hiermee blijven tijdelijke huurcontracten dus de norm. De Woonbond keurt dit halfbakken voorstel af en roept Kamerleden op om echt voor woonzekerheid te kiezen en voor het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie te stemmen.

Rechtspositie huurders verslechterd
Sinds de invoering van de tijdelijke contracten in 2016 worden deze door particuliere verhuurders veel ingezet. Ze verdringen vaste huurcontracten en verslechteren de rechtspositie van huurders. Hierdoor bouwen vaak jonge huurders niks op, durven ze hun rechten niet te halen bij slecht onderhoud, te hoge huur of servicekosten en leven ze in permanente stress. Daarnaast besteden zij veel tijd, geld en energie aan het steeds opnieuw zoeken naar een volgende tijdelijke woonoplossing.

Woonbond-woordvoerder Mathijs ten Broeke: ‘Huurders verdienen woonzekerheid en geen halfslachtig compromis. Het zet geen zoden aan de dijk om slechts in een paar wijken de inzet van tijdelijke huurcontracten te verbieden, terwijl deze in de rest van het land aan de lopende band worden ingezet.’

Vaste contracten moeten de norm worden
Naast het instemmen met de initiatiefwet roept de Woonbond ook op om deze te verbreden, zodat ook tijdelijke contracten voor kamers (maximaal vijf jaar) weer worden verboden. Vorige week stuurde de Woonbond een brief naar Kamerleden waarin duidelijk werd met welk soort problemen huurders met tijdelijke contracten kampen. Ten Broeke: 'Met tijdelijke huurcontracten hebben huurders alleen op papier rechten. Vaste contracten moeten nu de norm worden, anders blijven verhuurders een oneerlijk grote machtspositie houden.'

Evaluatie
Uit een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (externe link) bleek dat de doelstellingen van de wet (meer aanbod van huurwoningen en het terugdringen van nog slechtere tijdelijke constructies met minder rechten) niet zijn behaald. Uit de evaluatie bleek ook dat grofweg de helft van de contracten die na de invoering door particuliere verhuurders ingezet zijn, een tijdelijk contract is. Tijdelijke contracten verdringen vaste contracten in rap tempo.
20
Berichten / Thuisvester zet zich in voor passend(er) wonen van senioren!
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 09, 2023, 06:55:32 pm »


Een woning die past bij uw situatie en behoeften is een belangrijk onderdeel van fijn wonen.


Heeft u al eens nagedacht over hoe u in de toekomst zou willen wonen? Wij zien het vaak dat senioren er op een (te) laat moment achter komen dat hun woning niet passend is bij de huidige situatie en woonwensen. Er zijn verschillende redenen waarom u als huurder mogelijk zou willen verhuizen naar een nieuwe woning. Als u bij uw verhuizing een woning achterlaat kunt u voorrang krijgen op een nieuwe woning. Dit noemen wij doorstromen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Momenteel zijn we actief bezig om oudere huurders die mogelijk in de toekomst een verhuiswens hebben te benaderen. Zo proberen we er op tijd bij te zijn. Het kan dus zijn dat u binnenkort een mail van ons ontvangt waarin we u een aantal vragen stellen. Hierna geven we u de mogelijkheid met ons in gesprek te gaan over uw woonwensen.

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u onze mail niet afwachten?  Kijk dan hier voor meer informatie over doorstromen (link naar thuisvester).
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10
anything
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal