Auteur Topic: Gemeente Zundert tekent prestatieafspraken met Thuisvester en huurdersvereniging  (gelezen 5667 keer)

HVZundert

  • Administrator
  • *****
  • Berichten: 178
    • Bekijk profiel
Met de ondertekening van kader- en prestatieafspraken is door de gemeente Zundert, Thuisvester en de huurdersvereniging Gemeente Zundert een belangrijke stap gezet op het gebied van samenwerking en verankering van sociale huisvesting.

Op donderdag 14 juli hebben de drie partijen hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken gemeente Zundert 2016-2020. In deze afspraken is vastgelegd welke prestaties de drie partijen de komende jaren gaan leveren op gebied van wonen en leefbaarheid in de gemeente. Het is de eerste keer dat de Huurdersvereniging Gemeente Zundert de afspraken mede ondertekent. De huurdersvereniging blijft vanaf nu ook betrokken bij het jaarlijkse overleg over de actualisatie van de afspraken.

Woningwet
De nieuwe prestatieafspraken zijn overeengekomen volgens de ‘nieuwe stijl’ van de Woningwet die in 2015 is ingetreden. De Woningwet schrijft voor dat een corporatie jaarlijks een ‘overzicht van voorgenomen activiteiten’ opstelt vanuit de gedachte van de Woonvisie van de betreffende gemeente. Hierin geeft de corporatie aan wat haar bijdrage is aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente. Het gaat hierbij om de lokale ambities die ervoor moeten zorgen dat onder andere mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ze nodigt daarbij de gemeente en huurdersorganisatie uit om hierover prestatieafspraken te maken. Naast jaarlijkse afspraken zijn er ook kaderafspraken voor een termijn van 5 jaar gemaakt, waarin de gezamenlijke visie op de langere termijn is benoemd en voor het jaar 2016.
De gemeente Zundert heeft in het voorjaar van 2016 een Woonvisie 1.0 vastgesteld op basis waaruit deze prestatieafspraken zijn voortgekomen. Op basis van de huidige ontwikkelingen, de samenwerking met verschillende partijen en de Woningwet, wordt nu gewerkt aan de Woonvisie 2.0 die in het voorjaar van 2017 vastgesteld zal worden.

Huurdersvereniging
Voorheen had de Huurdersvereniging al een adviserende rol bij het maken van prestatieafspraken tussen Thuisvester en de Gemeente Zundert. Deze keer zijn ze bij alle gesprekken geweest en hebben ze bij de totstandkoming actief meegedacht en input geleverd. De drie partijen zien dit als een mijlpaal en zijn trots op het resultaat dat uit de onderlinge samenwerking tot stand is gekomen.
Over de volgende thema’s zijn afspraken gemaakt:
•   Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor de doelgroep; (bijvoorbeeld van 2015-2025 50 extra sociale huureenheden realiseren boven de voorgenomen nieuwbouw opgave van Thuisvester van 49 eenheden)
•   Kwaliteit en duurzaamheid van woningen; (bijvoorbeeld na 2020 hele woningvoorraad naar energielabel B)
•   Huisvesting van specifieke doelgroepen; (bijvoorbeeld woningverbetering om langer in de woning te kunnen blijven wonen, doorstroming bevorderen, taakstelling statushouders in redelijkheid trachten te volbrengen)
•   Wonen en zorg en woonbegeleiding; (bijvoorbeeld preventieve huisbezoeken, herkennen en interveniëren kwetsbare situaties, initiatief ne-men om te komen tot afspraken verplichte woonbegeleiding)
•   Leefbaarheid; (bijvoorbeeld door een opgavegerichte aanpak samen te werken en proactief te sturen om zo kwetsbaarheden in de woonomgeving waar mogelijk te voorkomen)
•   Huurdersparticipatie (bijvoorbeeld knelpunten delen, huurders stimuleren tot zelfbeheer, ideeën van huurders ondersteunen)

 

anything
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal