Recente berichten

Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Nieuws / Woonbond: Forse krimp sociale huur vraagt om beter woonbeleid
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 21, 2022, 02:38:42 pm »
Het aantal sociale (gereguleerde) woningen is de afgelopen jaren fors gekrompen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert. Bij private verhuurders nam het aantal sociale huurwoningen af met 65.000 woningen tussen 2018 en 2021. Bij corporaties was er tussen 2018 en 2021 een lichte groei van het aantal sociale huurwoningen. De dure  vrije huursector groeide juist als kool de afgelopen jaren.

'Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor mensen om een betaalbare huurwoning te vinden. Dit is de uitkomst van het gevoerde beleid de afgelopen jaren,' stelt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'De corporatiesector werd vleugellam gemaakt met de verhuurderheffing, en er werd ruim baan gegeven aan het liberaliseren van huurwoningen door commerciële verhuurders. Dan is dit resultaat te verwachten. Het moet moeilijker worden om woningen in de vrije sector te verhuren en corporaties moeten weer veel meer gaan bouwen de komende komende jaren.'

Volgens de bond moet er bij nieuwbouw meer gekeken worden naar corporaties. Nu de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, na jarenlange druk van de Woonbond wordt afgeschaft hebben corporaties ook weer meer financiële ruimte om te gaan bouwen. Ook moet er een sterkere wettelijke definitie komen van sociale huur, om te voorkomen dat er bij nieuwbouw voor sociale huurwoningen van private partijen wordt gekozen die binnen de kortste keren in de vrije sector worden verhuurd. Daarnaast  moet het moeilijker worden om woningen over te hevelen naar de vrije sector waar ze duur in de verhuur gaan.

Winkels: 'Hugo de Jonge moet zorgen dat er weer meer woningen onder de huurprijsregulering gaan vallen. Helaas is hij nu van plan om de huurprijsbescherming te verslechteren door makkelijker hoge huurprijzen toe te staan'. Onder de regulering van het woningwaarderingsstelsel krijgen woningen een maximale huurprijs op basis van de kwaliteit van de woning. Zo gauw woningen volgens dat stelsel boven de 'liberalisatiegrens' in de verhuur mogen, geldt er geen maximale huurprijs meer. De minister wil die grens wel ophogen van €763,- naar €1.000,- Dat is volgens de Woonbond nog te laag. Bovendien wil De Jonge de huurprijsbescherming verslechteren door meer waarde te geven aan de WOZ-waarde, gangbare energielabels en buitenruimtes. Hierdoor gaat de maximale huurprijs van gereguleerde omhoog én zullen er ook weer meer woningen boven de €1.000 euro grens uitkomen. Winkels: 'Zo helpt De Jonge huurders van de wal in de sloot.'

In november bespreekt De Jonge zijn plannen met de Tweede Kamer. De Woonbond roept de Kamer op om met een hogere grens te komen tot waar er huurprijsbescherming geldt, en om de hogere huurprijzen onder de huurprijsregulering in de plannen van De Jonge tegen te houden.

Persbericht  Woonbond
22
Nieuws / Plannen Minister de Jonge leiden tot hogere huurprijzen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op oktober 18, 2022, 06:46:50 pm »
Minister de Jonge van Volkshuisvesting komt met plannen die gaan zorgen voor hogere huurprijzen. De Jonge wil namelijk morrelen aan de huurprijsbescherming. Hij doet dit terwijl hij de grens tot waar woningen huurprijsbescherming krijgen verhoogt. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Aan de ene kant roept De Jonge dat hij meer huurwoningen wil beschermen tegen woekerprijzen, maar aan de andere kant zorgt hij ervoor dat verhuurders hogere prijzen kunnen vragen.’ In een brief aan de Kamer roept de Woonbond vandaag op om de verslechtering van de huurprijsbescherming tegen te houden, én ervoor te zorgen dat meer huurders worden beschermd tegen te hoge prijzen.

Via het woningwaarderingsstelsel wordt er een maximale huurprijs berekend voor huurwoningen. Hierbij wordt er onder meer gekeken naar oppervlakte, energielabel en de WOZ-waarde. Nu vallen woningen die gezien de kwaliteit tot €763 in de verhuur kunnen onder het stelsel. De Jonge wil dit verhogen naar €1.000,- Maar minister De Jonge wil extra punten geven voor gangbare energielabels, de WOZ-waarde en buitenruimtes. Dit betekent dat veel woningen waar nu al een maximale huurprijs geldt, een veel hogere maximale huurprijs kunnen krijgen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Op deze manier helpt de minister huurders van de wal in de sloot. We verhogen de grens tot waar huurprijsbescherming geldt. Maar die huurprijsbescherming hollen we tegelijkertijd uit. Met minder betaalbare huurwoningen als gevolg.’

Ook gaan er minder woningen onder de nieuwe ‘liberalisatiegrens’ van €1.000,- euro vallen, doordat woningen makkelijker huurpunten krijgen en daarmee sneller boven de huurprijsgrens verhuurd mogen worden. Doordat De Jonge ook nog eens een opslag wil op de punten voor woningen boven de €763,-, zullen er nog meer woningen boven de nieuwe liberalisatiegrens uitkomen.

De Jonge heeft lang gesproken over het verhogen van de huurprijsregulering, wellicht tot een huurprijsgrens van €1.250,-. Onlangs liet de minister helaas weten de huurprijsregulering niet tot €1.250,-, maar slechts tot €1.000,- te verhogen. Door de stapeling van verslechteringen aan het puntenstelsel, zullen hier ook nog eens veel minder woningen onder gaan vallen. Dat betekent dat voor deze huizen geen maximale huurprijs geldt, en verhuurders voor deze woningen mogen blijven vragen wat ze willen.

De Jonge zegt dit te doen voor de nieuwbouw. Gek genoeg doet hij deze toezeggingen al voordat onderzoeken naar de investeringsbereidheid zijn afgerond. Bovendien gaat dit voorbij aan het feit dat dure huurwoningen ook weer leiden tot hoge grondprijzen. En worden de huurprijzen van bestaande huurwoningen opgekrikt in ruil voor de belofte van nieuwbouw door beleggers. Daarnaast is het onder het puntenstelsel nog steeds mogelijk om meer te vragen voor kwalitatief betere woningen. Winkels: ‘De volkshuisvestingsminister laat de oren hier wel erg hangen naar beleggers, in plaats van ambitieus te werk te gaan met de door hem aangekondigde aanpak van woekerprijzen.’

De bond roept de Kamer op de aangekondigde verslechtering van het woningwaarderingsstelsel tegen te gaan, én te kiezen voor een huurprijsgrens van minimaal €1.250 om te zorgen dat veel huurders worden beschermd tegen prijzen die compleet losgezongen zijn van de kwaliteit.

[Persbericht Woonbond]
23
Nieuws / Huurtoeslagontvangers gaan er gemiddeld drie tientjes in de maand op achteruit
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 26, 2022, 05:14:03 pm »
[26 september 2022]
Woonbond roept kabinet op geplande wijziging niet door te zetten.

Tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de door het kabinet geplande wijzigingen in de huurtoeslag op achteruit, blijkt uit recent gepubliceerde doorrekeningen van het NIBUD. De Woonbond waarschuwde eerder al voor de negatieve financiële effecten voor veel huurders. Ook het NIBUD raadt het kabinet nu af om de geplande wijzigingen door te zetten. Bijna tweederde gaat erop achteruit met gemiddeld € 29 per maand. Eenoudergezinnen en paren met kinderen gaan er het vaakst en het meest op achteruit.

De negatieve gevolgen komen vooral doordat het Kabinet met een 'normhuur' wil gaan werken in de huurtoeslag. Nu wordt er in het berekenen van de huurtoeslag gekeken naar hoe hoog de huur is die een huurder echt betaalt. Dat is vaak hoger dan de normhuur waar het kabinet mee rekent.

Meer huurders in de knel

Op dit moment kan 38 procent van de huurders met huurtoeslag de minimaal onvermijdbare uitgaven niet betalen. Uit de Nibud-analyse blijkt dat deze groep groeit naar 64 procent als de plannen van het kabinet doorgaan in 2024.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Het is onbestaanbaar dat het kabinet de huurtoeslag versobert voor huurders met een relatief smalle beurs, terwijl die aan alle kanten het leven duurder zien worden. Een paar tientjes tot honderd euro in de maand kwijtraken terwijl je huur hoog is, je energierekening stijgt en de boodschappen te duur duwt mensen verder in de problemen. Dit kan niet.'

De Woonbond wil dat het kabinet afziet van de normhuur en het versoberen van de huurtoeslag door de basishuur (de eigen bijdrage die een huurder helemaal zelf betaald aan huur) te verhogen. Ook het niet langer deels vergoeden van de servicekosten pakt slecht uit voor huurtoeslagontvangers. Wel is de bond ervoor om de leeftijd waarop jongeren volledig recht hebben op huurtoeslag te verlagen van 23 naar 21 jaar en om ook huurders met een laag inkomen in de vrije sector recht te geven op huurtoeslag. Dit zijn de enige positieve punten uit het huidige wetsvoorstel.
24
Nieuws / Hoge huurstijgingen bovenop energielasten zijn zorgwekkend
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op september 02, 2022, 08:11:23 pm »
De huren stegen dit jaar met maar liefst drie procent, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoogste stijging sinds 2014. Dat is zorgwekkend, aangezien de de hogere huur voor veel huishoudens gepaard gaat met een hogere energierekening. Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder. De huren van sociale huurwoningen stegen met 2,6%. In de vrije sector was de huurstijging het hoogst met 3,8%. De huurstijging van sociale huur bij commerciële aanbieders lag op 2,8%.

Huurverlaging en hogere huurtoeslag
De Woonbond sprak met corporaties en volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge eerder al af dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur, huurverlaging krijgen. Maar die verlaging voert het kabinet pas door in 2024. De Woonbond wil dat de huren volgend jaar al worden verlaagd. Ook moet de huurtoeslag omhoog om ervoor te zorgen dat huurders niet in de knel komen door de hoge woonlasten. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Alle zeilen moeten bij om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan.' Daarnaast wil de bond dat de huurverlaging ook in de commerciële sector gaat gelden.

Pak onzuinige woningen aan
Om te voorkomen dat huurders een hoge huur blijven betalen voor slecht geïsoleerde woningen moet het kabinet hier ook met aanvullende maatregelen komen. Vooral in de particuliere huurmarkt zijn er nog veel onzuinige woningen. De Woonbond pleit ervoor om enkelglas als een gebrek te verklaren aan de woning. Dit zorgt ervoor dat het vervangen van enkelglas onder de onderhoudsplicht valt van de verhuurder. Huurders kunnen dit dan afdwingen. Doet de verhuurder dat niet, dan betekent dat dat huurverlaging tot de onzuinige ruiten zijn vervangen.

25
Nieuws / Energietoeslag verhoogd naar €1.300
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op augustus 30, 2022, 11:21:27 pm »
Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de energietoeslag opnieuw verhoogd: van €800 naar €1.300. Eerder was de toeslag al verhoogd van €200 naar €800. De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.De gemeente keert de energietoeslag uit. Mensen met een uitkering via de gemeente (zoals bijstand of IOAW, IOAZ of Bbz) krijgen de verhoging van de toeslag automatisch. Mensen die al energietoeslag bij hun gemeente hebben aangevraagd of ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Mensen met een laag inkomen die nog geen energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog doen bij hun gemeente.

Richtlijn en eigen regels
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben voor de gemeenten een landelijke richtlijn opgesteld, waarmee een uniforme uitvoering van de energietoeslag wordt gestimuleerd. De Woonbond krijgt echter signalen dat het niet in elke gemeente even makkelijk is om energietoeslag aan te vragen. Bovendien zijn gemeenten vrij om hun eigen regels op te stellen voor het uitkeren van de energietoeslag.

Verhoging huurtoeslag
De Woonbond is niet blij met de manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Doordat gemeenten hun eigen regels hanteren, ontstaat ongelijkheid. Soms krijgt iemand in de ene gemeente wel energietoeslag, terwijl iemand met hetzelfde inkomen in de naastliggende gemeente geen toeslag krijgt. Bovendien bereiken gemeenten veel mensen niet die wel recht hebben op de energietoeslag. Omdat energiearmoede vooral onder huurders voorkomt, had de Woonbond liever gezien dat de huurtoeslag was verhoogd. Of dat de regeling was uitgevoerd door de Belastingdienst, die de inkomensgegevens van iedereen al heeft.

Lobby: betere maatregelen voor huurders
Omdat de energieprijzen (voorlopig) niet zullen dalen, blijft de Woonbond er bij de Rijksoverheid op aandringen om huurders beter te ondersteunen bij de gestegen energierekening. Door verhoging van de huurtoeslag, maar ook door enkel glas tot gebrek te verklaren en huurbevriezing of huurverlaging voor huurwoningen met een slecht energielabel. Bovendien vindt de Woonbond dat huurwoningen met een energielabel E, F of G als allereerste grondig geïsoleerd moeten worden.
Aanvragen energietoeslag in zundert (ext link)
26
Nieuws / Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 31, 2022, 02:15:41 am »
31 juli 2022
Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de 'seniorencoalitie' waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag.Reageren op de consultatie (externe link) kan tot 2 augustus. Ondanks de korte consultatieperiode die ook nog eens in de vakantieperiode valt, zijn er op moment van schrijven al 157 reacties binnen op het wetsvoorstel. Ook tal van individuen en lokale huurders- en bewonersorganisaties hebben kritiek op de wijzigingen ingediend.

Normhuur in plaats van echte huur
De meest in het oog springende wijziging is de overstap naar een 'normhuur'. Huurtoeslagontvangers krijgen straks geen huurtoeslag meer op basis van de echte huur die ze betalen, maar op basis van een fictieve huur. Voor de meeste huurders ligt die op €520,-. Juist huurders met een hogere huurprijs zijn hier de dupe van. Maar ook de plannen om servicekosten niet langer te compenseren via de huurtoeslag en het verhogen van de eigen bijdrage van huurders komt het kabinet op veel kritiek te staan. Ook deze maatregelen jagen huurders immers op kosten.

Honderdduizenden huurders erop achteruit
Aedes, Woonbond en VNG gaven eerder al aan dat 300.000 hurende huishoudens er door de overstap naar normhuren op achteruit gaan, en dat dit op termijn zelfs op kan lopen tot 700.000 huishoudens.

Kabinet onduidelijk over koopkrachteffecten normhuur
Om de wijziging positiever voor te doen komen, wordt er door het kabinet ook andere wijzigingen meegenomen in de koopkrachteffecten die ze benoemen bij de wetswijziging. Zoals de eenmalige huurverlaging in 2024 en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar deze wijzigingen staan los van het wel of niet veranderen van de huurtoeslag. Het zou eerlijker zijn om de effecten van de huurtoeslagwijziging op zichzelf te benoemen. Aedes en Woonbond dringen er ook op aan dit voor de behandeling van de wet in de Tweede Kamer wel te doen, in een zogeheten impactanalyse.

Greep uit de reacties:
Seniorencoalitie:
Volgens de cijfers in de toelichting op dit voorstel zullen 81.000 AOW-huishouden een negatief inkomenseffect ondervinden van de wijziging. Dat is 6,25% van de AOW-huishoudens die nu huurtoeslag ontvangen. Het betreft hier een qua inkomen kwetsbare groep; zij ontvangen niet voor niets huurtoeslag. De koopkracht van deze groep is als sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de steeds maar toenemende inflatie wordt de koopkrachtsituatie ook steeds slechter.  De Seniorencoalitie vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet deze gevolgen voor lief neemt bij de herziening van de huurtoeslag en mensen met een kwetsbare koopkracht nog verder in de problemen brengt. Ons standpunt is daarom dat de herziening van de huurtoeslag voor niemand -anders dan door wijziging van de persoonlijke situatie- mag leiden tot een lagere huurtoeslag.
Ieder(in)
 'Het wetsvoorstel brengt een grote groep mensen die een hogere huur heeft dan de voor hen geldende normhuur in financiële problemen. Ook huurders met een beperking of chronische ziekte worden hierdoor getroffen. Voor aangepaste woningen geldt weliswaar een hogere normhuur, namelijk €597, maar dat is niet voldoende. Toegankelijke of rolstoelgeschikte woningen zijn ook vaak duurder. Dat betekent dat ook mensen met beperking, die een huur boven de €597 betalen erop achteruit zullen gaan. En zij hebben geen alternatief, want verhuizen naar een goedkopere aangepaste woning is geen optie. Er is een groot tekort aan aangepaste woningen, en dat geldt des te meer voor betaalbare woningen.'
VTW
'In de praktijk betekent dit dat honderdduizenden huurders er financieel op achteruit gaan als zij deels hun recht op huurtoeslag verliezen. Echter, verhuizen naar een goedkopere woning is voor veel huurders de komende jaren geen optie, ook niet met de zeer ambitieuze plannen voor sociale woningbouw op basis van de Nationale prestatieafspraken. Gelet op de inflatie en stijgende energieprijzen, kan dit nog meer huurders in betalingsproblemen brengen. De Aedes Corporatiemonitor van 19 juli 2022 laat nu al zien dat meer huurders betalingsproblemen hebben.'
27
Nieuws / Meer huurders kunnen de huur niet betalen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 20, 2022, 08:11:07 pm »
19 juli 2022
Corporaties zien het aantal huurders met een huurachterstand weer stijgen. Waar het aantal huurders met een huurachterstand de afgelopen jaren daalde, kunnen nu meer huurders de huur niet opbrengen.

Bijna vier op de tien corporaties zag het aantal huurders met een huurachterstand in de eerste maanden van 2022 toenemen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van corporatiekoepel Aedes (externe link). De Woonbond maakt zich zorgen over de oplopende huurachterstand.

Stijgende vaste lasten
 ‘Dit bevestigt dat de stijgende vaste lasten meer huurders in de problemen brengen. Daar moet de het Kabinet iets tegen doen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Hij wijst in dat licht ook op de huurtoeslag. In recente plannen van Volkshuisvestingsminister De Jonge gaan mensen met een hoge huur er juist op achteruit.

Korten huurtoeslag
Winkels: ‘Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen is een heel slecht idee.’ De bond pleit al langer voor een hogere huurtoeslag. Dit door de eigen bijdrage -het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf moeten betalen- te verlagen. In plaats daarvan is het Kabinet van plan om de eigen bijdrage te verhogen én huurders voor een fictieve 'normhuur' huurtoeslag uit te keren. Door die normhuur gaan vooral huurders met een hoge huur erop achteruit. 

Huurverlaging
Ook roept de bond corporaties op om te kijken naar huurverlaging voor huurders die in de knel zitten. Er is wel voor 2024 huurverlaging afgesproken voor huurders met een laag inkomen, maar bij huurders die nu al in de knel zitten is het goed om te kijken of er nu al iets aan de huurprijs kan worden gedaan.
Ook in particuliere sector

De Woonbond wijst er nadrukkelijk op dat deze problematiek ook in de particuliere huursector speelt. De huurprijzen liggen daar ook voor sociale huurwoningen vaak hoger dan bij corporaties. Gekort worden op de huurtoeslag is voor deze groep al helemaal desastreus.
28
Nieuws / Kabinetsplan: minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juli 05, 2022, 06:05:50 pm »
5 juli 2022
Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen meteen minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Het effect op de lange termijn is nog onduidelijk, dit aantal kan zelfs oplopen tot 700.000 huishoudens. Juist gezinnen en alleenstaanden die huurtoeslag ontvangen, kunnen dat geld niet missen in een tijd waarin velen van hen al in problemen komen door stijgende prijzen. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat de bestaanszekerheid van meer huurders onder druk komt te staan en zij verwachten daarmee een groter beroep op regelingen voor financiële ondersteuning.

Het kabinet heeft voorstellen gedaan om de huurtoeslag aan te passen. De meest ingrijpende wijziging is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Huurtoeslagontvangers met een hogere huur gaan er daardoor op achteruit. Via een internetconsultatie kunnen partijen vanaf vandaag op de voorstellen reageren.

Vrees voor toename betaalbaarheidsproblemen
Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) door de voorstellen minder huurtoeslag ontvangen dan nu. Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot 100 euro per maand. Het gaat om huurders die in een sociale huurwoning (komen te) wonen met een huur boven 550 euro. Minder huurtoeslag maakt het voor hen alleen maar moeilijker om rond te komen in tijden van stijgende kosten in levensonderhoud. De huurtoeslag is het instrument waarmee de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt voor betaalbaar wonen. De invoering van normhuren zet dit zwaar onder druk, stellen Aedes, VNG en Woonbond.

Effect normhuren op lange termijn onzeker
Onlangs werd met het kabinet (nationale prestatieafspraken) afgesproken dat de huur van alle bewoners met een inkomen tot 120% van het minimum éénmalig wordt verlaagd naar 550 euro, zo mogelijk al in 2023. Met deze huurverlaging vangen woningcorporaties de eerste effecten van de aanpassing van de huurtoeslag voor een grote groep van hun huurders op. Dat geldt overigens niet voor huurtoeslagontvangers in de particuliere huursector, waar geen afspraken gelden over huurverlaging voor sociale huurders.

Het effect op lange termijn is nog niet duidelijk, het voorstel wordt in consultatie gebracht terwijl de impactanalyse nog niet klaar is. Nieuwe huurders die in een sociale huurwoning komen met een huurprijs boven 550 euro gaan voortaan veel minder huurtoeslag krijgen. Dat geldt dus ook voor huurders die verhuizen. Zodoende kan het aantal huurders dat ermee te maken krijgt alsnog oplopen tot wel 700.000. Dat effect kunnen woningcorporaties nooit opvangen, want daarmee komen ook de vorige week ondertekende prestatieafspraken met het kabinet over gematigd huurbeleid en investeringen in gevaar.

Geschikt huis voor veel huishoudens nauwelijks nog beschikbaar
Het argument van het kabinet voor normhuren is dat het aan huurders zelf is om te kiezen voor een beter en duurder huis. Deze keuze bestaat echter alleen op papier, terwijl het niet gaat om onnodige luxe, maar om bestaanszekerheid. Een groter gezin heeft voldoende ruimte nodig, ouderen zijn afhankelijk van extra voorzieningen in de woning. Velen komen niet meer in aanmerking voor de woningen die bij hun huishouden passen. Normhuren heeft op langere termijn ook tot gevolg dat huishoudens met de laagste inkomens meer en meer in dezelfde buurten komen te wonen , terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid.

Huurtoeslag verbeteren, niet afschaffen
De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als een goed werkende en effectieve maatregel. Wel vraagt ongeveer 1 op de 10 huurders die er recht op heeft, geen huurtoeslag aan. En een deel van de huurders krijgt te maken met terugvorderingen of nabetalingen. Invoeren van normhuren is echter geen oplossing voor deze problemen, de meeste daarvan worden veroorzaakt door onjuiste inkomensgegevens.

Het voorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om - in het kader van de toeslagendiscussie - de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dat mag volgens Aedes, VNG en Woonbond geen doel op zich zijn. De prijs voor een eenvoudiger systeem wordt nu gelegd bij huurders, woningcorporaties en gemeenten. Huurtoeslag moet gewoon worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur van de bewoner.
29
Nieuws / Kamer stemt over wetsvoorstel tegen afname sociale huurwoningen
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juni 13, 2022, 06:54:36 pm »
13 juni 2022
De Woonbond roept de Tweede Kamer op in te stemmen met het wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en de SP om de afname van het aantal sociale huurwoningen tegen te gaan. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat verkoop, sloop of liberalisatie van sociale huurwoningen door gemeenten alleen mag, wanneer er minstens zo veel sociale huurwoningen terugkomen. Een goede manier om te zorgen dat het aantal sociale huurwoningen niet afneemt. De Kamer stemt morgen over het wetsvoorstel.
 
‘Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wil dat de sociale sector groeit. Dan moet je, naast bijbouwen, ook zorgen dat er geen sociale huurwoningen weglekken zonder dat dat op zijn minst wordt gecompenseerd. Dit wetsvoorstel past dus prima in de trendbreuk die de minister wil bewerkstelligen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘De eerste stap die je moet zetten als je uit een gat wil komen, is stoppen met graven.’

Het aantal woningen van woningcorporaties is de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk gebleven doordat nieuwbouwcijfers teniet gedaan worden door sloop en verkoop. Zo valt de groei in de ene gemeente weg doordat de sociale voorraad elders krimpt.
 
Terwijl de wachttijden voor sociale huurwoningen lang zijn, zijn er nog steeds gemeenten waarin woonplannen leiden tot een afname van de sociale woningvoorraad. Winkels: ‘We roepen de Kamer op om te zorgen dat de sociale voorraad op peil blijft door vóór het wetsvoorstel te stemmen. Dit slot op de deur is hard nodig. Om te voorkomen dat bijbouwen in de ene gemeente teniet gedaan wordt door het verdwijnen van sociale huurwoningen in een andere gemeente.' 
 
In het wetsvoorstel wordt er een uitzondering gemaakt voor krimpregio’s.
30
Nieuws / Huurders meer van inkomen kwijt aan huren
« Laatste bericht door HVZundert Gepost op juni 09, 2022, 08:54:21 pm »
9 juni 2022
Door stijgende huurprijzen en een achterblijvende inkomensontwikkeling zijn huurders meer van hun inkomen kwijt aan hun huurwoning. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers voor het driejaarlijkse woononderzoek Nederland. De Woonbond vindt dat de huurprijsontwikkeling aan banden moet worden gelegd, omdat deze hoger is dan de inkomensstijging van huurders.
 
In 2021 betaalden huurders gemiddeld € 670 huur per maand aan huur. Dat is 6% meer dan in 2018. Rekening houdend met de huurtoeslag betaalde de gemiddelde huurder in 2021 € 578 per maand (netto huur), een toename van 8% ten opzichte van 2018. Het gemiddeld netto besteedbaar inkomen van huurders steeg iets minder hard dan de netto huur. De gemiddelde netto huurquote, het deel van het besteedbare inkomen dat wordt betaald aan netto huur, steeg daarmee van 25,0% naar 25,6%. De bijkomende woonuitgaven, bestaande uit lokale belastingen en energielasten, zijn sinds 2018 iets gedaald. Daardoor daalde de 'woonquote', het deel van het besteedbaar inkomen dat wordt betaald aan de netto woonuitgaven, licht. Maar de Woonbond waarschuwt dat dat beeld er na 2021 door de hoge energieprijsstijging er bij veel hurende huishoudens veel slechter uitziet.
 
Woonbondirecteur Zeno Winkels: ‘De cijfers tonen aan dat de huren te hoog stijgen ten opzichte van de loonontwikkeling. Dat kan niet zo door blijven gaan. Dat zorgt er namelijk ook voor dat huurders andere tegenvallende uitgaven, zoals nu bijvoorbeeld de stijgende prijzen voor energie en boodschappen, minder goed kunnen opvangen.’ De bond pleit al langer voor een reparatie van de hoge huurstijgingen door huurbevriezing of verlaging, én wil naar een huurverhogingssystematiek waarbij de huurprijzen jaarlijks minder hard stijgen dan de lonen.

Woonquote kopers en huurders
Huurders in de particuliere sector zijn huurders het meest kwijt aan wonen. De woonquote is hier maar liefst 41,8%. Voor huurders bij een corporatie is dit 33,8% en voor kopers 23,4%. De huurprijzen in de particuliere huursector zijn dan ook fors gestegen de afgelopen jaren. Het aantal huurwoningen van commerciële aanbieders met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens (in 2022 ligt deze op €763,-) is met 44% toegenomen. Binnen dat segment nam het aantal private huurwoningen met een dure huur (vanaf € 1.000) het sterkst toe: van 136.000 in 2018 tot 239.000 in 2021 (+76%). Het aandeel van de private vrije huursector in de totale huurvoorraad steeg in die periode van 12% tot 18%.
 
Winkels: ‘De vrije sector groeit als kool, met name met meer hele dure huurwoningen. Dat laat zien dat het hoog tijd is de huurprijzen in dit segment aan banden te leggen.’ Minister de Jonge werkt aan regelgeving om meer huurwoningen in de vrije sector te reguleren met een maximale huurprijs die samenhangt met de kwaliteit van een woning.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 10
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal