Recente berichten

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Nieuws / Woonbond roept Kamer op in te stemmen met wet tegen tijdelijke verhuur
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 23, 2023, 06:42:59 pm »
‘Halfslachtig compromis van minister is geen alternatief’

Donderdag behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen te verbieden. Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge lijkt dit te willen dwarsbomen door zelf deze week met een afgezwakte versie (externe link) op de proppen te komen. De Woonbond roept de Tweede Kamer op om voor het origineel te gaan en definitief een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten.

Na enkele weken van uitstel staat de behandeling van de initiatiefwet nu eindelijk op de agenda. Vreemd genoeg stuurde De Jonge deze week zelf een afgezwakt wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In plaats van een landelijk verbod stelt hij voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om in bepaalde wijken de inzet van de tijdelijke contracten te verbieden. Hiermee blijven tijdelijke huurcontracten dus de norm. De Woonbond keurt dit halfbakken voorstel af en roept Kamerleden op om echt voor woonzekerheid te kiezen en voor het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie te stemmen.

Rechtspositie huurders verslechterd
Sinds de invoering van de tijdelijke contracten in 2016 worden deze door particuliere verhuurders veel ingezet. Ze verdringen vaste huurcontracten en verslechteren de rechtspositie van huurders. Hierdoor bouwen vaak jonge huurders niks op, durven ze hun rechten niet te halen bij slecht onderhoud, te hoge huur of servicekosten en leven ze in permanente stress. Daarnaast besteden zij veel tijd, geld en energie aan het steeds opnieuw zoeken naar een volgende tijdelijke woonoplossing.

Woonbond-woordvoerder Mathijs ten Broeke: ‘Huurders verdienen woonzekerheid en geen halfslachtig compromis. Het zet geen zoden aan de dijk om slechts in een paar wijken de inzet van tijdelijke huurcontracten te verbieden, terwijl deze in de rest van het land aan de lopende band worden ingezet.’

Vaste contracten moeten de norm worden
Naast het instemmen met de initiatiefwet roept de Woonbond ook op om deze te verbreden, zodat ook tijdelijke contracten voor kamers (maximaal vijf jaar) weer worden verboden. Vorige week stuurde de Woonbond een brief naar Kamerleden waarin duidelijk werd met welk soort problemen huurders met tijdelijke contracten kampen. Ten Broeke: 'Met tijdelijke huurcontracten hebben huurders alleen op papier rechten. Vaste contracten moeten nu de norm worden, anders blijven verhuurders een oneerlijk grote machtspositie houden.'

Evaluatie
Uit een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (externe link) bleek dat de doelstellingen van de wet (meer aanbod van huurwoningen en het terugdringen van nog slechtere tijdelijke constructies met minder rechten) niet zijn behaald. Uit de evaluatie bleek ook dat grofweg de helft van de contracten die na de invoering door particuliere verhuurders ingezet zijn, een tijdelijk contract is. Tijdelijke contracten verdringen vaste contracten in rap tempo.
12
Berichten / Thuisvester zet zich in voor passend(er) wonen van senioren!
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 09, 2023, 06:55:32 pm »


Een woning die past bij uw situatie en behoeften is een belangrijk onderdeel van fijn wonen.


Heeft u al eens nagedacht over hoe u in de toekomst zou willen wonen? Wij zien het vaak dat senioren er op een (te) laat moment achter komen dat hun woning niet passend is bij de huidige situatie en woonwensen. Er zijn verschillende redenen waarom u als huurder mogelijk zou willen verhuizen naar een nieuwe woning. Als u bij uw verhuizing een woning achterlaat kunt u voorrang krijgen op een nieuwe woning. Dit noemen wij doorstromen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Momenteel zijn we actief bezig om oudere huurders die mogelijk in de toekomst een verhuiswens hebben te benaderen. Zo proberen we er op tijd bij te zijn. Het kan dus zijn dat u binnenkort een mail van ons ontvangt waarin we u een aantal vragen stellen. Hierna geven we u de mogelijkheid met ons in gesprek te gaan over uw woonwensen.

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u onze mail niet afwachten?  Kijk dan hier voor meer informatie over doorstromen (link naar thuisvester).
13
Nieuws / Wet die huurverlaging regelt in werking
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op maart 09, 2023, 12:33:17 am »
Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.

Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor
De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig
Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft.
Het gaat dan om:

    Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
    Huurders van woonwagens

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024.
De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.

Huurverlaging jaar eerder dan gepland
In juni 2022 maakten het Ministerie, Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond ‘Nationale Prestatieafspraken’. Daarin werd o.a. deze huurverlaging afgesproken, die zou ingaan in 2024.  Nadien hebben Aedes en Woonbond een eerdere ingangsdatum kunnen afspreken met het kabinet.

[bron: woonbond]
14
Nieuws / Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op februari 17, 2023, 08:01:46 pm »
Het kabinet heeft vrijdag besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels noemt het positief dat het kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus Winkels.

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in september al een analyse over de gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel (externe link), deze pakte zeer negatief uit.

Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar 21 jaar. Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.
15
Nieuws / Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag, Woonbond roept op er vanaf te zien
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op februari 01, 2023, 05:35:06 pm »
De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar de Normhuur. De RvS adviseert de hervorming van de huurtoeslag niet in te voeren, maar te herzien met ‘passende aandacht voor de gevolgen voor de burger’. De Woonbond roept het kabinet op om helemaal af te zien van de voorgestelde overstap naar de zogenaamde ‘normhuur’.

De normhuur houdt in dat huurders geen huurtoeslag krijgen ten opzichte van de feitelijke huur die ze betalen, maar ten opzichte van een ‘normhuur’. Omdat de werkelijke huur vaak hoger is, gaat ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit.

‘Terwijl steeds meer huurders moeite hebben rond te komen door oplopende kosten voor levensonderhoud, is het verlagen van de huurtoeslag voor huurders met een relatief hoge huur al helemaal niet te verdedigen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Naast de Raad van State en de Woonbond hebben ook het NIBUD, VNG en woningcorporatiekoepel Aedes opgeroepen af te zien van de normhuur.
[bron:Woonbond]
16
Nieuws / Zorg voor meer zonnepanelen op huurdaken
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op januari 22, 2023, 04:58:50 pm »
Minister Rob Jetten wil de salderingsregeling voor zonnepanelen afschaffen. De Woonbond begrijpt de kritiek op de huidige salderingsregeling, maar vindt ook dat er een alternatief gevonden moet worden waarbij juist huurders met een krappe beurs wél het voordeel van zonnepanelen op het dak krijgen.Deze week uitte de Tweede Kamer kritiek over de afschaffing van de huidige salderingsregeling, waardoor de regering niet zomaar een meerderheid voor dit plan heeft in de Eerste Kamer. Partijen als GroenLinks en PvdA willen een regeling waarbij het voor verhuurders aantrekkelijk blijft zonnepanelen te leggen, omdat huurders anders de dupe zijn. Hierdoor zal minister Jetten goed moeten kijken naar mogelijkheden om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor verhuurders en huurders.

Wat is salderen?
Mensen met zonnepanelen gebruiken maar een deel van de opgewekte elektriciteit zelf. De rest wordt teruggeleverd aan het algemene elektriciteitsnet. Op momenten dat de zon niet schijnt gebruiken huishoudens met zonnepanelen ook elektriciteit van het net. Salderen betekent dat de teruggeleverde elektriciteit, inclusief alle belastingen die door consumenten over elektriciteit worden betaald, afgetrokken wordt van de door dat huishouden ingekochte elektriciteit. Een erg voordelige regeling en eigenlijk een subsidie voor huishoudens met zonnepanelen.

Wat is het probleem?
De relatief hoge bedragen die huishoudens met zonnepanelen door salderen ontvangen voor teruggeleverde stroom, worden deels betaald door de overheid, en deels door de energiebedrijven. Aan de ene kant gaat dat dus uit algemene middelen, aan de andere kant vanuit hogere energietarieven voor alle huishoudens. Zo betalen mensen zonder panelen dus mee aan het voordeel van mensen met panelen.

Herverdeling van arm naar rijk
Dat betekent in de praktijk ook een herverdeling van relatief armere huishoudens naar rijkere huishoudens. Want vooral mensen die in een duurdere woning (vrijstaand of twee-onder-één-kap) wonen hebben zonnepanelen, blijkt uit cijfers van het CBS. Uit cijfers van Aedes bleek dat slechts een op de zes woningen met zonnepanelen een huurwoning is.

Wat vindt de Woonbond?
De salderingsregeling heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlandse huishoudens zonnepanelen hebben genomen. Vanuit dat oogpunt was de regeling succesvol. Maar binnen de huidige regeling profiteren vooral mensen met een wat hoger inkomen van de voordelen van zonnepanelen. Bovendien is er via saldering dus sprake van herverdeling. Alhoewel moeilijk inzichtelijk te maken is hoe groot dit probleem van herverdeling is, is het er wel degelijk.

Subsidie voor corporaties of salderen tot een maximum
De Woonbond ziet twee oplossingsrichtingen. Een daarvan is een gerichte subsidie voor het leggen van zonnepanelen door woningcorporaties. Op deze manier profiteren huurders van een lagere energierekening doordat ze een deel van de zonnestroom zelf gebruiken en er sprake is van een (lagere) terugleververgoeding. Door de subsidie kan het voor corporaties makkelijker uit om de panelen te plaatsen, en zal dit bij huurders tot minder hoge kosten in de huur of servicekosten leiden om de investering terug te verdienen.

Een andere oplossing is het salderen in stand houden, maar tot een vast maximum hoeveelheid stroom. Zo houdt iedereen met zonnepanelen een klein voordeel over, maar voorkom je dat mensen met een grotere portemonnee (en daarmee vaak grotere daken en meer panelen) buitensporig worden gespekt.

Zorgen om EPV-woningen
Wel heeft de Woonbond zorgen om sociale huurwoningen waarvoor huurders een zogenaamde 'Energie Prestatie Vergoeding' (EPV) betalen. Om deze relatief duurdere woningen te behouden voor de sociale huur, is de huur voor deze woningen op het niveau van een sociale huurwoning gebleven. Om de investering in de energiekwaliteit van de woning terug te verdienen, mogen verhuurders een EPV in rekening brengen. Als de EPV lager of gelijk is aan de energierekening, is dat voor de huurder voordelig. Maar dit zijn woningen met veel zonnepanelen. Als de salderingsregeling wegvalt, zal de energierekening stijgen. Daarmee werkt het concept niet meer en zal de huurder, naast de EPV ook weer een energierekening betalen. Omdat het hier gaat om sociale huurders met een bescheiden inkomen zouden deze woningen moeten kunnen blijven salderen, of anders zal de hoogte van de EPV ook moeten dalen.
[bron: Woonbond]
17
Nieuws / Niet langer inflatievolgende huurverhoging
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op januari 11, 2023, 12:51:27 pm »
De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.
In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er per 1 juli huurstijgingen volgen van ruim 11%.


Huurverhoging volgt gemiddelde loonstijging
Het nieuwe beleid is dat de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar volgt. In 2022 was er een gemiddelde loonstijging van 3,1%.

Sociale huur
Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog. Tenzij je een lage huur hebt of een relatief hoog inkomen. Bij een huur die lager is dan €300 per maand mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. Bij een relatief hoog inkomen is dit maximaal 50 of 100 euro per maand.  Lees meer (woonbond website).

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen (de huursom) niet hoger mag zijn dan 2,6%.

Vrijesectorhuur
Huur je een woning met een geliberaliseerde huurprijs?  Dan mag je huur met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen.
Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders

Een specifieke groep sociale huurders van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het gaat om sociale huurders met een laag inkomen én een huur boven de €575. Lees meer over eenmalige huurverlaging (woonbond website).

[bron Woonbond]
18
Nieuws / Tienduizenden sociale huurwoningen verdwijnen naar duurdere huur
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op december 10, 2022, 12:42:47 am »
De Woonbond heeft gemengde gevoelens bij de huurprijsplannen van minister Hugo De Jonge. Hiermee zet hij drie stappen vooruit, maar ook weer twee terug, zo vat de Woonbond de huurprijs-reguleringsplannen samen die De Jonge (volkshuisvesting) vandaag naar de Kamer stuurde.

De Woonbond vindt het goed dat woningen tot € 1.000,- een maximale huurprijs krijgen die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Al had de bond die grens liever hoger gezien zodat meer huurders worden beschermd tegen woekerprijzen. Maar de huurdersbond vindt dat De Jonge veel te gemakkelijk extra punten toekent, waardoor er tienduizenden sociale huurwoningen zullen verdwijnen en woningen in de sociale sector en de zogenaamde 'middenhuur' veel duurder kunnen worden dan de kwaliteit van de woningen rechtvaardigt.

De huurprijsbescherming (het 'woningwaarderingsstelsel') werkt zo dat een woning een aantal punten krijgt op basis van de kwaliteit van de woning. Dat puntenaantal hangt samen met een maximale huurprijs. Er wordt onder andere gekeken naar de WOZ-waarde, het energielabel en het aantal vierkante meters. Nu geldt die huurprijsbescherming voor sociale huurwoningen (tot €763,- of 142 punten). Die bescherming wordt opgerekt naar €1.000,- (187 punten). Met een hogere grens, worden meer woningen beschermd met een huurprijsplafond dat in lijn ligt met de kwaliteit van de woning.

WOZ-waarde laat sociale huur verdampen

De Woonbond heeft grote problemen met het veranderen van de zogenaamde 'WOZ-cap' in het stelsel. Die 'cap' is in mei van dit jaar nog ingevoerd om ervoor te zorgen dat hoge WOZ-waarden er minder vaak voor zorgen dat het maximum van 142 punten bereikt wordt. Dan verdwijnen de woningen immers uit de sociale sector. De cap zorgt ervoor dat wanneer woningen boven de sociale huurgrens uitkomen, dit maximaal voor 33% door de WOZ-waarde mag komen. Ligt het percentage hoger, dan wordt het aantal WOZ-punten teruggebracht tot 33%. Wanneer deze beperking ervoor zorgt dat het totale aantal punten weer op 142 of lager komt te liggen, dan kan de woning alleen als sociale huurwoning worden verhuurd. Op die manier blijft sociale huisvesting in wijken met een hoge WOZ-waarde bestaan. Minister De Jonge haalt deze grens omhoog, door alleen op de nieuwe grens van €1000,- of 187 punten een WOZ-cap toe te passen. Hierdoor raken we sociale huurwoningen kwijt, die vanwege een hoge WOZ-waarde doorschuiven naar het duurdere segment.
 
'De Jonge laat meer mensen schuilen onder de paraplu van de huurprijsbescherming, maar prikt er tegelijkertijd ook een paar flinke gaten in. We roepen de Kamer op dit te voorkomen en in te zetten op de echt ambitieuze huurprijsbescherming die zo hard nodig is,' zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'Minister de Jonge zegt meer sociale huur te willen, maar laat zo tienduizenden sociale huurwoningen weglekken. Door een rem op de WOZ-waarde juist weg te halen die net een paar maanden zijn werk doet. Particuliere verhuurders van sociale huur gaan hier grif gebruik van maken met meer duurdere huur als gevolg. Dat kan de Kamer niet laten gebeuren.' Uit de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat de private sociale huur tussen 2018 en 2021 al met 18% afnam, omdat woningen weglekten naar een duurder segment.

Te veel punten voor energielabels
Ook wil De Jonge extra punten voor energielabels toekennen. Maar door extra punten te geven aan het al gangbare energielabel A wordt de huurprijsruimte voor veel woningen zomaar hoger, terwijl de kwaliteit dat niet rechtvaardigt. Ongeveer een kwart van de corporatiewoningen heeft energielabel A. Die woningen krijgen een hogere maximale huurprijs, terwijl de kwaliteit niet verbetert. De Woonbond kan begrijpen dat labels op nieuwbouwniveau (A+ en hoger) extra punten krijgen. Wel vindt de bond dat er te veel punten aan deze labels worden toegekend, waardoor renovatie te makkelijk leidt tot het verdwijnen van sociale huurwoningen. De minpunten voor de slechtste labels (E,F en G) ziet de Woonbond wel als een goede prikkel om verhuurders in beweging te krijgen woningen te isoleren. 

Jaarlijkse huurverhoging verder beperken
Ook schrijft de Jonge over plannen voor het aan banden leggen van de jaarlijkse huurverhoging van de 'middenhuur'. Hier moet een maximum gaan gelden van 0,5% boven de gemiddelde CAO-loonstijging. De Woonbond wil dat dit onder de gemiddelde CAO-loonstijging komt te liggen. Winkels: 'Anders sta je als volkshuisvestingsminister toe dat er jaar op jaar meer van het inkomen opgaat aan huur. Terwijl huurders in de vrije sector al veel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen en pensioenen al tijden niet of nauwelijks worden geïndexeerd.'

[bron: Woonbond]
19
Berichten / Haal energie uit je rekening
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op november 16, 2022, 05:27:27 pm »
Slim energie besparen
De energierekening drukt door de stijging van de energieprijzen zwaar op de woonlasten. Voor veel huurders is de energierekening twee of soms wel drie keer zo hoog geworden. Toch kun je vaak nog energie en daarmee veel geld besparen.

Grote en kleine besparingen
Verwarming en warm water zijn samen de grootste kostenpost op je energierekening, ongeveer 60%. Op verwarming en warm water kan je dan ook het meest besparen. Stroom is een minder grote kostenpost, maar nog steeds zo’n 37% van je energierekening. En ook op koken kun je besparen, al is dat niet zo veel: alle kleine beetjes helpen.

Bespaar het meest op verwarming
Als je niet in een zeer energiezuinig huis woont, dan kan je het meest besparen op verwarming. Zorg dat je verstandig om gaat met de verwarming. Zet de verwarming maximaal op 19 graden, verwarm alleen de ruimte waar je lang bent, houd de deuren dicht, en zet de verwarming een uur voordat je gaat slapen of van huis gaat op 15 graden (of op 17/18 graden als je vloerverwarming hebt).

Let op gebruik van warm water
Water verwarmen kost veel energie en geld. Een paar minuten de warme douche of warme kraan laten stromen kost al gauw €0,50. Douch daarom kort en niet te vaak. En laat de warme kraan niet stromen. Gebruik voor spoelen en wassen een teiltje of vul de gootsteen. En was je handen onder de koude kraan.

Ga slim om met elektrische apparaten
Grote elektrische apparaten die altijd of lang aan staan, zoals de koelkast en de wasmachine, gebruiken veel energie. Door verstandig met deze apparaten om te gaan kan je veel energie besparen. Het je een tweede koelkast, zet die dan uit of doe hem weg. Gebruik bij de vaatwasser en wasmachine het eco-programma en zorg dat de machine vol is voor je hem aan zet. Droog je was aan de waslijn, en gebruik de wasdroger niet of zo min mogelijk. En laat niet onnodig het licht branden.

Zoek de stroomslurpers
Kijk ook eens of je stroomslurpers in huis hebt. Als een apparaat warm wordt, gebruikt het veel stroom. Voel dus voorzichtig of een apparaat warm is als hij aan of op stand-by staat. Pas op dat je je niet verbrandt. Zet apparaten die warm worden echt uit, door de stekker uit het stopcontact te halen, met een stekkerdoos met schakelaar of met een stand-by-killer.

Haal energie uit je rekening
Vanwege de sterk gestegen gasprijzen valt de energierekening voor vrijwel iedereen hoger uit. Benieuwd hoe jij kunt besparen op je energierekening? Dit zijn de belangrijkste 5 tips:

•   Zet je verwarming op maximaal 19 graden
•   Douch maximaal 5 minuten
•   Verwarm alleen de ruimtes waar je bent
•   Ga je slapen? Zet de verwarming op 15 graden (18 graden bij vloerverwarming)
•   Niet thuis? Zet de verwarming op 15 graden (18 graden bij vloerverwarming)

Wil je meer tips of meer uitleg?
Ga dan naar de website van de Woonbond, onze koepel organisatie: www.woonbond.nl/haalenergieuitjerekening

20
Berichten / Groen verbindt in Rijsbergen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op november 09, 2022, 05:49:35 pm »
Op zaterdag 5 november stonden medewerkers van Thuisvester met een foodtruck en een tent bij ’t Boske in Rijsbergen.Naast Thuisvester waren er ook huurders, huiseigenaren, de Dorpsraad en medewerkers van de gemeente Zundert aanwezig.

Het onderwerp van gesprek was het project aan het plein van de Bremakker/Den Hooiberg. Bewoners willen het plein aanpassen aan het klimaat en hebben hierin zelf het initiatief genomen. Ze hebben de gemeente uitgedaagd om het plein opnieuw en klimaatbestendig in te richten. Er moeten zoveel mogelijk stenen/tegels uit en biodiversiteit* mag erin!

Ook Thuisvester wil hierin graag haar steentje bijdragen. Dit gebeurt in de vorm van een onderzoek of de hemelwaterafvoeren van de huizen los gekoppeld kunnen worden van het riool. Ook wordt er onderzocht of er sedumdaken kunnen worden aangelegd. Een sedumdak is een voorbeeld van een groendak. Het is een dak dat begroeid is met sedum, dit zijn vetplantjes.

De huurders van Thuisvester aan Den Hooiberg zijn bereid hun tuinen te vergroenen. Zij zien deze veranderingen dan ook met plezier tegemoet. Het project zit nu nog in de ontwerpfase. De bedoeling is dat halverwege 2023 de eerste veranderingen aan het plein zichtbaar worden. 

* Biodiversiteit is een term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat onder andere om de verschillende soorten planten, dieren, schimmels en de ecosystemen waarin zij leven.
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal